Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 17, 2020”

17 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și de acolo îi voi da viile ei, și valea Acor ca ușă a speranței.

Osea 2.15Valea Acor (2) – Valea speranței

Judecata lui Dumnezeu a căzut asupra lui Acan și a familiei lui în valea Acor, din cauza neascultării (Iosua 7.24-26). Acest eveniment este, printre altele, o imagine profetică a ceea ce va veni peste Israel în viitor. Acor înseamnă „tulburare”, iar iudeii vor trece printr-o neasemuită tulburare în necazul cel mare (Ieremia 30.7; Matei 24.21).

Osea tratează și el această temă. Israel este neascultător (simbolizat printr-o soție necredincioasă), însă Dumnezeu îi va vorbi din nou inimii prin intermediul necazului și îl va binecuvânta în Mileniu. „De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi inimii ei” (Osea 2.14). Pustia de aici nu este cea prin care ei au trecut sub conducerea lui Moise, ci o pustie viitoare, de tulburare și de necaz: „Vă voi aduce în pustia popoarelor și acolo, față în față, voi intra la judecată cu voi!” (Ezechiel 20.35; vedeți și Apocalipsa 12.6,14). Rezultatul însă va fi binecuvântarea. „Și de acolo îi voi da viile ei, și valea Acor ca ușă a speranței” (Osea 2.15). Locul tulburării devine locul speranței. După aceasta va fi Israel binecuvântat în Împărăție, iar pământul întreg se va bucura de pace.

Valea tulburării devine valea speranței! Acest lucru este adevărat și pentru noi, creștinii. Neascultarea ne provoacă tulburare și ajungem sub mâna disciplinării Tatălui nostru (Evrei 12.5-11). Dacă am păcătuit, putem fi restabiliți dacă ne mărturisim păcatul. Însă, prin harul și suveranitatea lui Dumnezeu, poate ieși binecuvântare din falimentul nostru. Să ne aducem aminte întotdeauna că El este „Dumnezeul speranței” (Romani 15.13). Nicio împrejurare nu este prea întunecată ca El să nu ne poată aduce lumină și speranță.

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un fiu înțelept.

Proverbe 10.4,5Mutarea munților

În urmă cu mult timp, în nordul Chinei trăia un bătrân a cărui casă era orientată spre sud. În fața ușii casei sale se înălțau două vârfuri muntoase: Taihung și Vangvu. Acestea închideau accesul spre sud, iar razele soarelui nu puteau ajunge în casa lui. Bătrânul împreună cu fiii săi s-au apucat serios de treabă: voiau să mute munții din loc cu lopata. Vecinul lor s-a uitat la ei și a dat din cap: „Cât de nepricepuți sunteți!”, a strigat el. „Este absolut imposibil să mutați din loc acești munți uriași”.

Bătrânul a zâmbit și i-a zis cu înțelepciune: „Dacă eu mor, vor continua fiii mei. Când vor muri ei, vor lucra mai departe nepoții mei. Este adevărat că munții sunt înalți, dar la fel de adevărat este că ei nu mai cresc. Puterile noastre însă pot crește. Cu fiecare lopată de pământ pe care o îndepărtăm, ne apropiem de țelul nostru. E mai bine să facem ceva decât să ne plângem că munții împiedică soarele să vină la noi…”.

În fața casei noastre probabil că nu se află munți asemenea celor din istorioară, dar cu siguranță că în viața noastră se ivesc adesea lucruri asemenea unor munți care împiedică razele Soarelui dreptății să pătrundă. Singurul care poate să dea deoparte acești munți ai necredinței este Mântuitorul. Să venim la El cu neputința noastră și El ne va elibera! „Încredințează-ți Domnului calea, încrede-te în El și El va lucra!” (Psalmul 37.5).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DOMNUL ISUS VA REVENI! – Fundația SEER

„Fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.” (Matei 24:44)

Domnul Isus ne-a avertizat că: „Se vor scula mulți prooroci mincinoși, și vor înșela pe mulți.” (Matei 24:11). În generația noastră au existat numeroși predicatori care au stabilit date precise pentru cea de-a doua venire a lui Hristos în lume, iar presa a făcut mare tam-tam pe acest subiect. Acestea fiind spuse, Domnul Isus va reveni! În Scriptură se face referire la lucrul acesta de peste 300 de ori. Charles Swindoll spune: „Criticii au negat lucrul acesta. Cinicii l-au luat în derâdere. Învățații l-au ignorat. Teologii liberali au încercat să găsească o explicație plauzibilă (ei numesc lucrul acesta „regândire”). Fanaticii l-au pervertit. Iar unii au spus sarcastic: „Unde este făgăduința venirii Lui?” (2 Petru 3:4).

A doua venirea a lui Isus a fost întotdeauna atacată, denigrată, negată. Cu toate acestea, ea rămâne în picioare, tare ca o stâncă, oferind o speranță reală în mijlocul disperării și a necredinței.” Tu spui: „Ce ar trebui eu să fac în timp ce aștept?” Mai întâi, înțelege ce nu trebuie să faci. Să nu stai așteptând ca să auzi un sunet de trâmbiță și să nu te uiți spre cer căutând norul în care vei fi răpit. Nu-ți da demisia și nu stabili o dată anume. În schimb, folosește timpul ca să te pregătești pentru venirea Lui. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima, și lucrează ca și cum Domnul Isus nu S-ar întoarce în următorii zece ani! Fii sare și răspândește-ți lumina oriunde ai merge (vezi Matei 5:13-16). Păstrează-ți echilibrul, fii vesel, plăcut, dedicat și stabil, anticipând ziua venirii Sale. Și dacă nu ești sigur că ești pregătit, ia-ți bilet numaidecât. Câtă vreme se mai găsesc bilete, ele sunt gratis. Dar dacă ești înțelept, nu aștepți! La ce bun un bilet, când evenimentul s-a consumat? Astăzi, primește-L pe Isus ca Mântuitor, și fii gata pentru când va reveni!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

1 Samuel 5:1-12


Domnul a permis ca acest chivot să cadă în mâinile filistenilor. Dar ei trebuie să ajungă să înţeleagă că, dacă Israel a fost înfrânt, aceasta nu este din cauza superiorităţii dumnezeului filistenilor, ci pentru că voia Domnului a fost să se întâmple aşa. El doreşte să le arate vrăjmaşilor poporului Său că au în mijlocul lor „chivotul puterii“ Lui (Psalmul 132.8). De două ori a căzut idolul lor înaintea Dumnezeului lui Israel. Apoi plăgile îi lovesc pe vrăjmaşii Domnului ca şi odinioară în Egipt. Puterea Lui este demonstrată prin pedepse.

Priviţi încă o dată egoismul inimii omeneşti, dezvăluit de aceia care vor trimite altora un obiect atât de periculos!

Dar acum să ne întoarcem de la această situaţie tristă şi să privim la Isus, pentru care chivotul constituie întotdeauna o frumoasă imagine. În Ioan 18, poporul Îl caută ca să-L prindă. La aceste cuvinte, „Eu sunt!“, oamenii „s-au dat înapoi şi au căzut la pământ“ (Ioan 18.6), la fel ca statuia lui Dagon aici. Isus Se lasă prins; este trimis de la Ana la Caiafa şi de la Irod la Pilat (ca şi chivotul, de la Asdod la Gat şi de la Gat la Ecron). Dar cei care Îl tratează astfel, care Îl insultă şi care Îl condamnă, trebuie să înveţe aceste cuvinte de pe buzele Lui: „Veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului“ (Matei 26.64).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: