Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 1, 2020”

1 Martie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Nu vă îmbătați de vin, în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duh.

Efeseni 5.18A fi umplut de Duh este ceva mai mult decât a fi locuit de Duhul sau a fi pecetluit de Duhul, iar acest lucru este făcut evident de faptul că și acele persoane care sunt asigurate că sunt pecetluite cu Duhul sunt îndemnate să fie umplute de Duh (Efeseni 5.18).

Nicăieri în Scriptură nu găsim un îndemn să fim pecetluiți cu Duhul. În această chestiune, noi nu avem nicio parte. Însă în ce privește a fi umpluți de Duhul, lucrurile stau exact invers. Noi suntem aceia care decidem dacă vom cunoaște binecuvântarea de a fi umpluți de Duhul Sfânt.

În această privință trebuie să ne aducem aminte că niciun vas nu poate fi umplut cu un lucru fără să fie golit de un alt lucru. Pentru a fi umpluți cu Duhul trebuie să ne despărțim de toate lucrurile contrare Lui, care au un loc în inimile și în mințile noastre. Trebuie să renunțăm la lucrurile care împiedică părtășia, dacă dorim să fim plini de Duh.

Trebuie să căutăm să fim plini de Duh, însă trebuie de asemenea să înțelegem bine că Dumnezeu nu ne umple cu Duhul Său din afară, ci dinăuntru. Un vizitator nu umple casa noastră, ci este limitat la acea parte a casei la care noi i-am dat acces. Dacă însă îi punem întreaga casă la dispoziție și îi dăm cheile de la toate camerele și de la toate sertarele, atunci el umple casa noastră. Nu este vorba că el vine din afară, ci, fiind deja înăuntru, deține acum controlul complet asupra casei.

H. P. Barker

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut „pentru puțin timp mai prejos decât îngerii”, încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți.

Evrei 2.9Să-L privim pe Mântuitorul!

Pictorii au căutat să zugrăvească chipul Mântuitorului, sculptorii s-au străduit să-l dăltuiască în piatră, dar toate operele lor, valoroase în ochii oamenilor, nu pot atinge înălțimea cuvântului scris – supremația adevărului biblic scris sub inspirația Duhului Sfânt. Orice făptură este ca iarba, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Aceasta este evanghelia. De aceea, suntem îndemnați să-L privim pe Mântuitorul așa cum ni L-au descris autorii inspirați de Duhul lui Dumnezeu pe paginile Scripturii.

Îl vedem, de pildă, în acel moment când sabia lui Irod Îl amenință pentru a doua oară (Luca 13). Cum Se înalță Domnul deasupra acelei amenințări? Oricât de viclean ar fi fost regele, chiar dacă ar fi adăugat subtilitatea la forță, Isus Hristos trebuia să-Și încheie lucrarea încredințată de Tatăl ceresc. Sfârșitul urma să vină, așa cum știm, nu prin biruința lui Irod sau a iudeilor asupra Mântuitorului Isus Hristos, ci prin predarea Domnului de bunăvoie pentru a deveni Căpetenia mântuirii noastre, făcut desăvârșit prin suferință. Cu aceeași ocazie, Domnul recunoaște că „nu se poate ca un profet să piară în afara Ierusalimului”. El era profet și urma să moară la Ierusalim. Cetatea își umplea măsura păcatelor ei. Ce glorii sunt ascunse aici sub chipul smerit al Celui amenințat de mânia unui rege și disprețuit de propriul Său popor!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU FAȚĂ DE TINE – Fundația SEER

„Tu Te vei scula, și vei avea milă de Sion; căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el.” (Psalmul 102:13)


Toată viața ta poate fi o pregătire pentru un singur moment, pentru o singură misiune, pentru un singur scop. Tu poți decide numărul de ani necesari pentru a absolvi o facultate… Poți cunoaște efortul și timpul necesar  pentru a te realiza pe plan profesional… Dar când vorbim despre experimentarea îndurării lui Dumnezeu, El stabilește timpul. „Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie, și pomenirea Ta ține din neam în neam. Tu Te vei scula, și vei avea milă de Sion; căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el.” (Psalmul 102:12-13) O clipă de îndurare din partea lui Dumnezeu va însemna mai mult decât o viață întreagă de eforturi!

În cartea sa „Still Standing: 8 Winning Strategies for Facing Tough Times” (Liniștea sufletească: 8 strategii câștigătoare în confruntarea cu necazul – n.tr.), Dr. James Merritt scrie: „Într-o întâlnire care a durat mai puțin de douăzeci de minute, Faraon l-a făcut pe Iosif prim-ministru al întregii țări, al doilea ca autoritate după el! Decizia lui Faraon l-a catapultat pe Iosif din închisoare în palat. Dumnezeu lucrează, fără să-L vedem, prin întorsături uimitoare de situații. Modalitatea prin care Dumnezeu l-a adus pe Iosif la palat a fost o groapă și o închisoare. Ca în cazul lui Iosif, ceea ce noi considerăm a fi „pietre de încercare” sunt de fapt trepte pe care Dumnezeu le folosește pentru a-Și împlini planul și a-Și atinge scopul în viețile noastre.”

Ascultarea ta față de Dumnezeu este cea care aduce îndurarea Sa și credincioșia Sa în vremuri grele. „La bine și la greu, în bogăție sau în sărăcie, în sănătate sau în boală…” (vă amintiți?!) Așa că, fii credincios și mergi înainte! Dumnezeu a stabilit deja când și cum Își va arăta îndurarea față de tine!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

1 Samuel 13:16-23


Situaţia nu putea fi mai critică. Filistenii se strâng „ca nisipul care este pe ţărmul mării“ (v. 5); ocupă locurile întărite şi trimit cete care jefuiesc ţara (v. 17). În faţa lor, în Israel, scapă cine poate. Câteva sute de oameni, tremurând de frică, îl urmează încă pe Saul; însă n-au nici măcar arme cu care să se apere, deoarece poporul depindea de vrăjmaş, care le confecţiona uneltele de fier.

De partea sa, împăratul Saul este neliniştit. Samuel, carei spusese că-l va întâlni la Ghilgal (10.8), întârzie să vină, deşi ziua fixată sosise (v. 8). În timpul acesta, poporul descurajat îl părăseşte şi se răspândeşte; numărul luptătorilor se micşorează. Împăratul îşi pierde răbdarea. Nu mai vine Samuel? Nu-i nimic! Va oferi el însuşi arderea-de-tot. Dar această faptă nelegiuită încă nu se sfârşise când a sosit profetul. „Ce ai făcut?“ (v.11), strigă el consternat. Saul caută în zadar să se justifice. „Ai lucrat nebuneşte“ (v.13), răspunde Samuel. Şi îi face cunoscut hotărârea Domnului: Saul nu va întemeia o dinastie: fiul său nu-i va succeda la tron.

Nerăbdarea, cum ne-o cunoaştem prea bine, este pornirea cărnii care nu poate să suporte aşteptarea.

Credinţa, pe de altă parte, este răbdătoare; ea aşteaptă până la sfârşit momentul lui Dumnezeu (Iacov 1.4).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: