Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 20, 2018”

20 Noiembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Și căpeteniile poporului locuiau în Ierusalim; și restul poporului au aruncat sorți, ca să aducă pe unul din zece să locuiască în Ierusalim, cetatea sfântă, iar nouă părți în celelalte cetăți. Și poporul a binecuvântat pe toți oamenii care s-au înfățișat de bunăvoie să locuiască în Ierusalim.
Neemia 11.1,2

Genealogiile – Importante pentru Dumnezeu

După ce zidul și porțile Ierusalimului au fost reconstruite și după ce ordinea a fost instaurată în cetate, poporul i-a cerut lui Ezra ca, ajutat de către leviți, să citească din legea lui Dumnezeu înaintea tuturor. Dorința lor de a înțelege mai mult din ceea ce Dumnezeu le poruncise crescuse tot mai mult și a avut ca rezultat mărturisirea din inimă și semnarea unui angajament de a împlini tot ceea ce Dumnezeu le poruncea.

În Neemia 11 vedem mai întâi numele celor care locuiau în Ierusalim, unde se afla templul, centrul închinării lui Israel. Unii au cerut de bunăvoie să locuiască acolo, iar alții au fost aleși prin tragere la sorți. Numele și numărul lor erau prețioase înaintea Domnului și au fost înregistrate pe paginile Scripturii pentru folosul nostru.

Rolurile lor difereau; nu toți aveau aceeași misiune, însă slujeau Domnului împreună. Exemplul lor este important pentru noi astăzi. Cei din poporul lui Dumnezeu au multe misiuni și slujbe de împlinit. În Israel, aceste slujbe nu se schimbau, însă astăzi Duhul Sfânt dorește să ne călăuzească și câteodată ne schimbă misiunile și slujbele, potrivit cu voia Sa suverană și cu măsura în care ne maturizăm spiritual.

Să remarcăm varietatea din versetele 4-24: fii ai lui Iuda, ai lui Pereț și ai lui Beniamin; viteji, supraveghetori, preoți, conducători, căpetenii de familii, leviți, păzitori ai porților, cântăreți etc.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.”
Proverbe 29.23

Mândrie și necredință

Căpitanul a continuat: „Ne aflăm acum exact în punctul respectiv. În trei minute vom trece de pericolul imaginar.” Între pasageri era tăcere și tensiune, în timp ce căpitanul urmărea minutarul ceasului său. Toți așteptau cu sufletul la gură. Căpitanul exclamă cu mândrie: „Ne aflăm acum exact în punctul respectiv. Acum îl traversăm. Mi-am dovedit punctul meu de vedere: aici nu există nicio stâncă submarină.”

Dar abia rostise aceste cuvinte, când pasagerii și echipajul tresăriră, căci vaporul se frecă de o stâncă, după care se auzi un bubuit groaznic. A urmat panica. Curând, vaporul a început să se scufunde. Căpitanul cel mândru s-a trezit prea târziu, ca să repare efectul necredinței sale. Dacă n-ar fi fost calmul și curajul echipajului împreună cu faptul  că  nu  erau  prea  departe  de  țărm,  toți  ar  fi  pierit datorită neascultării și necredinței căpitanului în existența acelei stânci. Atât pasagerii, cât și echipajul au fost salvați. Căpitanul a refuzat să părăsească nava. Scufundându-se în apele mării, el a fost văzut cu fața întunecată ținându-se strâns de grilajul punții, alegând să stea în fața morții decât în fața consecințelor necredinței sale în existența acelei stânci submarine. Mândria căpitanului a fost așa de mare, încât l-a coborât în locuința morților pentru totdeauna. Şi tot mândria oamenilor de a nu se lăsa atenționați de chemarea Mântuitorului la adevărata viață, îi va duce pe mulți în pierzarea veșnică.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LEGĂMÂNTUL CĂSĂTORIEI (3)

„…Vor moşteni împreună cu voi harul vieţii.” (1 Petru 3:7)

     O căsnicie trainică se clădește pe sacrificiu reciproc. Adam a trebuit să sacrifice ceva ce era aproape de el și care îi era foarte scump, pentru a o avea pe Eva – și anume: o coastă. Și soția ta va ști că o iubești când ești dispus să renunți la lucrurile importante pentru tine, pentru a-i împlini nevoile și pentru a-i ușura viața. Prea mulți bărbați vor să fie căsătoriți, dar cu toate acestea să-și ducă viața ca și cum ar fi necăsătoriți. Ei nu-și doresc să sacrifice timp, atenție sau resurse spre folosul soțiilor lor. Ei nu-și doresc o soție; ei își doresc o fată în casă. Ei vor să se căsătorească pentru a fi slujiți. Nu, tu trebuie să faci exact opusul! Biblia spune că tu și soția ta sunteți „împreună moștenitori.” Asta înseamnă că ea este un partener egal. Așadar, părerile ei, gândurile ei și punctele ei de vedere contează. Da, în calitate de lider al familiei, poate că tu iei deciziile finale, dar când nu ții cont de reacțiile ei și nu iei în considerare punctul ei de vedere, sfânta căsătorie se poate transforma într-o căsnicie lipsită de sfințenie. Soția ta îți va răspunde atunci când se simte prețuită și apreciată (vezi Efeseni 5:29). Tu spui: „Dar soția mea este rece ca gheața!” Cum a ajuns să fie așa? Gheața rămâne înghețată numai într-un mediu rece. Așa că în loc să te plângi, schimbă-ți mediul înconjurător. Soții sunt termostate, iar femeile sunt termometre. Soții determină climatul, iar soțiile înfloresc sau se ofilesc. Există un motiv pentru care soția ta este „rece,” iar tu-l cunoști. Și există o soluție: încălzește-o și vei vedea cum se va topi! Când începi s-o iubești, s-o hrănești și s-o ocrotești așa cum a făcut Hristos cu biserica, vei avea în brațele tale aceeași femeie, dar o cu totul alta! Încearcă, și ai să vezi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

1 Ioan
1.1-10

„Şi mărturisiţi şi voi” le spusese Domnul celor doisprezece „pentru că de la început sunteţi cu Mine” (Ioan 15.27). Aceasta face aici apostolul Ioan, subiectul lui fiind viaţa veşnică, mai întâi „auzită”, apoi „văzută” şi „pipăită” în Fiul, acum transmisă celor care, prin credinţă, au primit dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1.12).

Trebuie să facem distincţie între relaţia propriu-zisă cu bucuria şi relaţia numită comuniune.

Prima este partea tuturor copiilor Tatălui.

Cea de-a doua, numai partea acelora care umblă în lumină (v. 7).

De la versetul 6 până la capitolul 2.2 ni se explică în ce fel poate fi întreţinută comuniunea şi cum poate fi restabilită dacă a fost întreruptă. Din partea lui Dumnezeu, o provizie inepuizabilă răspunde la toate nelegiuirile: sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui. Nu există păcat atât de mare, încât acest sânge scump să nu-l poată şterge. El curăţă orice păcat (v. 7b), orice nelegiuire (v. 9).

Din partea noastră, un singur lucru ni se cere: mărturisirea completă a fiecărei greşeli pentru a obţine o iertare deplină (v. 9; Psalmul 32.5). Datoria mea cea mare a fost plătită de Altul şi Dumnezeu nu ar fi drept faţă de Înlocuitorul meu dacă ar cere să I se plătească din nou.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: