Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 7, 2020”

7 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Sunt convins că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puteri, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă creatură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru.

Romani 8.38,39Preoții de seamă și fariseii s-au dus la guvernatorul roman, după ce Domnul fusese răstignit și înmormântat, și i-au spus: „Domnule, ne-am amintit că înșelătorul Acela, când era încă în viață, a spus: «După trei zile înviez». Poruncește deci ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui și să-L fure și să spună poporului: «A înviat dintre cei morți!»” (Matei 27.63,64). Răspunsul guvernatorului a fost: „Aveți o pază; mergeți, asigurați-o cum știți” (versetul 65).

Să observăm cum au făcut acest lucru. Scopul lor era ca mormântul să fie complet asigurat, pentru ca nimeni să nu poată intra și fura trupul Domnului. Așa că au asigurat mormântul cu paza și au pecetluit piatra. Prin aceste două lucruri au căutat să facă mormântul cât au putut de sigur: 1. L-au pecetluit; 2. Au instituit o pază. Într-un fel similar, Dumnezeu ne-a asigurat în cel mai înalt grad posibil: 1. Ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt; 2. A instituit o pază asupra noastră, căci „El nu-Și întoarce ochii de la cei drepți” (Iov 36.7). El veghează asupra noastră zi și noapte.

A fost mormântul asigurat prin măsurile luate de preoți și de farisei? Nu, fiindcă o putere mai mare decât a lor a rupt pecetea și i-a copleșit pe paznici. Se poate întâmpla un asemenea lucru celor pe care Dumnezeu i-a pecetluit cu Duhul Sfânt? Nicidecum! Slăvit să fie Dumnezeu! Nu există nicio putere în univers care să poată rupe pecetea Lui sau care să-i atingă pe cei pe care El i-a așezat sub protecția Sa. Siguranța noastră este absolută!

H. P. Barker

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre păcătoase, făcând lucrurile voite și gândite de firea păcătoasă și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți.

Efeseni 2.1-3Într-adevăr grozav… (1)

Iulian era cu adevărat un „tip grozav”. Dădea o grămadă de bani pe haine. Dimineața îi trebuia mult timp până se aranja. Muzica pe care o asculta era nebunească, iar căștile erau însoțitorul său pretutindeni. Dacă nu-i fumega o țigară în gură, atunci mesteca gumă. Mai presus de toate era bine văzut în cercul fetelor, iar aceasta și datorită expresiilor sale grozave pe care le avea la îndemână oricând. Și apoi filmele pe care le descărca de pe internet și cu care se lăuda; și petrecerile pe care le dădea, și alcoolul pe care îl tolera deja și, și, și…

Până într-o noapte în care, băut fiind, a fost lovit de o mașină și rănit grav. Un timp îndelungat a stat în spital. Prietenii veneau tot mai rar în vizită pe la el, astfel că Iulian s-a simțit de data asta „grozav” în sensul de „groaznic”. Simțea lumea ca fiind rece și fără dragoste. Tot ceea ce până atunci îi părea așa de interesant s-a risipit. Iulian a ajuns într-o criză adâncă a vieții. Pentru ce trăiesc?, se întreba el. Își dorea căldură și adevărată ocrotire.

Atunci l-a vizitat Alex, un fost coleg de școală, care i-a spus despre Isus Hristos. Iulian a fost la început suspicios; el nu se preocupase niciodată cu Dumnezeu.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TIMP DE REFLECȚIE (3) – Fundația SEER

„Dacă ar fi… înțelepți… s-ar gândi la ce li se va întâmpla” (Deuteronomul 32:29)

Dacă scopul tău este creșterea personală, atunci trebuie să-ți faci timp pentru gândirea reflexivă. Așadar:

1) Dă la o parte tot ceea ce îți distrage atenția. Reflecția și distragerea nu se pot amesteca. Reflecția necesită solitudine. Nu este ceva ce poți face lângă televizor, în timp ce sună telefonul sau stând cu copiii în aceeași încăpere. Tu spui: „Dar nu am timp să reflectez!” Toți avem aceleași 168 de ore într-o săptămână. Dacă petreci numai una din ele reflectând, vei fi uimit cât de mult se va îmbogăți viața ta.

2) Revizuiește-ți calendarul sau agenda în mod regulat. Majoritatea oamenilor folosesc calendarul ca pe un instrument de planificare, ceea ce și este. Dar puțini sunt cei care îl folosesc ca pe un instrument al gândirii reflexive. Totuși, ce te-ar putea ajuta mai bine să revizuiești unde ai fost și ce ai făcut, dacă nu o agendă sau un jurnal? Aceste două lucruri îți aduc aminte de modul în care ți-ai petrecut timpul. Ele arată dacă activitățile tale se potrivesc cu prioritățile tale. Ele te ajută să vezi dacă faci progrese. Ele îți oferă șansa de a-ți aduce aminte de activități la care poate nu ai avut timp să reflectezi înainte. Unele dintre cele mai valoroase gânduri ale tale s-au pierdut, poate, deoarece nu ți-ai alocat timpul necesar pentru reflecție.

3) Analizează-ți viața! Biblia spune: „Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege, și s-ar gândi la ce li se va întâmpla.” Întreabă-te: „Mă aflu eu în procesul de creștere personală și în umblarea mea cu Dumnezeu? Îmi întăresc eu relațiile cu cei care contează în viața mea? Folosesc eu darurile și abilitățile pe care mi le-a dat Dumnezeu?” Când reflectezi la asemenea întrebări, viața ta se transformă în bine. Deci, fă-ți timp de reflecție!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Rut 3:14-18; 4:1-6


„Nu este nimeni“, le spune Isus ucenicilor Săi, „care a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă [sau soţie], sau copii, sau ogoare, pentru Mine … care să nu primească însutit acum, în timpul acesta …“ (Marcu 10.29, 30 – vezi şi Evrei 6.10). Rut nu a fost dezamăgită în alegerea ei. Nici nu şi-a pierdut răsplata. Boaz însuşi, care ceruse pentru ea binecuvântarea de la Domnul (2.12), avea să fie răsplata pentru credinţa ei.

Tot aşa este şi cu cei care şi-au pus încrederea în Domnul. „Socotesc că toate sunt … gunoi – scrie apostolul Pavel – ca să câştig …“ O răsplată? Nu! ci „ca să-L câştig pe Hristos“ (Filipeni 3.8).

Un lucru însă este necesar mai întâi: trebuie ca Rut să fie răscumpărată; şi Boaz se ocupă imediat de aceasta. Ruda cea mai apropiată, deşi a dorit, nu a putut s-o răscumpere (v. 6). Persoana aceasta ne duce cu gândul la lege şi la incapacitatea ei când este vorba de a-i salva pe oameni sau de a-i introduce în binecuvântările lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în Boaz avem „graţia“ divină. Când nu mai există nici o altă resursă pe care să putem conta, harul acesta ni se descoperă într-o Persoană: Isus Mântuitorul, Cel care răscumpără.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: