Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 23, 2020”

23 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și, când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort; și El Și-a pus mâna dreaptă peste mine, spunând: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi, și Cel din urmă, și Cel viu; și am fost mort și iată, sunt viu în vecii vecilor; și am cheile morții și ale Locuinței morților”.

Apocalipsa 1.17,18Ioan, care a scris cartea Apocalipsa, umblase împreună cu Domnul Isus pe pământ mai mult de trei ani și stătuse la pieptul Său. Domnul venise în umilință aici, jos, și atrăsese inimile ucenicilor către El. Fără îndoială că ei au păstrat plăcuta amintire a harului și a bunătății Sale și n-au uitat niciodată timpul în care au umblat împreună cu El aici, pe pământ. Acum însă, aflat în exil pe insula Patmos, Ioan era în Duhul în ziua Domnului și a primit o viziune a gloriei Sale.

Pentru un necredincios, această viziune ar fi fost cumplit de înspăimântătoare. Domnul este descris ca având capul și părul albe ca zăpada, ochii ca o flacără de foc, picioarele ca bronzul lustruit, glasul ca vuietul unor ape multe, fața ca soarele strălucind în toată puterea sa, iar din gura Lui ieșind o sabie cu două tăișuri (versetele 14-16).

Cu totul copleșit, Ioan a căzut la picioarele Lui ca mort. Apoi însă, acest Om, de o demnitate și de o glorie atât de măreață, Și-a pus mâna dreaptă peste el și i-a spus: „Nu te teme”! Ce har minunat! Sunt aceleași cuvinte pe care El le adresase ucenicilor și când era pe pământ! La acestea însă El adaugă altele cu totul noi: „Eu sunt Cel dintâi, și Cel de pe urmă, și Cel viu; și am fost mort și, iată, sunt viu în vecii vecilor; și am cheile morții și ale Locuinței morților”.

L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

I-a cuprins o mare frică și ziceau unii către alții: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul și marea?”.

Marcu 4.41Cine este Acesta?

Ucenicii se aflau în corabie. Pe mare s-a stârnit o furtună puternică. Învățătorul venit de la Dumnezeu era cu ei în corabie. La glasul Domnului, marea s-a liniștit. Era un lucru normal să se liniștească, căci Domnul Isus este Creatorul tuturor lucrurilor. Ucenicii încă nu cunoșteau îndeaproape cine era Învățătorul. Întrebarea lor de atunci era cumva îndreptățită.

Astăzi însă, când avem la dispoziție Sfânta Scriptură, putem da mai multe răspunsuri cu privire la întrebarea ucenicilor. Învățătorul era, este și va fi Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Cel care este una cu Tatăl. El Însuși este Dumnezeu. Hristos Domnul era la început cu Dumnezeu și este Cel prin care au fost făcute toate lucrurile. Atunci când Și-a început lucrarea publică, când l-a învins pe Satan, după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, Domnul a spus că a fost trimis să predice evanghelia săracilor, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită și să-i elibereze pe cei asupriți. Fiul lui Dumnezeu nu a venit pentru a I se sluji, ci pentru a sluji și pentru a-Și da viața ca răscumpărare pentru mulți. El este strălucirea gloriei lui Dumnezeu și întipărirea Ființei Sale, susținând toate prin Cuvântul puterii Lui.

Aceste gânduri cu privire la Persoana Domnului și Mântuitorului nostru – care ne stau în față în strângerile noastre în ziua întâi a săptămânii – să fie subiecte de meditație necontenite. Cercetarea Sfintei Scripturi – Cuvântul lui Dumnezeu – ne va da răspunsul complet la întrebarea: „Cine este Acesta?”.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-I RIDICI PE CEI CĂZUȚI (1) – Fundația SEER

„Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței.” (Galateni 6:1)


Noi ne grăbim în a-i critica pe oameni din cauza situațiilor prin care au trecut în viață. În unele cazuri, criticăm ceea ce au făcut ei altora, în alte cazuri criticăm ceea ce alții le-au făcut lor. Dacă ai fost într-un magazin second-hand, știi că acolo găsești produse bune la prețuri mici; trebuie doar să știi ce cauți. Domnul Isus știe întotdeauna! În ochii Săi, persoanele căzute și excluse, sunt căzute – dar nu excluse! Părerea de rău a lui Petru privind lepădarea sa de Domnul Isus a fost atât de profundă, încât s-a hotărât să se întoarcă la vechea lui meserie de pescar. Îți poți imagina toate zvonurile care circulau în port? „El este cel care I-a întors spatele lui Isus!” Însă Petru a ajuns să fie capul Bisericii Noului Testament!

Dar să fim cinstiți: tu l-ai fi votat ca pastor sau ai fi fost dispus să asculți un singur cuvânt din ce avea el de spus? Cu toate acestea, prima persoană pe care a căutat-o Domnul Isus după ce a înviat din morți a fost Petru. De ce? Pentru că El Se uită dincolo de problema imediată și vede potențialul nostru pe termen lung. Domnul Isus Și-a adus aminte de cuvintele pe care le-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.” (Luca 22:31-32).

Principiul fundamental atunci când practici medicina este următorul: „Întâi de toate, să nu faci rău!” Când cineva este căzut, nu-l apăsa și mai tare! Iubește-l, roagă-te pentru el și caută să-l ridici!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

1 Samuel 9:15-27


Samuel a aşteptat ca Domnul să i-l arate pe împăratul cerut. Şi toate împrejurările sunt conduse providenţial pentru ca el să-l întâlnească. Invitat la sărbătoare, Saul îl va auzi pe „văzător“ spunându-i tot ce se află în inima lui (v. 19; 1 Cor. 14.25). Ce dorinţe purtăm în străfundul inimilor noastre? Oare dorim să devenim „cineva“, să facem lucruri mari? Sau mai degrabă avem dorinţa umilă de a plăcea Domnului Isus?

Potrivit instrucţiunilor lui Samuel, bucătarul a păstrat cea mai bună porţie pentru Saul; este spata (umărul), imagine a puterii de care avea nevoie pentru a purta poporul. Să remarcăm că, în contrast cu porţia dublă a preoţilor (vezi Levitic 7.31,32,34), nu se pune problema ca el să primească şi pieptul, imagine a afecţiunilor necesare pentru a-L iubi pe Domnul şi pe poporul Lui. Sunt acestea absente din inima lui Saul?

În ziua următoare, Samuel reuşeşte să-l ia deoparte pe viitorul împărat. „Opreşte-te acum (sau: un moment)“, îi spune el, „şi te voi face să auzi cuvântul lui Dumnezeu“ (v. 27). Această solicitare poate fi adresată păcătosului care merge pe propriul drum, ca să-l invite să-L accepte pe Hristos acum în viaţa lui. Dar ea este şi pentru creştin. Să ştim să ne oprim şi să rămânem liniştiţi pentru un moment, ca  să-L ascultăm pe Domnul vorbindu-ne, constituie, în mod particular, în viaţa agitată de astăzi, o necesitate.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: