Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 23, 2018”

23 Noiembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Și Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când ședea la intrarea cortului său, în arșița zilei.
Geneza 18.1

Dumnezeu vine la cortul lui Avraam, intră, conversează și apoi umblă împreună cu Avraam. Pentru noi, în harul Său infinit, El a pregătit ceva încă și mai minunat: a venit aici și S-a revelat în Isus, Fiul Său. Iar noi suntem acum cu totul siguri că în El, în Omul Isus Hristos, Îl avem pe Cel care întotdeauna mijlocește pentru noi. Da, ne vedem pe noi înșine în Hristos, înaintea lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt ne oferă o apropiere de Dumnezeu de care nici chiar Avraam nu s-a bucurat, fiindcă, în acel timp, temelia care făcea posibilă o astfel de apropiere nu fusese încă așezată.

Este adevărat că poate ne bucurăm puțin de această apropiere de Dumnezeu, însă ea constituie privilegiul nostru ca poziție; deși nu este un lucru palpabil și vizibil, totuși realitatea ei este certă.

Avraam nu se teme de prezența Domnului; o astfel de teamă este efectul păcatului. Dacă am văzut gloria lui Dumnezeu în Isus, prezența divină este dulce pentru noi și în ea ne găsim deplina tărie și încredere. A-L cunoaște este într-adevăr viața eternă, iar prezența Lui ne face fericiți și ne umple de cea mai profundă bucurie.

Când un suflet se bucură de această încredere, Dumnezeu îi împărtășește gândurile Sale, la fel cum aici El îl tratează pe Avraam ca pe un prieten, dezvăluindu-i lucrurile privitoare la această lume (Geneza 18.17; Ioan 15.15). Unui prieten îi spunem nu doar lucruri generale, ci ne deschidem inima înaintea lui. Avraam, fiind separat de această lume și aflându-se împreună cu Domnul pe munte, are comuniune cu privire la judecata care urma să cadă asupra lumii. Adunarea este într-o poziție încă și mai complet separată față de lume, pentru Dumnezeu, bucurându-se de favoarea și de dragostea Lui. Dumnezeu îi dezvăluie Adunării gândurile Sale, nu doar cu privire la intențiile Sale față de ea, ci și cu privire la intențiile Sale față de lume. Fiul Omului urmează să-i judece pe cei vii și pe cei morți, iar El ne-a dezvăluit acest lucru.

J N Darby


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate…”
Psalmul 49.4

Bunătatea unui om

Într-o regiune uscată nu existau rezerve locale de apă. Pentru nevoile zonei s-a construit un canal, prin care apa venea de la o distanță de 150 km.

Cu mult înaintea acestei perioade, în acea zonă trăia un bărbat, care era veșnic ocupat și se părea că nutrea o singură ambiție, aceea de a strânge bani. Hrana lui era simplă. Locuia singur, refuzându-și luxurile și chiar cele mai mărunte lucruri ale vieții obișnuite. Oamenii îl considerau ca fiind un om zgârcit și, cu toate că era cinstit în toate afacerile pe care le făcea în îndeplinirea datoriilor care-i reveneau, era disprețuit de toată lumea.

La sfârșitul vieții sale s-a descoperit că adunase în aur o valoare egală cu mai bine de 200.000 de dolari. Iar în testamentul său scria: „Am fost sărac și am văzut că oamenii suferă greu din cauza lipsei de apă. Neavând familie, mi-am consacrat viața adunând o sumă de bani pentru a construi o conductă de apă, așa încât cel mai sărac om să aibă apă.”

Acel om a trăit pentru un scop: folosul semenilor săi. El a știut să facă bine semenilor și l-a făcut. Aceasta este o frumoasă învățătură și pentru noi, care poate fi pusă în practică. Este scris: „Deci cine știe să facă bine și nu face săvârșește un păcat!” (Iacov 4.17).


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

O PROMISIUNE PENTRU PĂRINȚII CARE SE ROAGĂ

„Ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului” (Ieremia 31:16)

Trăiești cumva astăzi sub un nor de teamă, simțind că ai eșuat ca părinte deoarece odrasla ta a luat-o pe căi greșite? Nu te simți așa! Biblia ne învață că uneori copiii pur și simplu nu vor să asculte de sfaturile părinților. Probabil Solomon a făcut o mărturisire personală, când a scris: „Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea.” (Proverbe 13:1).

Domnul Isus nu l-a făcut responsabil pe tată pentru faptul că fiul său risipitor „a ajuns la cocina porcilor” (vezi Luca 15:11). Și, dacă ți-ai dat toate silințele, Dumnezeu nu te face responsabil nici pe tine. De fapt, părinții nepricepuți uneori modelează copii cuminți, așa cum părinți pricepuți uneori au copii care o iau pe căi greșite. Primii copii ai lui Dumnezeu au fost așezați într-un paradis perfect, și cu toate acestea s-au răzvrătit. La urma urmelor, toți avem puterea de a alege. Vine o vreme în care copiii nu mai sunt copii și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru faptele lor.

Așadar, dacă ai făcut tot ce ți-a stat în putință, nu-l lăsa pe diavol să te facă vinovat. Iar dacă ai greșit ca părinte, nu ai comis un păcat de neiertat. Nu numai că Dumnezeu te va ierta, dar poți conta pe promisiunea Lui minunată: „Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi; căci truda îţi va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului. Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!” (Ieremia 31:16-17).

Nu renunța la copiii tăi, pentru că nici Dumnezeu nu a renunțat la ei. Roagă-te, crede în continuare și lasă-L să lucreze în ei.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

1 Ioan 2.20-29

„Şi aceasta este promisiunea pe care El ne-a dat-o: viaţa eternă” (v. 25). Ioan se referă la acest cuvânt al Păstorului celui bun: „Oile Mele ascultă glasul Meu şi Eu le dau viaţa veşnică” (Ioan 10.27,28).

O altă promisiune a Domnului era darul Duhului Sfânt (Ioan 16.13). Această „ungere din partea Celui Sfânt” se află astăzi nu numai peste cei numiţi „părinţi”, ci şi peste „copilaşii” în Hristos, pentru a-i călăuzi în tot adevărul. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” a spus Domnul Isus „nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14.6).

Apostolul confirmă aici că acela care-L neagă pe Fiul nu-L are nici pe Tatăl.

„Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine” le-a spus Isus fariseilor „aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu” (v. 23; Ioan 8.19). Tatăl nu poate fi cunoscut în afara lui Isus (Matei 11.27). De aceea vrăjmaşul depune atâta efort împotriva Fiului sfânt al lui Dumnezeu şi mai ales pentru a arunca îndoială asupra existenţei Lui veşnice şi a divinităţii Lui. Să ştim să recunoaştem vocea mincinosului (v. 22).

Ceea ce este „de la început” rămâne valabil până în „ceasul din urmă” (v. 24, 18). Faţă de toate „noutăţile”, siguranţa noastră constă în a rămâne la învăţătura de la început (Galateni 1.8,9).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: