Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 5, 2020”

5 Iunie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Ia pe leviți din mijlocul fiilor lui Israel și curățește-i. Și așa să faci cu ei, ca să-i curățești: stropește peste ei apa pentru curățire de păcat; și ei să treacă briciul peste toată carnea lor și să-și spele hainele și să se curățească.

Numeri 8.6,7Găsim aici cuvintele: „apă”, „brici”, „spălare” și „radere”. Nimic nu poate fi mai semnificativ și mai impresionant. Aceste acțiuni prezintă adevărul solemn despre sentința morții asupra cărnii și despre executarea judecății asupra a tot ceea ce produce carnea.

Și cum folosim noi briciul? Printro judecată de sine aspră, făcută zi de zi, și prin respingerea hotărâtă a tot ceea ce carnea poate produce.

Așa trebuie să stea lucrurile cu toți lucrătorii lui Dumnezeu. Sunt cu totul convins că cineva poate fi pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu doar în măsura în care carnea sa este adusă sub puterea crucii și sub tăișul ascuțit al judecății de sine. Eul nu poate fi niciodată de vreun folos în lucrarea lui Dumnezeu, ci trebuie înlăturat, dacă este să cunoaștem ce înseamnă adevărata slujire. Există, din nefericire, multe lucruri folosite în slujire care, dacă ar fi judecate în lumina prezenței divine, sar dovedi doar roade ale voinței proprii.

O astfel de situație este cu totul solemnă și necesită întreaga noastră atenție. Nu ne putem judeca prea adânc în această privință. Inima noastră este atât de înșelătoare, încât am putea crede că facem lucrarea lui Dumnezeu, în timp ce, în realitate, nu facem altceva decât să ne plăcem nouă înșine. Însă, dacă ne aflăm pe drumul slujirii adevărate, trebuie să stăm, tot mai mult, departe de ceea ce vine din carne. Levi, cel plin de voință proprie, a trebuit să treacă, simbolic, prin procesul curățirii și al judecății de sine, până să poată fi folosit în acea slujbă încredințată lui în mod direct de către Dumnezeul lui Israel.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta!

Fapte 16.31În numai cinci minute (2)

Dacă în cinci minute se poate face așa de mult rău, atunci tot în cinci minute se pot face și multe lucruri bune.

John Bradfort a spus: „Eu consider o oră ca fiind pierdută dacă nici cu limba, nici cu penița, nici cu mâinile nu am făcut ceva bun”.

Seneca îi învăța pe alții: „Timpul este singura comoară și este o virtute dacă ești zgârcit cu ea”. Banii pierduți pot fi recâștigați, o sănătate șubrezită poate fi uneori restabilită, dar timpul pierdut nu se mai întoarce niciodată. De aceea, minutele sunt nespus de prețioase și toată viața constă din clipe.

Biblia spune că salvarea sufletului dumneavoastră este un lucru care în mai puțin de cinci minute poate deveni realitate. Mulți oameni însă amână să folosească acest timp scurt pentru a se întoarce la Dumnezeu, deși sunt conștienți de falimentul lor. Ei speră că vor găsi mai târziu cinci minute pentru a face ceea ce nu se hotărăsc să facă acum.

Cu siguranță, niciun om nu poate să dispună de următoarele cinci minute. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6.2).

Hotărârea cea mai importantă a vieții dumneavoastră, pe care trebuie să o luați, este de a vă întoarce la Dumnezeu acum, în aceste „cinci minute”!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby GassSCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Imparati 10:14-29


Priveliştea marelui împărat Solomon, îmbrăcat în veşminte preţioase şi măreţe, aşezat pe tronul său confecţionat din fildeş acoperit cu aur, trebuie să fi constituit un spectacol grandios. Şi totuşi Domnul Isus, invitându-ne să privim cu atenţie la crinii de pe câmp, afirmă că „Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia” (Matei 6.29). Putem fi siguri că cele mai frumoase realizări ale omului nu o vor ajunge niciodată pe cea mai modestă dintre cele ale Creatorului.

Psalmul 72, compus pentru Solomon, descrie această domnie a dreptăţii (v. 1-4), a păcii (v. 7), a puterii (v. 8-11), a îndurării (v. 12-14), a prosperităţii (v. 16) şi a binecuvântării (v. 17). Împăraţii din Seba şi Saba vor prezenta tribut … şi i se va da din aurul Sebei (v. 10, 15).

Şi în capitolul nostru, 10, se dau multe detalii pentru ilustrarea prosperităţii, a înţelepciunii şi a puterii acestui fiu al lui David domnind cu dreptate la Ierusalim. Înţelegem că aici este, de asemenea, imaginea Unuia mai mare decât Solomon. Centru al gloriei şi sursă a binecuvântării pentru toate naţiunile, această domnie strălucitoare nu constituie decât o reflectare pală a viitoarei dominaţii universale a Domnului nostru Isus Hristos. Însă ai Săi nu aşteaptă acest viitor glorios pentru a recunoaşte drepturile, întrucât ele sunt, incontestabil, în inima lor.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: