Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 10, 2020”

10 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Noi toți am fost botezați de un singur Duh într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; și tuturor ni s-a dat să bem dintr-un singur Duh.

1 Corinteni 12.13În Fapte 2, cei o sută douăzeci de credincioși care se aflau în camera de sus au fost aduși, prin coborârea Duhului Sfânt, într-o unitate organică, cea a Trupului lui Hristos.

În zilele din vechime, cei care se temeau de Domnul au fost în răstimpuri aproape unii de alții și „au vorbit unii cu alții”, însă nu exista o legătură organică între ei. Ei erau ca niște mere puse într-un butoi, care erau presate și apropiate unele de altele, însă fără să existe o legătură între ele. Dacă butoiul ar fi fost vărsat, merele s-ar fi rostogolit în toate direcțiile, căci nu era nimic care să le lege împreună.

În creștinism, trupul uman este cel folosit ca imagine pentru prezentarea relațiilor dintre creștini. Noi suntem împreună-mădulare ale aceluiași trup. Dacă un om cade pe stradă, degetele, picioarele, ochii și urechile lui nu se rostogolesc în toate direcțiile, precum merele vărsate dintr-un butoi. Mădularele trupului sunt unite între ele și formează împreună un singur organism.

Noi, creștinii, nu suntem ca cei care au trăit în dispensațiile trecute. Aceștia au fost ca niște mere; noi suntem mădulare ale unui organism viu, format la Cincizecime, atunci când Duhul Sfânt a fost dăruit fiecăruia dintre cei credincioși. Fiind locuiți de un singur Duh, formăm împreună un singur trup.

H. P. Barker

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dorim însă ca fiecare dintre voi … să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele.

Evrei 6.11,12Misiunea unui medic – Henri Rossier (1)

În bunătatea Sa, Dumnezeu ne-a lăsat exemple de creștini care s-au dedicat în slujba Lui. Unul dintre aceștia este Henri Rossier, care s-a născut la 25 ianuarie 1835 în Vevey (Elveția). După ce a studiat medicina la Zürich și Würzburg, tânărul Henri s-a stabilit în anul 1859 ca medic în Vevey, unde a început o muncă plină de sacrificii, care a continuat mai mult de cincizeci de ani. În slujba sa, el a adus pacienților săi bolnavi nu doar alinarea suferințelor lor trupești, ci și mângâierea Cuvântului lui Dumnezeu. În anul 1862, Henri Rossier s-a căsătorit cu Madelaine de Graffenried din Berna. Le-au fost dăruiți șase copii.

Încă înainte de anul 1870 a dorit să viziteze diferite adunări ale creștinilor. Și unde este deschidere de inimă, Dumnezeu dăruiește și binecuvântare în lucrare. Acestei slujbe, Henri i s-a dedicat din ce în ce mai mult. El a luat parte la numeroase conferințe și a vizitat adunări din Elveția franceză, din Elveția germană, din sudul Franței și din Germania. De asemenea, încă de timpuriu a început să traducă în limba franceză anumite scrieri creștine. Ca editor a dat dovadă de o putere de creație neobosită. În afară de aceasta, Henri Rossier a scris comentarii la aproape toate cărțile Bibliei, având în atenție în mod deosebit cărțile istorice ale Vechiului Testament. Din Noul Testament s-a ocupat în scrierile sale mai ales cu epistolele lui Pavel și ale lui Petru.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CONTROLEAZĂ-ȚI MINTEA! – Fundația SEER

„Tot ce este adevărat… vrednic de cinste… drept… curat… vrednic de iubit… orice faptă bună… aceea să vă însuflețească.” (Filipeni 4:8).


Există un proverb care spune: „O minte inactivă este atelierul diavolului.” Biblia spune: „Satana a intrat în Iuda… Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.” (Luca 22:3-4). Se pare că Iuda era preocupat tot timpul de bani, și Satan a exploatat lucrul acesta spre pierzarea lui. În cei trei ani în care Iuda L-a urmat pe Domnul Isus, cu siguranță L-a auzit avertizându-i pe oameni despre pericolul iubirii de bani, dar el nu a priceput mesajul. Mintea ta nu încetează niciodată să lucreze, și dacă nu o ții în frâu, te va controla ea pe tine! Apostolul Pavel scrie: „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8)

Ceea ce devii este rezultatul direct al gândurilor din mintea ta. Ralph Waldo Emerson a spus că: „Viața este formată din ceea ce gândește omul toată ziua.” John Locke afirma la rândul său: „Faptele oamenilor sunt cei mai mari interpreți ai gândurilor lor.” James Allen a zis: „Astăzi te afli acolo unde te-au adus gândurile tale. Mâine vei fi acolo unde te vor duce gândurile tale.”

De aceea, apostolul Petru ne îndeamnă: „încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji” (1 Petru 1:13). Acesta este motivul pentru care psalmistul a scris: „Păzește, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele, și cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul meu!” (Psalmul 19:13-14). Să reținem cuvintele: „cugetele inimii mele…”

Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Controlează-ți mintea!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

1 Samuel 1:12-28


Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor care au în vedere numai satisfacţia noastră (Iacov 4.3). Dimpotrivă, dacă scopul nostru este gloria Lui, niciodată nu va ezita să ne răspundă la rugăciuni (Ioan 14.13). Acesta este şi cazul Anei. Ea a cerut un fiu, nu ca să-l păstreze în mod egoist, ci ca el să devină un slujitor al lui Dumnezeu pentru „toate zilele vieţii lui“ (v.11). Aceasta este şi cea mai scumpă dorinţă a părinţilor credincioşi: copiii lor să se poată consacra Domnului Isus de timpuriu. Fără nici o îndoială că aşa a fost rugăciunea părinţilor multora dintre tinerii noştri cititori, chiar înainte de a-i fi născut. Dar răspunsul depinde şi de voia
voastră personală. Dacă, asemenea lui Samuel, aveţi o mamă evlavioasă, care zi de zi v-a prezentat înaintea Domnului, sunteţi privilegiaţi; dar purtaţi şi o mare răspundere.

Ana a adus problema ei la cunoştinţa lui Dumnezeu „prin rugăciune şi prin cerere“, cum îndeamnă Filipeni 4.6. Dar ea a înţeles şi versetul anterior atunci când i-a răspuns cu blândeţe lui Eli, care o acuzase pe nedrept că este beată. Acum nu mai are aceeaşi înfăţişare tristă. Pacea lui Dumnezeu îi umple inima (Filipeni 4.7) înainte chiar de a primi răspunsul care nu va întârzia. „Ascultat de Dumnezeu“ (sau „Cerut de la Dumnezeu“ – v.20) va fi numele micului Samuel.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: