Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 4, 2020”

4 Iunie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Rămâneți în Mine și Eu în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cine rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce mult rod; pentru că fără Mine nu puteți face nimic.

Ioan 15.4



A rămâne în El ține de responsabilitatea noastră de a asculta și de a ne încrede, detașându-ne de orice altceva și sprijinindu-ne doar pe El. În timp ce rămânem în El, El este în noi și întărește omul nostru dinăuntru prin puterea Duhului lui Dumnezeu.

„Am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2.20). Pavel era gata să lucreze față de cei credincioși până Hristos lua chip în ei (Galateni 4.19). A rămâne în El înseamnă a înțelege în mod practic faptul că viața ta este „ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Coloseni 3.3,4). Viața noastră este una cu viața Lui; suntem în El și El este în noi!

Secretul puterii și al biruinței în viața creștină se află în acest adevăr minunat: a rămâne în El și a lăsa ca viața Lui în mine să controleze tot ceea ce spun și fac. A aduce rod nu înseamnă a face mai multe pentru Hristos, ci a fi într-o relație de dragoste cu El și a lăsa ca Duhul Său în mine să aibă controlul deplin. Mlădița nu poate trăi independent de viță. Dacă este să aducă rod, ea trebuie să rămână în viță și să lase ca vița să aibă controlul deplin.

T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!

Evrei 4.7



În numai cinci minute (1)

La o aniversare organizată de o asociație de tineri s-au anunțat diferiți vorbitori. Fiecăruia i-au fost alocate câte cinci minute.

Primul vorbitor a spus următoarele:

„În cinci minute se poate vorbi puțin, dar se pot face multe. Într-un timp așa de scurt se poate da foc unui oraș întreg, se poate străpunge un vapor, se poate arunca o bombă atomică, se poate lua viața unui om.

O faptă necugetată poate să distrugă în totalitate o viață. Într-o clipă de neveghere, mulți și-au adus nenorocirea asupra lor, pe care toată viața nu au mai putut-o birui. O fărădelege, un păcat, o datorie neglijată – și, negreșit, se instalează urmări care rămân.

O faptă necinstită sau un cuvânt necuviincios pot murdări pe un om așa de mult, încât toate apele mărilor nu-l pot spăla de aceste rele.

Gândiți-vă, când veți fi ademenit spre păcat, că în cinci minute vă puteți ruina numele dumneavoastră bun și vă puteți împovăra conștiința pentru toată viața”.

Dacă faci bine, nu vei fi bine primit? Dar, dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu trebuie să-l stăpânești” (Geneza 4.7).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FII MEREU CINSTIT! – Fundația SEER

„Nu vă minţiţi unii pe alţii…” (Coloseni 3:9)


 Încearcă să dai un răspuns cinstit la următoarele întrebări: Ai fi în stare să minți – pentru a ieși dintr-o încurcătură? pentru a impresiona pe cineva? pentru a evita consecințele propriilor tale fapte? Ei bine, ce ai face? Într-un studiu important din Statele Unite, oamenii au fost întrebați: „Ce ai fi capabil să faci pentru 10 milioane de dolari?” (Ar fi bine să te așezi acum pe un scaun) 25% au răspuns că ar fi dispuși să-și abandoneze familiile. 23% au declarat că ar fi dispuși să se prostitueze timp de o săptămână. Și 7% au spus că ar fi în stare să ucidă un necunoscut.

Ești șocat? Știu, tu nu ai face niciodată așa ceva! Ei bine, nu te grăbi! Studiul a arătat că și creștinii sunt „aproape la fel de dispuși să falsifice declarațiile de venituri precum necreștinii, să anunțe că sunt bolnavi atunci când nu sunt, să-și înșele soțul sau soția, ori să distrugă caracterul cuiva pentru ca ei să pară mai buni.”

Gândește-te puțin: ai făcut vreunul din aceste lucruri în ultimul timp? Dacă da, citește cu atenție următoarele cuvinte și apoi roagă-te: „Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” (Col. 3:9-10).

Fii foarte atent la cuvintele „v-ați îmbrăcat cu omul cel nou.” Cinstea este o haină pe care trebuie s-o îmbraci în fiecare zi. Așa că, declară adevărul, numai adevărul și nimic altceva decât adevărul! Așa să te ajute Dumnezeu! Gândește adevărul. Confruntă adevărul. Iubește adevărul. Urmărește adevărul. Umblă în adevăr.

De azi înainte, ia hotărârea să fii mereu cinstit.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Imparati 10:1-13


Pe când le vorbea fariseilor, pentru a sublinia necredinţa lor, Domnul le va aminti această scenă: „O împărăteasă din sud … a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi, iată, aici este mai mult decât Solomon” (Matei 12.42). Fiul lui Dumnezeu, Împăratul gloriei, Se găseşte prefigurat aici, înaintea ochilor noştri. El ne învaţă că primeşte pe oricine vine la El. Nici gloria, nici bogăţiile marelui împărat nu sunt acelea care-l atrag pe acest nobil vizitator la curtea sa. Împărăteasa din Seba auzise de înţelepciunea lui Solomon „legată de Numele Domnului” şi, dorind s-o evalueze
ea însăşi, vine să-i împărtăşească „tot ce era
în inima ei”. Să nu ne satisfacă doar să fi auzit despre Domnul Isus. Să mergem la El! El este gata să ne dea tot ceea ce dorim, tot ceea ce-I cerem (v.13; Ioan 15.7).

Ceea ce o impresionează pe împărăteasă la curtea lui Solomon (v. 4, 5) ne face să ne gândim la mărturia dată pentru Domnul de către adunare (casa Lui), la învăţătura Cuvântului (mâncarea mesei Lui), la comportarea alor Săi, care trebuie să fie demnă de El (ţinuta, rânduiala, hainele slujitorilor lui). În toate aceste detalii trebuie să le arătăm persoanelor cu care intrăm în contact Cine este marele Împărat Căruia suntem onoraţi să-I aparţinem.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: