Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 5, 2018”

3 Noiembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Să stropească de șapte ori peste cel care va fi curățit de lepră și să-l declare curat; și să dea drumul păsării vii pe câmp deschis.
Levitic 14.7

Leprosul privea la lucrarea lui Dumnezeu pentru el, apoi primea remediul lui Dumnezeu și asculta sentința Sa. El nu făcea nimic prin care să merite ceva, ci primea totul din mâna Dumnezeului lui Israel. Preotul stropea sângele de șapte ori asupra lui, după care îl declara curat. Acest lucru este deosebit de binecuvântat. El ne arată că mântuirea este a Domnului. Acest fapt oferea o siguranță perfectă leprosului și nu lăsa loc pentru nicio îndoială. Leprosul era conștient pe deplin că se afla sub puterea sângelui și că preotul îl declara curat doar datorită acestui lucru. La fel este cu cel credincios astăzi. El are o pace perfectă, bazată în întregime pe faptul că Hristos a murit pentru păcatele lui și că le-a înlăturat prin jertfa Sa. Cuvântul lui Dumnezeu declară că suntem îndreptățiți prin sângele lui Hristos (Romani 5.9). Astfel, suntem declarați curați.

Apoi păsării vii îi era dat drumul, ca o imagine a Mântuitorului înviat – „După ce prin Sine Însuși a făcut curățirea de păcate, S-a așezat la dreapta Măririi în cele înalte” (Evrei 1.3). Astfel, învierea și înălțarea lui Hristos oferă o siguranță desăvârșită că Dumnezeu a fost pe deplin satisfăcut cu lucrarea de ispășire a lui Hristos și că a găsit în moartea Sa pe cruce un răspuns la toate cerințele sfințeniei și dreptății divine. Nu era posibil ca Domnul să fie ținut de moarte, iar trupul Său nu a văzut putrezirea. Dimpotrivă, El a fost socotit a fi vrednic de toată gloria.

Pasărea vie era ținută captivă până când leprosul era curățit. Însă, după ce eficacitatea sângelui era pe deplin arătată, iar leprosul era declarat curat, păsării celei vii îi era dat drumul pe câmp deschis. Ce pace și ce mângâiere trebuie să fi oferit acest lucru sărmanului lepros! Și ce odihnă perfectă pentru sufletul nostru ne oferă cunoașterea faptului că Hristos a înviat dintre cei morți și S-a înălțat la cer în glorie!

H H Snell

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Dar, dacă vei înștiința pe cel rău, și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui cea rea, va muri prin nelegiuirea lui…”
Ezechiel 3.19

„Barometrul” lui Dumnezeu

„Nimic nu prevestea că ne amenință o furtună năprasnică”, îmi povestea un marinar. „Cerul era senin și marea liniștită. Şi totuși, ceva avertiza apariția furtunii: barometrul. Dar acestui instrument, nimeni nu i-a dat importanță. Astfel, am luat bărcile și am plecat în largul mării la pescuit. Pe când ne aflam la o distanță de circa 13 km. de țărm, fără nicio avertizare, dintr-o dată a început o furtună mare. Cârma corăbiei nu mai avea nicio valoare. Eram purtați încoace și încolo de valurile cele mari. A fost o zi îngrozitoare în viața  noastră.”   „Dar  cum  de  ați  neglijat  atenționarea barometrului?” a fost întrebat marinarul. „Când am văzut că nu sunt valuri, am crezut că putem să ne avântăm în larg și nu am ținut cont de barometru”, răspunse marinarul. De ce de multe ori nu se ține seama de avertizări? Şi de câte ori sunt disprețuiți cei ce ne avertizează? Prin aceste rânduri dorim să avertizăm pe fiecare cititor, că „barometrul” lui Dumnezeu arată că va veni o judecată în care Dumnezeu Însuși va judeca lumea după dreptate. De aceea rugăm pe fiecare să-și pună viața la adăpost prin credința în Mântuitorul. Numai Mântuitorul poate fi o Stâncă de adăpost în mijlocul judecăților lui Dumnezeu. „Suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?” (1 Petru4.17).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DIFERENȚE ÎNTRE SAMSON ȘI SAMUEL (1)

„Nu mi-ar ajunge vremea… să vorbesc… de Samson… de Samuel…” (Evrei 11:32)

     Samson și Samuel sunt pomeniți aici în același verset, însă există diferențe mari între ei. Poate întrebi: „Cu ce mă ajută pe mine acest lucru?” Dacă ești creștin, și tu ești ca ei. Amândoi au avut o naștere miraculoasă, așa că ei sunt imaginea celor născuți din nou, și au fost chemați să-L slujească pe Dumnezeu. Pavel scrie: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră… Astfel, deci, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:11-12).

Prima diferență: în ce privește posesiunile. Samson era lacom și manipulator, în timp ce Samuel era o persoană integră. Într-o zi, Samson a pariat că treizeci de filisteni nu pot dezlega ghicitoarea, spunând: „Dacă n-o veţi ghici, să-mi daţi voi treizeci de cămăşi şi treizeci de haine de schimb.” (Judecători 14:13). O adevărată garderobă, nu-i așa? Accentul pus de Samson a fost pe aceste cuvinte: „să-mi dați.” El este modelul de creștin implicat în afaceri care discreditează cauza lui Hristos prin practici ne-etice, și al celor implicați în lucrare care răstălmăcesc Scripturile și recurg la manipulare emoțională pentru a strânge bani. Lumea ne privește, așa că Biblia ne sfătuiește să urmărim „ce este bine, înaintea tuturor oamenilor” (Romani 12:17). Samuel era total diferit. După patruzeci de ani de slujire exemplară, poporul și-a manifestat aprecierea prin cuvintele: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit…” (1 Samuel 12:4). Când oamenii pot spune la fel despre tine, ai făcut o lucrare bună! Domnul Isus a spus: „Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:21). Starea inimii tale se descoperă în modul în care gestionezi banii. Gândește-te la asta, astăzi!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Iacov 4.1317; 5.16

Cei care fac planuri (v. 1315; Isaia 56.12b) şi cei care strâng bunuri pământeşti (cap. 5.16) sunt adesea aceleaşi persoane (Luca 12.18,19). Şi una şi alta sunt străine de viaţa de credinţă. A dispune de viitor înseamnă a pune voinţa proprie în locul celei a lui Dumnezeu; şi este chiar necredinţă, arătând neîncredere în venirea apropiată a Domnului.

Cât despre bogăţii, este un lucru şocant să le strângi în „vremurile din urmă”. Riscurile ce ameninţă bogăţiile pe pământ: degradarea, furtul, devalorizarea demonstrează că acestea sunt bogăţii trecătoare, aur şi argint ruginit (vezi Psalmul 52.7). De aceea, Domnul recomandă: „Faceţivă pungi care nu se învechesc, o comoară care nu piere, în ceruri, unde hoţul nu se apropie, nici molia nu strică” (Luca 12.33). Abundenţa de bunuri materiale duce la împietrirea inimii: Faţă de Dumnezeu, pentru că atunci pierdem uşor sentimentul dependenţei de El şi uităm adevăratele nevoi, care sunt cele ale sufletului (Apocalipsa 3.17). Şi faţă de aproapele, pentru că ne este greu să ne punem în locul celor cărora le lipsesc cele necesare (Proverbe 18.23).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: