Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 2, 2020”

2 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Să se îmbrace cu cămașa sfântă de in și să-și pună pantalonii de in pe carnea sa și să se încingă cu brâul de in și să-și lege mitra de in; acestea sunt haine sfinte; și să-și scalde carnea în apă și să se îmbrace cu ele.

Levitic 16.4Aaron, spălat cu apa curată și înveșmântat în haine de in, ne oferă o frumoasă imagine a lui Hristos, pregătit să facă lucrarea de ispășire. El este, personal și în mod deplin, curat și fără pată. „Pentru ei Eu Mă sfințesc pe Mine Însumi, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr” (Ioan 17.19).

Este un privilegiu minunat să putem contempla Persoana Preotului nostru divin, în toată sfințenia Lui esențială. Duhul Sfânt Își găsește plăcerea în tot ceea ce-L înalță pe Hristos înaintea celor ai Săi. Oricând Îl privim vedem că este același Isus, fără pată, perfect, glorios, prețios, fără seamăn, plin de farmec și cel mai frumos dintre fiii oamenilor. El nu a avut nevoie să facă sau să poarte ceva, pentru a fi pur și fără pată. Nu a avut nevoie de apă curată, nici de in subțire. El a fost, în mod esențial și practic, „Sfântul lui Dumnezeu”.

Ceea ce Aaron a făcut și ceea ce el a purtat – spălarea și înveșmântarea lui – nu sunt decât umbre palide a ceea ce este Hristos. Legea nu a avut decât o umbră și nu imaginea însăși a lucrurilor viitoare (Evrei 10.1). Binecuvântat să fie Dumnezeu că noi astăzi nu mai avem umbre, ci realitatea eternă și divină – pe Hristos Însuși!

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți.

Marcu 10.45Viața Sa și moartea Sa

În versetul de astăzi, Domnul ne explică dublul scop al venirii Sale:

1. El a venit pentru a sluji. Isus nu a acționat ca un domnitor care pretinde a fi slujit, ci ca rob smerit (Filipeni 2.7,8). Scopul Său declarat a fost să-Și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu. Lui dorea să-I slujească cu dăruire. De aceea a spus odată: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui” (Ioan 4.34). El a trăit continuu în dependență de Dumnezeu, după voia Sa și în ascultare de El. În același timp, le-a slujit oamenilor. El a călătorit neobosit prin Israel, pentru a predica Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a face bine și pentru a vindeca bolnavi. Nu a respins niciodată pe nimeni dintre cei care au venit la El cu nevoia lor și care I-au cerut ajutor.

2. El a venit pentru a-Și da viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Fiul lui Dumnezeu a devenit Om, ca să moară la cruce, în acord cu voia Tatălui Său. El a fost gata să plătească cu moartea Sa prețul răscumpărării noastre. Această moarte a fost necesară, pentru că niciun om nu se poate salva pe sine și nici nu poate salva pe un altul (Psalmul 49.8,9). Numai Isus Hristos a putut face acest lucru: să-Și dea viața Sa fără păcat ca preț de răscumpărare. Prin credința în El știm că nu am fost răscumpărați cu argint sau cu

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND EȘTI PRIETEN CU DUMNEZEU (3) – Fundația SEER

„El Și-a arătat căile Sale lui Moise” (Psalmul 103:7)

Te invit să ascultăm din nou conversația lui Moise cu Dumnezeu. „Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta…” (Exodul 33:13). Poporul Israel trecea printr-o criză care amenința relația lui cu Dumnezeu, dar… pentru ce s-a rugat Moise? El nu s-a rugat „Doamne, trebuie să rezolvi această situație pentru mine!” ci „Arată-mi căile Tale, atunci Te voi cunoaște!” El dorea mai mult decât informații despre Dumnezeu, el dorea apropierea de El: dorea să-I cunoască inima și mintea – ce crede și ce simte Domnul în acea situație. De ce? Pentru că dacă Îl cunoștea pe Dumnezeu și căpăta trecere înaintea Lui, primea toate celelalte lucruri de care avea nevoie, inclusiv soluția la criză. Și Dumnezeu i-a dat ce a cerut.

„El Și-a arătat căile Sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel.” Dumnezeu a răspuns cererii lui Moise, spunând: „Voi merge Eu Însumi cu tine și îți voi da odihnă.” (Exodul 33:14) Și în originalul ebraic, „cu tine” este la singular (nu „cu voi”, ci „cu tine”!). Dumnezeu a promis că-l va însoți pe Moise și că-i va da odihnă – numai lui, sau în special/în primul rând lui. Oricine altcineva ar fi acceptat bucuros, dar nu și Moise! Rugăciunea lui a devansat preocupările și îngrijorările personale: „Dacă nu mergi Tu Însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.” (vers. 15). Cu alte cuvinte: „Nu pentru mine mă rog, ci pentru noi!”

Întrebare: Sunt rugăciunile tale mai mari decât tine și decât propriile tale nevoi? Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…” (Ioan 3:16). Așa că, roagă-te ca familia ta, orașul tău și o lume aflată în pierzare „să nu piară, ci să aibă viața veșnică”! Amin?


Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: