Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 12, 2020”

12 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și a ajuns la Derbe și la Listra. Și, iată, acolo era un ucenic cu numele Timotei, fiu al unei iudeice credincioase, dar al unui tată grec. El avea bună mărturie de la frații din Listra și din Iconia. Pe el îl voia Pavel ca să plece împreună cu el; și, luându-l, l-a circumcis, din cauza iudeilor care erau în acele locuri, pentru că toți știau că tatăl lui era grec.
Apoi, după paisprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnaba, luându-l cu mine și pe Tit. Și m-am suit potrivit unei descoperiri și le-am prezentat evanghelia pe care o predic printre națiuni, dar în special celor mai de seamă, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar; dar nici Tit, care era împreună cu mine, fiind grec, n-a fost obligat să se circumcidă.

Fapte 16.1-3; Galateni 2.1-3Atât Timotei, cât și Tit au început să-L slujească pe Domnul ca ajutoare ale apostolului Pavel. Vedem că atunci când Pavel l-a luat pe Timotei cu el în cea de-a doua călătorie misionară a lui, mai întâi l-a circumcis, din cauza iudeilor din acel ținut. Mai târziu, în Epistola sa către Galateni, Pavel folosește argumentul de a nu-l fi circumcis pe Tit, atunci când l-a luat cu el la Ierusalim. De ce a făcut el această diferență?

Mama și bunica lui Timotei erau iudeice evlavioase, care îl învățaseră pe acesta încă din copilărie scripturile Vechiului Testament. Tatăl său era grec, lucru cunoscut de toți. Legea iudaică, chiar și în prezent, consideră un copil a fi iudeu dacă mama lui este iudeică. A aduce un tânăr iudeu necircumcis într-o sinagogă, unde Pavel obișnuia să intre în cetățile pe care le vizita, ar fi fost un lucru jignitor pentru iudei. Principiul lui Pavel era: „Cu iudeii m-am făcut iudeu, ca să-i câștig pe iudei” (1 Corinteni 9.20). El evita astfel să fie o pricină de poticnire pentru cei pe care încerca să-i câștige pentru Domnul – un excelent principiu pe care trebuie să-l urmăm și noi. Vedem deci că Timotei a învățat devreme ce însemna să-și ia partea la suferință, ca un bun ostaș al lui Isus Hristos (2 Timotei 2.3).

Tit, care era grec, a mers împreună cu Pavel la Ierusalim, unde avea să se dezbată problema dacă era necesar ca cei dintre neamuri să fie circumciși pentru a fi mântuiți. Mântuirea este doar prin credința în Hristos. Accentuând acest principiu, Pavel dinadins nu l-a circumcis pe Tit, fiindcă acest lucru ar fi fost cu totul nepotrivit.

E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

1 Petru 4.10Misiunea unui medic – Henri Rossier (3)

Henri Rossier a scris pe 16 noiembrie 1921, pentru cei care veneau după el, un ultim mesaj, plin de învățăminte:

Către frații mei: Gândul de a pleca acasă la Domnul meu îmi este foarte plăcut și nu este tulburat de nimic. Este ancorat în pacea cu Dumnezeu. În ciuda legăturii familiale foarte fericite, nu îmi pare rău de nimic, iar Dumnezeu știe că îi iubesc pe toți ai mei și pe toți frații și că prețuiesc afecțiunea lor. Dacă nu simt nicio amărăciune la gândul de a părăsi aceste persoane, atunci cu atât mai puțin la gândul de a părăsi lucrurile de pe acest pământ. Singurul lucru care mi-ar putea provoca un anumit regret ar fi întreruperea lucrului început. Însă, referitor la slujba mea deosebită pentru Adunarea Sa, am încredere deplină că Domnul Se va îngriji, prin faptul că El, până la revenirea Lui, va pregăti unelte potrivite pentru această misiune. El S-a îngrijit deja de cea mai importantă ediție, aceea a Sfintei Scripturi… Un lucru doresc totuși să savurez tot mai mult ca preludiu al fericirii veșnice: prezența personală a Domnului într-o vreme în care noi nu Îl vedem încă – prezența Lui, care se exprimă prin cuvintele: «Tu ești cu mine». Cred că noi toți ar trebui să căutăm aceasta. Las în urmă tuturor fraților mei acest cuvânt: Coloseni 3.13-15. Las în urmă tuturor fraților care sunt preocupați cu lucrarea un alt cuvânt: Romani 12.3″.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STAI SAU SLUJEȘTI? – Fundația SEER

„Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă?” (Luca 22:27)

Lumea venerează bogăția, puterea, talentul și faima. Și uneori consideră slujirea drept înjositoare. Dar Domnul Isus a folosit o unitate de măsură diferită, când i-a întrebat pe ucenici: „Care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă?” Apoi, El a dat un răspuns, și a adăugat: „Eu totuși, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă.” Apostolul Pavel spune că Isus „S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob…” (Filipeni 2:7) Pentru a fi slujitor, trebuie mai întâi să te golești de egoismul tău, iar acest lucru înseamnă moarte față de sine. În calitate de creștini, ne place să ne numim slujitori… dar cum reacționăm oare atunci când suntem tratați ca atare? În camera de sus, ucenicii căutau fiecare un loc bun unde să se așeze, dar Domnul Isus a căutat un loc de unde să slujească! Și în timp ce ei așteptau să fie slujiți, El a luat un lighean și le-a spălat picioarele murdare și pline de bătături. Îți poți imagina cum s-au simțit? Lumea clasifică rangul cuiva după numărul de oameni care îl slujesc… dar Dumnezeu este mult mai interesat de numărul celor pe care tu îi slujești! El îi onorează pe cei ce fac o lucrare lipsită de egoism, fără să se plângă sau să caute recunoaștere. Așadar, iată întrebarea care se ridică: cu ce te ocupi mai mult zilele acestea – cu „statul la masă” sau cu „slujitul?” Dacă mai mult stai la masă, e timpul să-I ceri lui Dumnezeu un duh altruist și o inimă de slujitor, și să începi să cauți ocazii de a sluji oriunde te duce El. De ce? Pentru că Domnul Isus a trăit ca să slujească, iar Cuvântul Său pentru tine este acesta: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său” (Ioan 15:20).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

1 Samuel 2:12-26


Aşa cum promisese, Ana s-a despărţit de fiul ei, care de atunci încolo a locuit cu Eli la Şilo, în prezenţa Domnului. Să remarcăm contrastul dintre acest mic copil care slujea şi fiii lui Eli, deja adulţi, care, prin purtarea lor rea, constituiau o ruşine pentru preoţie. Ce exemplu rău dădeau ei întregului popor şi, în particular, micului Samuel care-i vedea în fiecare zi! Voi, care sunteţi vârstnici, trebuie să fiţi atenţi la exemplul pe care îl daţi celor mai tineri, care vă observă. Amintiţi-vă de aceste cuvinte solemne ale Domnului din Matei 18.6: „Oricui va face să se poticnească unul singur din aceşti micuţi care cred în Mine, îi este de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie scufundat în adâncul mării“. Iar în ce vă priveşte pe voi, cei tineri, nu vă lăsaţi influenţaţi de comportamentul rău al unora mai în vârstă, care se numesc pe ei înşişi creştini. Priviţi la Domnul Isus!

Din această istorie frumoasă a lui Israel putem lua pentru noi adevărul că şi un copil mic poate să-I
servească Domnului; mai mult, că la această vârstă el poate fi asemenea lui Isus (comp. v. 26 cu Luca 2.52).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: