Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 18, 2020”

18 Martie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Dar ei, văzându-L umblând pe mare, au gândit că este o nălucă și au strigat; pentru că toți L-au văzut și s-au tulburat. Și îndată El a vorbit cu ei și le-a spus: „Îndrăzniți; Eu sunt, nu vă temeți!”.

Marcu 6.49,50


Domnul Isus este Dumnezeu, și El poate umbla pe ape! Câteodată credem că viața și împrejurările noastre sunt rodul întâmplării sau al accidentului, însă nu este deloc așa – El întotdeauna controlează orice lucru.

Cât de des vine El și la noi, așa cum a venit la ucenici în acel ceas al încercării din noapte (Marcu 6.48), atunci când ne așteptăm cel mai puțin! Când Pavel se afla pe corabia bătută de furtună, îngerul i-a adus un mesaj din partea lui Dumnezeu: „Nu te teme!” (Fapte 27.14-24). Era ca și cum Dumnezeu i-ar fi spus: «Eu am provocat furtuna și tot Eu, după ce ea își va fi făcut lucrarea, o voi potoli; orice val vine la porunca Mea, orice încercare este stabilită de Mine și toate vor avea un rezultat binecuvântat».

Vom avea motive să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru pentru fiecare furtună. El rânduiește toate așa cum i se potrivește fiecăruia. Oricare ar fi încercările prin care trecem, rezultatul este același: „Ei se bucură că s-au liniștit și El îi conduce în portul pe care-l doreau” (Psalmul 107.30). Sufletul nostru se poate odihni pe cuvintele psalmistului: „Eu Îl aștept pe Domnul, sufletul meu așteaptă, și sper în Cuvântul Său” (Psalmul 130.5).

J. R. MacDuff

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

Toate lucrurile sunt într-o neîncetată frământare … Ce a fost va mai fi; și ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare.

Eclesiastul 1.8,9Dacă… (2)

Continuându-și traseul, discul desprins a cauzat un lanț de evenimente. Dacă trenul ar fi fost oprit imediat după depistarea neregulii… atunci ar fi existat mult mai puține victime sau chiar deloc. În cazul în care observa anumite defecțiuni la tren sau auzea sunete neobișnuite, personalul trenului putea opri garnitura, fără a suporta consecințe ulterioare neplăcute. Dar s-a pierdut timp prețios și din cauza faptului că pasagerul care a observat discul înfipt în podea a plecat să anunțe conductorul, în loc să acționeze el însuși semnalul de alarmă. Dacă pasagerul ar fi tras semnalul de alarmă… dacă conductorul nu ar fi refuzat oprirea trenului până la o investigare personală potrivit politicii societății feroviare Deutsche Bahn… dacă alta ar fi fost politica societății feroviare… atunci nu ar fi fost morți.

Inginerii societății feroviare Deutsche Bahn care inspectaseră la depoul din München roțile trenurilor folosiseră numai lanterne. Dacă procedau altfel… atunci nu se producea accidentul. Aceștia folosiseră doar aparatură de detectare a uzurii avansate a roților, nu de detectare a uzurii incipiente. Din nou dacă

În săptămâna premergătoare accidentului, roata care a cauzat dezastrul a fost găsită defectă în urma a trei inspecții separate. Opt călători și conductori s-au plâns de zgomote și de vibrații neobișnuite venind de la osia cu roata defectată. Aceasta nu a fost înlocuită. Dacă ar fi fost înlocuită… atunci nu se vorbea despre acest grav accident, care a curmat 101 vieți omenești!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MODURI DIFERITE DE-A NE RUGA (1) – Fundația SEER

 „El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu” (Romani 8:27)

Cineva care se pricepe mai bine decât tine la rugăciune deja lucrează în locul tău: „Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.” (Romani 8:26-27).

Să remarcăm faptul că Duhul Sfânt „mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.” Uneori este dificil să fim „deplin prezenți în rugăciune.” Știm cât e de greu să vorbești cu o persoană dacă mintea ei este la mii de kilometri depărtare. Care este soluția? Încearcă să-ți notezi ceea ce se întâmplă în timp ce te rogi. Două dintre cele mai obișnuite piedici în calea rugăciunii sunt:

a) mintea – distrasă cu ușurință de alte gânduri;

b) oboseala.

Când autorul John Ortberg a împărtășit aceste două frustrări unui prieten, acesta i-a sugerat lui John să iasă din casă singur și pur și simplu să-L invite pe Domnul Isus să meargă cu el. Ortberg scrie: „În următoarea zi, m-am dus la ocean, m-am descălțat, am început să alerg și L-am invitat pe Domnul Isus să vină cu mine. Am descoperit cel mai ciudat lucru. Când mă gândeam că trebuie să vorbesc cu El, mi se părea că este un lucru dificil care necesita efort. Acum, când tot ceea ce trebuia să fac era doar să-L invit, nu mă puteam abține să nu mă gândesc la El. Mintea mea a continuat să reflecteze la faptul că El este cu mine. M-am trezit că vreau să Îi arăt pelicanii și valurile. Mintea mea era asaltată de oameni și îngrijorări, iar eu m-am pomenit că Îi povestesc despre ei. Totul s-a schimbat!”

Așadar, invită-L pe Domnul Isus să vină cu tine astăzi și împărtășește-I fiecare lucru pe care îl faci.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Samuel 20:5-23


Când Saul vine la Naiot, David fuge. Totuşi David păstrează încă speranţa că-şi va putea relua locul la curte; de aceea se întoarce pentru a se consulta cu prietenul său, Ionatan. „Prietenul iubeşte oricând şi un frate se naşte pentru strâmtorare“ (Proverbe 17.17). Fiind prieteni încă din zilele fericite, David şi Ionatan vor experimenta cât de scumpă şi mângâietoare este afecţiunea lor reciprocă la momentul când soseşte încercarea.

Cu atât mai mult se întâmplă aşa în relaţia noastră cu supremul Prieten. Cum I-am putea noi cunoaşte afecţiunea desăvârşită, dacă n-am avut niciodată nevoie de ea? (Evrei 4.15, 16).

Aparent, David nu este mai mult decât un sărman proscris (scos în afara legii), pentru care promisiunile divine ale împărăţiei par să fi fost anulate. Dar credinţa lui Ionatan continuă să vadă în el pe cel care va domni fără nici un dubiu, pe cel ai cărui vrăjmaşi vor fi nimiciţi, inclusiv propriul tată (pe care, dintr-un respect lăudabil, evită să-l numească). Este de remarcat certitudinea cu care Ionatan vorbeşte despre viitor. Tot astfel, cei răscumpăraţi de Domnul Isus recunosc, prin credinţă, gloria Lui minunată şi cunosc că Mântuitorul lor, astăzi urât şi respins de lume şi de prinţul ei, va apărea în curând ca Împărat al gloriei, avându-i pe toţi vrăjmaşii Săi aşternut al picioarelor Sale.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: