Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 13, 2020”

13 Februarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Te rog, lasă-mă să merg în ogor și să culeg spice.

Rut 2.2Care este semnificația spirituală a culesului? Trebuie să ne aducem aminte că primul capitol din cartea Rut ne spune, la sfârșit, că era „începutul secerișului orzului”. Naomi și Rut se găseau deci în mijlocul belșugului, însă, oricât de îmbelșugat ar fi secerișul, dacă nu este cules, nu va putea să-i hrănească pe cei flămânzi. Secerătorii și culegătorii trebuie să-și facă treaba, altfel vor fi înfometați în mijlocul belșugului. Culegând, Rut lua pentru sine și pentru Naomi acea provizie bogată pusă la dispoziția lor de către domnul secerișului.

Putem spune și noi deci că, în sfera spirituală, culesul înseamnă însușirea de către cel credincios a binecuvântărilor spirituale pe care Dumnezeu i le-a dăruit. În istoria lui Israel, Dumnezeu a dat acestui popor un drept absolut asupra țării, ale cărei hotare erau fixate cu exactitate. Totuși, Dumnezeu a spus: „Orice loc pe care talpa piciorului vostru îl va călca, vi l-am dat”. Trebuia ca ei să ia în stăpânire țara. La fel, Pavel ne spune cu toată încrederea că cei credincioși sunt binecuvântați cu orice binecuvântare spirituală în locurile cerești în Hristos, însă acest lucru nu-l face să nu se roage pentru o lucrare specială a Duhului Sfânt în omul dinăuntru, pentru ca cei credincioși să poată înțelege care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea tuturor acestor binecuvântări spirituale.

A fost o zi minunată în viața noastră atunci când Domnul ne-a chemat și ne-a adus la El, când am înțeles că păcatele noastre au fost iertate, că am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și că am fost astfel făcuți părtași moștenirii sfinților în lumină. Și, deși nu poate exista creștere în poziția noastră, totuși apostolul ne îndeamnă să creștem „prin cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu” (Coloseni 1.10). Și totuși, ce culegători sărmani suntem! Cât de puțin am pătruns în bogățiile insondabile ale lui Hristos!

H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dar îmi voi da silința ca și după plecarea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.

2 Petru 1.15Misiunea unui medic – Henri Rossier (4)

„În ceea ce mă privește, doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru îndelungat și pentru afecțiunea statornică arătată față de cei dragi ai mei. La plecare aș dori să-mi cer iertare tuturor acelora pe care, în timpul lungii mele vieți, i-am rănit sau i-am ofensat, precum și acelora cărora nu le-am fost totdeauna ajutorul necesar. Domnul să trezească dintre frații tineri pe aceia ale căror inimi să fie pline de dăruire, care să se hrănească din Cuvântul Său, care cu rugăciune stăruitoare să se lase folosiți în lucrarea Sa ca adevărați slujitori ai Adunării și care să rămână păziți fără poticnire până în ziua lui Hristos. În sfârșit, aș dori să îi atenționez pe frați în special cu privire la două pericole, cel al asemănării cu lumea, care se arată astăzi în interesul față de lucrurile acestei lumi și în aceeași măsură în slăbirea interesului pentru Cuvântul lui Dumnezeu; în al doilea rând, pericolul care se arată în acționarea potrivit voii proprii, care ar însemna distrugerea mărturiei pe care Domnul ne-a încredințat-o. Adevărata dragoste de frați trebuie să se împletească cu umblarea pe calea îngustă, adică cu ascultarea strictă față de întregul Cuvânt al lui Dumnezeu. Aceasta este dorința fierbinte a slabului dumneavoastră frate în Hristos, H. Rossier.”

Henri Rossier a fost un creștin credincios Stăpânului său, pe care L-a slujit cu hotărâre prin activitatea sa. Stilul simplu al scrierilor lui Rossier este recunoscut de toți cititorii săi.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

GÂNDEȘTE ALTRUIST. DĂRUIEȘTE CU GENEROZITATE – Fundația SEER

„Fiecare din voi să se uite… la foloasele altora.” (Filipeni 2:4)

 Apostolul Pavel scrie: „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus” (Filipeni 2:3-5). Devii tot mai altruist atunci când iei hotărârea de a nu te mai gândi atât de mult la tine și de a începe să cauți modalități de a-i ajuta pe ceilalți.

Dacă dorești să semeni mai mult cu Hristos și să fii mai altruist, începe să faci aceste două lucruri:

1) Implică-te în problemele oamenilor cu nevoi. E un lucru riscant? Firește! Riști să fii respins, să nu fii înțeles… riști să faci greșeli… Dar când ești altruist, ajungi să poți vedea nevoile cuiva și să faci ceva pentru a i le împlini. Cu alte cuvinte, te implici!

2) Dăruiește în ascuns și fără semnătură. Domnul Isus ne-a atenționat: „să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri… Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.” (Matei 6:1-4).

E mai ușor să dăruiești când ai parte de recunoaștere, decât atunci când nimeni nu știe de fapta ta. Însă cei ce dăruiesc pentru recunoaștere și aplauze și-au primit deja răsplata (vezi Matei 6:2). Există beneficii spirituale, mentale și emoționale pentru cei care dăruiesc în ascuns. Încearcă! Împlinirea pe care o vei simți te va încuraja să faci din „dăruirea în ascuns” un mod de viață.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

1 Samuel 2:27-36


În ochii poporului, conduita rea a fiilor lui Eli era scandaloasă. Şi ce dezonoare a adus ea numelui lui Dumnezeu! Hofni şi Fineas (acesta din urmă poartă chiar numele unui mare preot credincios: Numeri 25.11) fuseseră crescuţi în apropierea sanctuarului, în strâns contact cu adevărurile divine. Mare era răspunderea lor comparativ cu cea a poporului! Mare este şi răspunderea noastră, dacă am avut aceleaşi privilegii conferite de educaţia pe care am primit-o!

Eli, în sine un om evlavios, n-a ştiut să-şi înfrâneze copiii. În mod cert a încercat să-i mustre (v. 23), dar i-a lipsit fermitatea. Unii copii îi găsesc pe părinţii lor câteodată prea severi. Ei ar trebui să ia în considerare consecinţele educaţiei lipsite de fermitate asupra fiilor lui Eli! Chiar pentru Eli însuşi, aceste urmări au fost dramatice: casa lui a fost scoasă din slujba preoţiei, fiii săi au fost omorâţi în aceeaşi zi. Un profet este trimis să-i aducă acest trist mesaj. Noul Testament confirmă că, atunci când copiii unui slujitor al lui Dumnezeu nu sunt supuşi şi disciplinaţi, ei pot anihila toată puterea serviciului tatălui lor (1 Timotei 3.4, 5). Sub incidenţa acestui avertisment se poate afla familia unuia sau altuia dintre tinerii noştri cititori.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: