Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 8, 2020”

8 Martie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Am ajuns ca un pelican din pustie, sunt ca o cucuvea din dărâmături. Veghez și sunt ca o pasăre singuratică pe un acoperiș.

Psalmul 102.6,7Aceste cuvinte ni-L prezintă pe Domnul Isus în zilele vieții Sale pământești. El ajunsese ca un pelican din pustie. Pelicanul este o pasăre de apă, așa că pustia era un loc cu totul diferit de habitatul său natural. Domnul Isus era obișnuit cu părtășia scumpă și înviorătoare cu Tatăl Său în cer, așa cum citim în Proverbe 8.30: „Zilnic eram desfătarea Sa, veselindu-mă întotdeauna înaintea Lui”. Însă, pe pământ, a trăit ca într-un ținut uscat și fără apă. Ucenicii Săi nu-I puteau oferi confortul și bucuria cu care era obișnuit în cer.

Domnul a fost, de asemenea, ca o cucuvea din dărâmături. A simțit singurătatea cu mult mai mult decât oricare om. Vrabia singuratică pe un acoperiș este o altă imagine a singurătății Domnului Isus, însă privită dintr-un alt punct de vedere. Cucuveaua stă în locuri părăsite, unde nu te aștepți să mai fie cineva, însă vrabia este o pasărea căreia îi place să fie împreună cu alte surate de-ale ei. Vrăbiilor le place să stea împreună, iar casa vorbește despre locul părtășiei sociale. Însă acolo, pe acoperiș, unde te-ai fi așteptat să fie în compania multora, ea era singură.

Domnul Isus a dorit părtășia ucenicilor Săi, însă, în noaptea premergătoare răstignirii Sale, ei au fost cuprinși de somn (Marcu 14.35-42). Erau cu El, însă El era singur. N-au putut pătrunde în gândurile și în simțămintele Lui, nici n-au putut să-I înțeleagă rugăciunea. Ce singurătate!

Cei care Îl cunosc ca Mântuitor se pot bucura acum că nu sunt și nu vor fi niciodată singuri. El Însuși ne-a promis: „Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, până la sfârșitul veacului!” (Matei 28.20).

L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

Isus a intrat îndată în sinagogă și-i învăța.

Marcu 1.21Cine este un Învățător ca El?

Marcu Îl descrie pe Isus Hristos, pe de o parte, ca fiind Slujitorul lui Dumnezeu – și ne redă pe paginile Evangheliei sale modul în care El le-a slujit oamenilor – și, pe de altă parte, ca fiind Profetul lui Dumnezeu care le vestea oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu. Felul în care Domnul îi învăța pe oameni era unul impresionant.

„El îi învăța ca Unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii” (Marcu 1.22). El predica Cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate divină. Aceasta îi făcea pe ascultători să fie responsabili de a primi mesajul Său.

„Și-i învăța multe lucruri în pilde” (Marcu 4.2). Pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine Cuvântul, Domnul folosea întâmplări din viața de atunci, pentru a face mai pe înțeles adevărul pe baza acelor comparații.

„El le vestea cuvântul … după cum erau ei în stare să-L înțeleagă” (Marcu 4.33). Când îi învăța, Isus Se gândea la puterea de înțelegere a ascultătorilor Săi. El nu vorbea nici prea mult timp, nici prea complicat.

„Când a venit sabatul, a început să învețe pe popor în sinagogă” (Marcu 6.2). Domnul Isus nu predica în ascuns, ci în public, pentru ca oricine să poată auzi învățătura Sa.

„După ce a intrat în casă, departe de mulțime, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis …” (Marcu 7.17,18). Isus Și-a făcut timp pentru a răspunde într-un cadru privat la întrebările ucenicilor Săi. Pentru că se interesau de adevăr, El le-a prezentat mai detaliat Cuvântul lui Dumnezeu.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TOȚI OAMENII AU POTENȚIAL – Fundația SEER

„Cât avem prilej, să facem bine la toţi…” (Galateni 6:10)

Ai urmărit vreodată o locomotivă care se cuplează din mers cu mai multe vagoane separate și împreună merg mai departe? Adevărul este că dacă dorești să-i ajuți pe oameni, trebuie să mergi cu ei pe același drum, să intri într-o relație cu ei și să-i ajuți să înainteze. Însă înainte de a putea face asta, nu uita să respecți două reguli:

1) Nu subestima pe nimeni. Tip O’Neil, fost purtător de cuvânt al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, a declarat că în timpul alegerilor, o vecină de-a sa, mai în vârstă, i-a spus: „Astăzi te-am votat din nou, chiar dacă nu mi-ai cerut s-o fac!” Surprins, O’Neil a răspuns: „Dar vă cunosc de-o viață, doamnă O’Brien. V-am dus gunoiul, v-am tuns iarba… nu credeam că trebuie să v-o mai cer!” Pe un ton părintesc, ea a replicat: „E-adevărat, dar… întotdeauna e frumos să fii rugat!”

2) Crede că toți oamenii au potențial. Maica Tereza a spus: „Nu trebuie să fim extraordinari în niciun fel. Eu pot face ceea ce tu nu poți, tu poți face ceea ce eu nu pot, și împreună putem face lucruri extraordinare!” Probabil nu vei fi în stare să ajuți pe toată lumea, dar poți ajuta pe cineva. Ceea ce îl face renumit pe apostolul Andrei în Scriptură este faptul că i-a făcut cunoștință lui Petru, fratele său, cu Domnul Isus. Iar Petru a ajuns să fie cel care a adus mulțimile la Isus. În Noul Ierusalim, vei vedea numele fiecărui apostol scris deasupra celor douăsprezece temelii ale cetății (vezi Apocalipsa 21:14). Și numele lui Andrei va fi acolo. De ce? Pentru că el a crezut că fiecare om are potențialul de-a face lucruri extraordinare, dacă L-a întâlnit și-L cunoaște pe Domnul Isus!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

1 Samuel 16:1-13


Împăratul care umbla după imboldurile cărnii este dat la o parte în gândurile lui Dumnezeu, cu toate că domnia lui continuă un anumit număr de ani. Şi este prezentat un alt
împărat, cel despre care Samuel spusese:
„Domnul Şi-a căutat un om după inima Sa“ (13.14). Acesta este David, al cărui nume înseamn㠄preaiubit“
– un tip al lui Hristos, al Celui care este în chip desăvârşit după inima lui Dumnezeu. Samuel nu era pregătit să-l recunoască, deoarece, în ciuda experienţei pe care o avusese cu Saul, privea încă la înfăţişarea exterioară. Suntem prea înclinaţi să judecăm după ceea ce vedem şi să ne lăsăm impresionaţi de calităţile (sau de defectele) exterioare. Îns㠄Dumnezeu nu are în vedere faţa omului“, repetă Galateni 2.6. El
priveşte la inimă! Toate înfăţişările evlavioase prin care ne putem înşela pe noi sau pe alţii nu-L vor înşela pe El.

Samuel vizitează această familie a lui Isai; şi tânărul păstor, pe care neglijaseră să-l invite la sărbătoare, va fi tocmai el uns „în mijlocul fraţilor săi“ ca împărat pentru
Domnul. Această ungere cu untdelemn (simbol al Duhului Sfânt) ne aminteşte de felul în care a fost descris Fiul preaiubit al Tatălui la Iordan de către Ioan Botezătorul: „Cel peste care vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste El, Acesta este Cel care botează cu Duh Sfânt“ (Ioan 1.33; compară cu sf. v. 12).

 
 

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: