Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 1, 2020”

1 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Nu iubiți lumea, nici cele din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

1 Ioan 2.15Acestea sunt cu siguranță cuvinte solemne pentru orice creștin a cărui inimă este îndreptată către această lume. Iubirea lumii și iubirea Tatălui nu pot merge împreună. Ele sunt într-un contrast total. Lumea L-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu, iar acest lucru a dat pe față starea ei de vrăjmășie completă împotriva lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre cei morți și L-a încununat cu glorie și cu onoare la dreapta Sa; iar Duhul Sfânt a venit pe pământ pentru a da mărturie despre învierea și despre înălțarea Domnului Isus, care a fost făcut Domn și Mântuitor, pentru a dărui pocăința și iertarea de păcate. Lumea însă continuă să-L respingă. Hristos nu este din lume, ci de la Tatăl, iar lumea L-a urât și L-a aruncat afară.

Nu ne putem preface că nu știm că binecuvântatul nostru Domn Isus a fost lepădat de către această lume. Mergeți unde vreți în această lume, în orice sferă a ei, și vorbiți despre Hristos sau despre lucrurile Lui, și nu veți găsi niciun corespondent în inimile oamenilor și nicio dorință a lor după așa ceva. Oamenii întorc spatele sau își închid gura. Ba încă mulți care se pretind creștini amuțesc atunci când numele lui Hristos este menționat. În multe împrejurări, conversația asupra acestui subiect nu va fi tolerată. Orice, însă nu Hristos!

Lumea este vinovată de sângele lui Isus și totuși merge înainte distrându-se, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Tumultul afacerilor, grijile vieții, sunetul harpei și al chimvalului, teatrul, concertele, balurile și zecile de mii de moduri de amuzament, plăcerile lumești, toate sunt folosite de Satan pentru a-și înlănțui victimele și pentru a le înăbuși strigătul vinovăției din conștiință, până când moartea pune capăt existenței lor și deschide ușa pentru judecata veșnică.

A. H. Rule

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Matei 16.26Am avut totul…

Septimius Severus era protejatul împăratului-filosof Marcus Aurelius. În calitate de proconsul al Siciliei și apoi de guvernator al Panoniei Superioare, acesta, la moartea împăratului, sprijinit de legiunile militare, a ajuns la Roma, unde a urcat pe tronul imperial. Întreaga lui viață a fost închinată activității militare. Dorea să cucerească tot mai mult. Pe când se afla în Bitinia, într-o campanie militară, a fost rănit de moarte; avea 65 de ani. Aflat pe patul de moarte, și-a concentrat toate gândurile într-o tristă reflecție: „Am avut totul, dar asta nu-mi slujește la nimic!”.

Viața acestui bărbat de stat este comună tuturor oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, a tuturor celor care refuză mântuirea prin jertfa Fiului Său. Omul se străduiește să strângă cât mai mult pentru viața aceasta, fără să se gândească la faptul că dincolo de mormânt există o altă viață. Această strădanie de a strânge tot mai mult pentru pământul acesta este o caracteristică a naturii moștenite de la strămoșii noștri. Străduința aceasta rea o are oricine; ea se găsește în natura noastră veche. De aceea, Mântuitorul dorește să ne dăruiască o altă natură, ale cărei năzuințe se află dincolo de acest pământ. Să nu uităm că suntem trecători! Lucrarea noastră înțeleaptă este să căutăm cele veșnice. De aceea, mai presus de orice, să fim preocupați de salvarea sufletului, care se obține prin credința în Isus Hristos!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND EȘTI PRIETEN CU DUMNEZEU (2) – Fundația SEER

„Eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea Mea!” (Exodul 33:12)

Am văzut cum Moise vorbea cu Dumnezeu cum vorbești cu un prieten, spunându-I ce simțea și gândea cu adevărat, și Dumnezeu a vrut să fie așa. Să ascultăm conversația lor. Când Moise a spus: „Iată, Tu îmi zici: „Du pe poporul acesta!”… Însă Tu ai zis: „Eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea Mea!” (Exodul 33:12), el nu a făcut decât să redea ceea ce Dumnezeu tocmai îi spusese. Îți amintești când i-ai spus soției/soțului sau prietenului tău: „Tu ai fost cel care mi-a zis (completează singur)”?

Asta a făcut și Moise: I-a adus aminte lui Dumnezeu de propriile Sale cuvinte. Adevărul e că Dumnezeu dorește să-ți amintești promisiunile Sale și să le rostești în rugăciune. Nu pentru că are nevoie de cineva care să I le reamintească, ci pentru că noi avem nevoie de asta; iar Cuvântul Său este obligatoriu ca El să-l împlinească (vezi Ieremia 1:12).

Când verbalizezi Cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune, te rogi după voia Sa și ți se garantează că vei fi ascultat. De exemplu, când spui: „Doamne, Tu ai spus că indiferent ce cer în rugăciune și crezând că am și primit deja, Tu vei face pentru mine” (vezi Marcu 11:24), lucrul acesta dă putere rugăciunii tale. Cu cât  înveți mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult timpul tău de rugăciune va fi după voia Sa și te vei simți mult mai aproape de El. Ține-ți Biblia la îndemână când vorbești cu Dumnezeu, ca El să-ți poată călăuzi gândurile spre cuvintele pe care dorește El să le spui în rugăciune.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 18:1-17


Propria voie şi spiritul idolatru manifestate în casa lui Mica au contaminat o seminţie întreagă (după cum relatează capitolul de astăzi). Întotdeauna este aşa. Înainte ca răul să se împrăştie şi să afecteze poporul lui Dumnezeu, el începe prin a prinde rădăcini în familii.

În v.1 citim că, în zilele acelea, daniţii nu-şi primiseră încă moştenirea. Astfel, în loc să-L întrebe şi săL aştepte pe Domnul, decid în nerăbdarea lor să încerce s-o obţină singuri. Iată ce înseamnă spiritul de independenţă şi, de asemenea, alegerea rapidă a unei soluţii! Să ne reamintim că fiii lui Dan se lăsaseră împinşi în ţinutul muntos (1.34). În loc să intre în stăpânirea a ceea ce le fusese destinat, care le stătea la îndemână, dar care necesita puterea credinţei, ei întreprind o expediţie până la celălalt capăt al ţării. Probabil că şi noi acţionăm asemenea lor mult mai adesea decât am gândi. Domnul a pregătit special pentru noi un serviciu în imediata noastră apropiere, dar noi ne tragem înapoi de la încercarea credinţei şi de la strădaniile pe care acest serviciu le-ar implica, deoarece suntem tentaţi să pornim mai degrabă într-o acţiune spectaculoasă, într-o direcţie aleasă de noi.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: