Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 23, 2018”

23 Aprilie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Doamne, Cuvântul Tău este întărit în ceruri pentru totdeauna.
Psalmul 119.89

Am ascuns Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
Psalmul 119.11

Aceste două versete reprezintă două motouri pentru timpul prezent. Ele arată adevăratul loc pentru Cuvânt: „Întărit în ceruri” și „ascuns în inima mea”. Inima este pusă în legătură cu tronul lui Dumnezeu prin intermediul Cuvântului Său, oferind astfel creștinului toată stabilitatea și siguranța morală pe care acest Cuvânt o poate da. În mijlocul tulburărilor, al confuziei și al opiniilor contradictorii ale oamenilor este o îndurare nespusă să avem stabilitate și siguranță. Este o dulce mângâiere și o odihnă pentru inimă să avem pe ce ne sprijini cu întreaga siguranță pe care o dă credința. Cât de scumpe sunt aceste cuvinte: „Doamne, Cuvântul Tău este întărit în ceruri pentru totdeauna”! Nimic nu poate atinge acest Cuvânt; el este deasupra oricărei puteri a oamenilor și a diavolului.

Dar să ne aducem aminte și de celălalt aspect: „Am ascuns Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”. Acesta este marele refugiu moral pentru suflet în aceste zile întunecate și rele. A avea Cuvântul lui Dumnezeu ascuns în inimă este marele secret pentru a fi ferit toate capcanele vrăjmașului și de toate influențele rele care sunt la lucru în jurul nostru. Satan și agenții săi nu pot face absolut nimic împotriva unui suflet care se ține alipit cu reverență de Scriptură. Credinciosul care a învățat în școala lui Hristos forța și semnificația expresiei „Este scris” este pus la adăpost de săgețile arzătoare ale Celui rău.

Lucrul important pentru poporul lui Dumnezeu în toate timpurile este ascultarea. Ascultare de ce? De Cuvântul Domnului! Ce odihnă pentru inimă! Ce autoritate pe calea credinței! Nu există nimic ca acest Cuvânt. El liniștește duhul într-un fel minunat și oferă o consecvență sfântă caracterului.

C H Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.”
Coloseni 3.13

Iertarea greşelii

John D. Rockefeller a construit marele imperiu Standard Oil. Rockefeller era un om care pretindea performanță înaltă de la directorii săi. Într-o zi, unul dintre directori a făcut o greșeală de două milioane de dolari. Vestea s-a răspândit repede în toate birourile directoriale și toți directorii făceau tot posibilul să nu dea ochi cu Rockefeller. Unul dintre directori nu a avut de ales, având fixată o întrevedere cu șeful. Așa că, deși avea emoții, a intrat în biroul lui Rockefeller. În timp ce se apropia, Rockefeller și-a ridicat ochii de pe foaia de hârtie pe care scria ceva și i-a spus fără nicio introducere: „Presupun că ai auzit de greșeala de două milioane de dolari comisă de prietenul nostru.” –

„Da”, a răspuns directorul așteptând ca Rockefeller să explodeze de mânie. „Ei bine, am făcut o listă cu toate calitățile bune ale prietenului nostru și am descoperit că în trecut ne-a adus de multe ori mai mulți bani decât suma pierdută acum dintr-o greșeală. Punctele bune sunt cu mult mai numeroase decât această greșeală omenească. Așa că eu consider că ar trebui să-l iertăm; ești de acord?”

Putem aplica învățătura de astăzi atât în familie, cât și în relațiile cu ceilalți oameni. Câte lucruri rele, câte neajunsuri, câte neînțelegeri ar fi date la o parte prin punerea în practică a învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu! De aceea să ne iertăm unul pe altul așa cum ne-a iertat Mântuitorul.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND S-A RUGAT DOMNUL ISUS (4)

„Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine” (Luca 22:31-32)

     Domnul Isus S-a rugat atunci când era preocupat de cei pe care îi iubea. El i-a zis lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” Iar Petru chiar s-a întors! Ucenicul care s-a lepădat de Domnul lui într-un moment de slăbiciune a stat până la urmă în fața unei mulțimi de mii de oameni și le-a predicat Evanghelia, și trei mii au fost câștigați pentru Hristos! Domnul Isus nu numai că i-a vindecat pe ucenicii Săi, dar i-a și avertizat de păcat. Însă în final, El Și-a dat seama că cel mai măreț lucru pe care îl putea face era să se roage pentru ei. Din nefericire, acesta e un adevăr la care avem tendința să ajungem mai târziu, și nu mai devreme… Promitem, încercăm, ne zbatem – și numai după ce toate eforturile noastre au dat greș, ne rugăm! Rugăciunea nu trebuie să fie ultimul lucru la care recurgi, ci prima ta reacție! Prin rugăciune, situația este mutată din mâinile tale în mâinile lui Dumnezeu. Îți aduci aminte de cei patru bărbați care și-au adus prietenul neputincios și l-au așezat la picioarele Domnului Isus? (vezi Marcu 2:3-5). Asta faci atunci când te rogi pentru cineva. Nu e ușor să duci povara altcuiva și să I-o prezinți lui Dumnezeu în fiecare zi în rugăciune. Însă este cel mai eficient lucru pe care îl poți face pentru acea persoană! Oamenii din vechime obișnuiau să spună: „Rugăciunea mișcă mâna care mișcă lumea.” Și au avut dreptate! Când o persoană dragă te dezamăgește sau te rănește, în loc să te mânii, adu-o înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Invită-L pe Dumnezeu să ia parte la situație, apoi dă-te la o parte și lasă-L să lucreze!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Daniel 1:1-8

Daniel se distinge de ceilalţi profeţi prin câteva trăsături deosebite. Una dintre ele este că în cartea sa el îmbrăţişeaz㠄timpurile naţiunilor“ (Luca 21.24b), cu alte cuvinte, această perioadă foarte lungă care se aşterne între strămutarea în Babilon şi restabilirea viitoare a lui Israel sub domnia lui Hristos. O altă trăsătură o constituie faptul că acest om al lui Dumnezeu ne vorbeşte şi prin exemplul său. Câte lecţii preţioase putem învăţa împreună cu el! Cea dintâi dintre acestea este hotărârea fermă de inimă de a nu se întina… (v. 8). Ca tânăr străin adus la curtea unui monarh păgân, el ar fi putut găsi destule scuze pentru a se conforma regimului imperial (contrar rânduielilor legii). Şi ce mai rămăsese din cultul iudaic, de vreme ce o parte din vasele templului distrus se aflau la Babilon? (v. 2). Nu era el însuşi doar un captiv, obiect al unei bunăvoinţe speciale, din moment ce, dispreţuind bucatele împăratului, prin faptul că le refuzase, ar fi trebuit să atragă într-un mod periculos atenţia asupra lui şi asupra prietenilor săi? Pentru acest om al credinţei însă, nici dificultăţile personale, nici mediul ostil, nici falimentul cultului iudaic nu răpesc, orice-ar fi, autoritatea cuvântului Dumnezeului său. Dragi prieteni, are acest Cuvânt aceeaşi valoare şi pentru noi?

Atunci să fim la fel de atenţi ca şi aceşti tineri, pentru a elimina din „regimul“ nostru tot ceea ce poate să ne întineze trupul şi duhul (2 Corinteni 7.1).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: