Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 13, 2018”

13 Noiembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Aceștia sunt cei care s-au suit de la Tel-Melah, Tel-Harșa, Cherub-Adon și Imer; dar ei nu și-au putut arăta casa părintească, nici seminția, dacă erau din Israel … Și dintre preoți: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care și-a luat o soție dintre fiicele lui Barzilai galaaditul și s-a numit după numele lor. Aceștia și-au căutat înregistrarea genealogică, dar ea nu s-a găsit; de aceea au fost îndepărtați din preoție ca întinați. Și Tirșata le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu se va ridica preotul cu Urim și Tumim.
Neemia 7.61,63-65

Genealogiile – Importante pentru Dumnezeu

În aceste genealogii, în care cei care se întorseseră din Babilon sunt listați după nume, cetăți și ocupații, găsim câteva familii care nu au putut să arate cu claritate că sunt din Israel. Câteva alte familii nu au putut demonstra că erau din neamul preoțesc. Una dintre acestea chiar luase numele unei rude renumite, Barzilai, cel care se distinsese prin ajutorul acordat lui David, atunci când acesta fugea dinaintea fiului său Absalom.

Pentru a stabili dacă aceste familii erau cu adevărat din neamul preoțesc, trebuia dovedit faptul că se trăgeau din Aaron, primul mare preot al lui Israel. Relația cu Barzilai, oricât de binecuvântat fusese acesta, nu îi putea face preoți pentru Dumnezeu. Fără o dovadă clară că erau cu adevărat preoți, guvernatorul a stabilit că ei erau întinați și că nu puteau mânca din lucrurile preasfinte până nu era totul lămurit prin Umim și Tumim, lumini și perfecțiuni, care se aflau în pieptarul marelui preot.

Pentru a funcționa ca preot astăzi este necesară mântuirea. Apartenența la o denominațiune sau grupare religioasă nu poate înlocui în vreun fel viața cea nouă, de care cineva are nevoie pentru a fi preot al lui Dumnezeu.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”
Romani 10.17

Cinci realităţi

Pentru că credința vine din vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, cităm astăzi câteva texte biblice, care ne prezintă cinci realități importante:

Hotărârea judecătorească a lui Dumnezeu: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3.10, 23).

Sentința judecătorească a lui Dumnezeu: „Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii ca să le facă” (Galateni 3.10). „Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 3.18).

Prevederea lui Dumnezeu: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: «Blestemat e oricine este atârnat pe lemn»” (Galateni 3.13). „Hristos a murit pentru păcatele noastre” (1 Corinteni 15.3). „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3.16).

Prilejul dumneavoastră: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1.12).

Singura dumneavoastră speranță: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți” (Faptele Apostolilor 4.12). Este Numele Isus Hristos!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BINECUVÂNTAT ÎN FIECARE DOMENIU AL VIEȚII

„Binecuvântat să fie Dumnezeu… care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti…” (Efeseni 1:3)

     Un oarecare Brown era fermier pe timpul Marii Recesiuni economice și a avut probleme cu plata ipotecii pe care o avea asupra fermei. În cele din urmă, banca i-a dat treizeci de zile ca să ajungă la zi cu plata; în caz contrar se trecea la executare silită. Atunci s-a întâmplat un miracol. Cineva de la o companie petrolieră a apărut în pragul ușii, cerându-i terenul său în arendă pentru a putea face forări pentru țiței. Pentru că oricum avea să-și piardă ferma, Brown s-a gândit că nu are ce să i se întâmple mai rău. Ei bine, acea companie a venit să foreze și a dat de un filon gigantic, cu jet de erupție de 82.000 de barili de țiței pe zi. Peste noapte, fermierul Brown a devenit milionar. Se pune întrebarea – când a devenit el milionar? Când s-a descoperit țițeiul pe terenul său, ori când a cumpărat terenul? El a fost milionar din clipa în care a cumpărat ferma, însă a trăit în sărăcie pentru că nu a știut ce există sub solul pe care calcă.

Biblia spune că Dumnezeu „ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti.” Unii cred că singurul lucru pe care îl va face Dumnezeu pentru tine este să te binecuvânteze cu mântuire, după care te lasă să te lupți tot restul vieții până ajungi în ceruri. Câtă vreme crezi lucrul acesta, trăiești în propria ta versiune spirituală a Marii Recesiuni. Viața ta duhovnicească este săracă, lipsită de putere și fără rod, pentru că nu știi ce ai la dispoziție în Hristos sau cum să beneficiezi de lucrul acesta și să-l folosești în viața ta. Refuză să trăiești astfel! În schimb, citește Biblia și începe să invoci promisiunile lui Dumnezeu în fiecare domeniu din viața ta.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

1 Petru 5.1-14

„Paşte mieluşeii Mei”, „păstoreşte oile Mele!”, îi spusese Domnul lui Petru (Ioan 21.15-17). Apostolul, departe de a se ridica deasupra celorlalţi creştini (poziţie care i-a fost atribuită în creştinătate), atunci când le face recomandări bătrânilor, el se desemnează simplu, ca un bătrân cu alţi bătrâni. Astfel, el le recomandă bătrânilor să nu domine turma Păstorului celui bun, ci să fie modele (v. 3). Oile nu le aparţineau; ei erau doar responsabili înaintea marelui Păstor. Nu mai puţin, se cuvine ca tinerii să fie supuşi bătrânilor şi tuturor li se cade să fie împodobiţi cu smerenie, ceea ce s-ar putea traduce prin: „încingeţi-vă ştergarul pentru slujire” (v. 5; comp. cu cap. 3.8). „Dumnezeul oricărui har” (v. 10) dă har celor smeriţi.

„Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi” (v. 7). Această încredere şi această predare în mâna lui Dumnezeu nu ne scutesc de vigilenţă, deoarece Satan, vrăjmaşul care ameninţă mereu, pândeşte cea mai mică neglijenţă, iar împotrivirea faţă de Satan aduce tot suferinţă (v. 8, 9). Scriptura dă încă o dată mărturie pentru creştin, în măsura lui, dar mai ales pentru Modelul divin, despre suferinţele care pentru „puţină vreme” sunt partea sa şi de gloriile care vor urma (v. 10; cap. 1.11b).


Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: