Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 10, 2020”

10 Martie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Deci, fiind îndreptățiți din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos.

Romani 5.1Scriptura arată foarte clar că singura temelie a păcii cu Dumnezeu este lucrarea lui Hristos. De fapt, temelia fiind astfel stabilită, Dumnezeu declară că oricine crede mărturia Sa cu privire la această lucrare și crede că El a intervenit în har și că a pregătit tot ceea ce era necesar, pentru mântuirea păcătosului, este îndreptățit și, fiind îndreptățit, dobândește pacea care a fost făcută prin moartea lui Hristos.

Să observăm însă că se spune, în Romani 4.25, că Hristos a fost dat pentru fărădelegile noastre și că a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Cu alte cuvinte, învierea lui Hristos este dovada de nezdruncinat cu privire la faptul că lucrarea Sa a fost împlinită și că păcatele noastre, pentru care El a murit, au fost îndepărtate pentru totdeauna. Învierea deci este dovada că toate cerințele lui Dumnezeu cu privire la noi au fost pe deplin împlinite și satisfăcute. Căci, dacă El a fost dat pentru fărădelegile noastre și apoi a părăsit mormântul, fiind înviat dintre cei morți, acele fărădelegi trebuie să fi fost ispășite complet, altfel El S-ar afla încă în mormânt.

Prin urmare, învierea lui Hristos este expresia clară și indubitabilă a satisfacției lui Dumnezeu cu privire la ispășirea care a fost împlinită pe cruce.

E. Dennett

SĂMÂNȚA BUNĂ

La descoperirea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți, … primind, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.

1 Petru 1.7-9„Știu în cine am crezut”

Michael Faraday, savant renumit, a fost întrebat odată: „Ce concepție aveți cu privire la viitor?”. El a răspuns: „Eu nu am concepții; mă bazez pe certitudini”. Apoi a citat cuvintele biblice: „Știu în Cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am încredințat, până în ziua aceea” (2 Timotei 1.12).

Cunoscutul fizician și matematician Blaise Pascal a spus același adevăr, dar exprimat altfel: „Ce minunat este să călătorești cu un vapor despre care știi cu toată certitudinea că va ajunge în port, chiar dacă este zguduit de vânt și de valuri!”.

De această încredere nezguduită de nimeni și de nimic avem o imperioasă nevoie. Această lume este lipsită de speranță, deoarece oamenii, în orbirea lor, s-au crezut independenți de Căpitanul divin și, înconjurați de întuneric adânc, au luat cârma în propria lor mână. Acestea sunt accentele scriitorului Bertolt Brecht din lucrarea sa, „Berliner Requiem”: „Un vapor care se scufundă și un țărm fără lumină, da, într-acolo trebuie să te îndrepți”. La polul opus însă găsim încurajarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu.

Ce mare binecuvântare să poți spune împreună cu apostolul Pavel: „știu în Cine am crezut; și sunt convins că El poate!” (2 Timotei 1.12).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNCREDEREA NEZDRUNCINATĂ ÎN DUMNEZEU – Fundația SEER

„Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi” (Filipeni 1:6)

Când Mark Matousek le-a spus oamenilor că o boală mortală i-a salvat viața, ei n-au înțeles. Omul nu era bucuros că se îmbolnăvise, ci că în absența bolii nu ar fi descoperit și nu ar fi explorat tăria de a-și confrunta și de a-și învinge câteva dintre cele mai profunde frici ale sale. El scrie: „Necazul poate fi „sângele din mușchi” și acel lucru care ne face să înaintăm. Criza ne duce la limită și ne obligă să continuăm să avansăm.

Când oamenii o văd ca pe o binecuvântare, ei descriu de fapt un paradox. Criza ne poate readuce la viață, la acea viață pe care nu am trăit-o niciodată!” Adevărul este că Dumnezeu Și-a asumat creșterea ta spirituală. „Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” Și pe parcurs, vei fi pus la încercare, uneori până la limită.

Un autor a scris (citez până la final): „Încercările spirituale ne testează credința și dedicarea. Îți aduci aminte de Avraam și de Isaac? Nimic nu ne face mai mândri decât să ne vedem copiii că au succes. (Și Dumnezeu avea planuri mari pentru Isaac!) Oare ce s-a putut întâmpla? Multe! Ne-am pus în locul lui Avraam și ne-am agățat de promisiunile lui Dumnezeu și cu toate acestea, boala persistă, problemele financiare ne invadează, prietenii ne trădează și moartea bate la ușă. Avraam a răspuns prin încredere și devotament. Nu i-a fost ușor; noi cunoaștem deznodământul, dar el nu l-a cunoscut. Cu toate acestea, el a fost gata să asculte de Domnul când i-a cerut viața fiului său. Dumnezeu nu a dorit nicio clipă moartea lui Isaac! El dorește ca inimile noastre să Îi aparțină Lui în întregime și să-I fim dedicați pe deplin. Când încercările par să nu aibă niciun sens, El ne promite că le va pune stăvilar, că ne va însoți și că va aduce binele în viața noastră.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Samuel 17:1-16


Iată-i din nou pe filisteni strânşi împotriva lui Israel. De data aceasta ei joacă având un atu magistral: un campion extraordinar, cu o înălţime de peste trei metri, îmbrăcat cu o armură cântărind aproximativ 75 de kilograme; un colos formidabil, a cărui simplă arătare este suficientă ca să răspândească groaza în inimile duşmanilor lui. Acesta este Goliat! Plesnind de mândrie, înaintează între liniile de bătaie şi aruncă sfidarea asupra oştirii lui Israel, provocând pe oricine ar îndrăzni să-l întâlnească singur în luptă. Şi nu numai că nu-i iese nimeni înainte, dar, ori de câte ori se înfăţişează, israeliţii fug dinaintea lui îngroziţi. De fiecare dată, uriaşului i se oferă şansa de a insulta oştirea Domnului şi, în consecinţă, pe Domnul Însuşi. Goliat ne reaminteşte ce se spune despre leviatan. „Când se ridică el, vitejii se tem, îşi ies din fire de spaim㓠(Iov 41.25). Şi, în mod special, ne duce cu gândul la „cel tare“ despre care vorbeşte Domnul Isus (Marcu 3.27): Satan însuşi care, prin frica de moarte, exercită o dominaţie crudă asupra oamenilor, căutând să-i facă definitiv robii săi (v. 9).

În acest timp, David „se ducea şi se întorcea“, de la turma lui la curtea împăratului, tot atât de liniştit şi de nestingherit aici ca şi acolo, imagine minunată a lui Isus în umilinţă şi în neobosită lepădare de Sine.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: