Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 26, 2018”

26 Aprilie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și a fost așa: când a auzit Sanbalat că noi reconstruim zidul, s-a mâniat și s-a aprins foarte tare și a batjocorit pe iudei. Și a vorbit înaintea fraților săi și a oștirii Samariei și a zis: „Ce fac acești iudei neputincioși? Vor fi lăsați ei să continue? Vor aduce ei jertfe? Vor termina ei într-o zi? Vor face ei să învieze pietrele din grămezi de moloz și încă arse?”.
Neemia 4.1,2

Samaritenii – Mânie și batjocură

După aproximativ șaptezeci și cinci de ani de la rezidirea templului, iudeii, de data aceasta sub conducerea lui Neemia, s-au apucat din nou de rezidit. Acum ei reconstruiau zidul Ierusalimului, lucrare care vorbește despre separare și despre protecție. Vrăjmașii lor sunt samaritenii, împreună cu alte popoare dimprejur. Sanbalat horonitul – adică din Bet-Horon, din Samaria – este conducătorul acestor împotrivitori ai poporului lui Dumnezeu.

Când Neemia venise de la curtea împăratului persan (capitolul 2) Sanbalat și aliatul său Tobia amonitul au fost foarte tulburați că un om venise pentru a căuta binele fiilor lui Israel. Vrăjmașii îi insultaseră pe fiii lui Israel, îi disprețuiseră și îi ocărâseră. În capitolul 4, ei se mânie și îi batjocoresc. Neemia se îndreaptă către Dumnezeu în rugăciune. Apoi îi vedem pe acești vrăjmași cum se sfătuiesc să atace Ierusalimul și să creeze confuzie. Ei recurg la amenințări. Neemia se roagă și pune o strajă ziua și noaptea. Avem multe lecții de învățat de la acest om.

În capitolul 6, atunci când lucrarea înaintase, acești împotrivitori îi cer lui Neemia să vină și să se întâlnească cu ei, având de gând să-i facă rău. Neemia refuză să lase, chiar și pentru scurt timp, lucrarea importantă care îi fusese încredințată. Atunci Sanbalat trimite un slujitor cu o scrisoare defăimătoare, acuzându-l pe nedrept. De asemenea, el mituiește israeliți pentru a profeți împotriva lui Neemia și pentru a-l intimida. Neemia însă înțelege ce se întâmplă și lasă în grija lui Dumnezeu toate aceste lucruri. Prin urmare, zidul este reconstruit în doar cincizeci și două de zile!

E P Vedder, Jr

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Şi ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”
Matei 16.26

Bogăţia

Un tânăr ambițios a vizitat un miliardar cunoscut, ca să descopere secretul succesului acestuia. Miliardarul i-a răspuns răbdător la toate întrebările. Tânărul era entuziasmat. Credea că acest om al succesului era deplin fericit și i-a spus la urmă: „Cred că nu mai există ceva care să vă doriți.” Miliardarul a răspuns fără ezitare: „Ba da, tinere, mi-aș dori din toate puțin mai mult!”

Acest răspuns l-a uimit pe acel tânăr. El a auzit multe sfaturi bune pentru a urca pe scara onorurilor și a carierei în această lume. Oare nu se poate ajunge niciodată la momentul în care să poți savura mulțumit și fericit succesul? Care este secretul unei vieți de succes? Pentru mulți oameni, „succesul” este o noțiune neclară, care nu poate fi descrisă exact. Succesul variază în însemnătatea sa în funcție de cât de mult dobândesc oamenii sau cât sunt de dezamăgiți de viață.

Căutați și dumneavoastră succes prin bunurile materiale și onoarea acestei lumi? Atunci vă va merge ca fiului risipitor, despre care relatează Biblia. „Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni” (Luca 15.16). Numai o singură cale duce spre adevăratul succes, spre adevărata și durabila satisfacție: împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Nu amâna, cititorule, împăcarea cu Dumnezeu! Astăzi este ziua mântuirii; mâine poate fi prea târziu!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE LĂSA ÎMPIEDICAT DE TEAMĂ!

„Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine…” (2 Timotei 1:6)

     Nu lăsa teama să-ți saboteze darurile și abilitățile date de Dumnezeu. Un autor creștin scria: „Dumnezeu se așteaptă să profităm la maximum de ce ne dăruiește El… să păstrăm flacăra vie, să creștem în caracter și personalitate, să ne lărgim experiențele ca să fim din ce în ce mai eficienți. Pavel le-a zis filipenilor: „dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere” (Filipeni 1:9). Și tot Pavel i-a scris lui Timotei: „Nu fi nepăsător de darul care este în tine… pune-ți pe inimă aceste lucruri și îndeletniceşte-te în totul cu ele…” (1 Timotei 4:14-15). „Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine…” Când nu-ți exersezi mușchii, ei slăbesc și se atrofiază… și la fel se întâmplă când nu-ți folosești darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Referindu-Se la slujitorul care, din pricina fricii, și-a ascuns talantul în pământ, Domnul Isus a zis: „Luaţi-i, deci, talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi” (Matei 25:28). Nu te teme! Pune-ți darurile și abilitățile în slujbă, și ele se vor mări și se vor dezvolta prin practică. Nimeni nu ajunge la o dezvoltare deplină dintr-odată. Însă prin studiu, feedback și practică, un profesor bun poate deveni un profesor și mai bun, iar cu timpul, va ajunge să fie un profesor extraordinar. Depune toate eforturile! Învață cât de mult poți! „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine” (2 Timotei 2:15). Profită de fiecare ocazie pentru a-ți dezvolta și a-ți desăvârși abilitățile. Nu uita: în rai Îl vei sluji pe Dumnezeu pentru totdeauna, și pentru asta ne pregătim aici pe pământ! La fel ca atleții care se pregătesc pentru olimpiadă, și noi ne antrenăm pentru ziua cea mare care va veni, cu siguranță!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Daniel 2.17-30

Să observăm înlănţuirea: „Atunci“ Daniel s-a rugat cu prietenii lui (v. 17, 18)… „Atunci taina a fost descoperită lui Daniel“. „Atunci Daniel L-a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor“ (v. 19). Să facem cunoscut lui Dumnezeu cererile noastre este cea dintâi îndatorire a noastră, „în orice“ (Filipeni 4.6). Apoi Daniel îi pune în temă şi pe cei trei prieteni ai săi, pentru a i se alătura în rugăciune. Ce mare privilegiu este acesta, să poţi împărtăşi o greutate cu prieteni creştini şi să o poţi aduce înaintea Domnului împreună cu ei! Şi ce eficacitate deosebită este legată de aceasta, pentru că, în felul acesta, devenim beneficiarii promisiunii Sale categorice (Matei 18.19)!

Dumnezeu nu poate rămâne surd la rugăciunile acestor oameni care se tem de El. Îi descoperă taina robului Său (Psalmul 25.14). Un altul poate că ar fi alergat degrabă la împărat. Pentru Daniel însă, un lucru este de cea mai mare urgenţă: să-I mulţumească Dumnezeului Său şi să-I aducă închinare (comp. cu Geneza 24.26). Numai după aceea el este condus la Nebucadneţar. Şi vedem strălucind din nou una dintre cele mai frumoase trăsături ale acestui om al lui Dumnezeu: smerenia sa. Ca şi Iosif (Geneza 41.16), Daniel se şterge pe sine, pentru a-I atribui toată gloria doar lui Dumnezeu (v. 30; cap. 1.7). Dragi credincioşi, câtă vreme Domnul a găsit cu cale să ne folosească pentru o slujbă, să învăţăm să ne ştergem pe noi, pentru a-I lăsa Lui toate meritele pentru aceasta şi toate roadele.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: