Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 13, 2018”

13 Aprilie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Prin aceasta am cunoscut dragostea, pentru că El Și-a dat viața pentru noi.
1 Ioan 3.16

Privind la moartea lui Hristos, înțelegem adevărata întindere a dragostei Sale pentru noi. Moartea este cel mai înalt act de jertfire prin care poate fi exprimată dragostea, fiindcă „nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi” (Ioan 15.13). Noi avem nevoie de un motiv care să producă dragoste în inimile noastre și, prin urmare, iubim fiindcă El ne-a iubit întâi. Dragostea lui Dumnezeu nu are însă nevoie de niciun motiv, fiindcă ea își are izvorul în natura Lui divină și este suverană în exercitarea ei. Pentru a da exprimare dragostei divine, Hristos a făcut sacrificiul de Sine suprem. El nu S-a lăsat împiedicat de nimic pentru a pătrunde în tot ceea ce noi ar fi trebuit să suferim prin judecata dreaptă a lui Dumnezeu. El a înțeles și a cântărit în mod perfect ceea ce era înaintea Sa și a pătruns acolo, pentru ca dragostea nepătrunsă a inimii Sale să poată fi făcută cunoscut.

Nimeni nu I-a luat viața, ci a dat-o El de la Sine Însuși. În aceasta vedem atât bunătatea perfectă, cât și dragostea perfectă. Ar fi putut să plece în cer ca Om, fără să treacă prin moarte, însă atunci noi n-am mai fi cunoscut niciodată nici dragostea, nici bunătatea și nici gândurile lui Dumnezeu. Întreaga dragoste a lui Dumnezeu s-a manifestat în moartea lui Hristos. Satan a orbit ochii oamenilor și L-a zugrăvit pe Dumnezeu ca pe un Stăpân aspru și neîndurător, însă, pentru cel credincios, toată această minciună s-a risipit în prezența strălucirii dragostei lui Hristos.

Cuvintele din Ioan 13.1 ne reamintesc de dragostea plină de credincioșie a lui Hristos: „Fiindcă îi iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt”. Aceasta înseamnă că dragostea Lui, oricât de mult ar fi pusă la încercare, se dovedește neschimbătoare în caracterul ei. El a prezis trădarea lui Iuda și lepădarea lui Petru, precum și faptul că toți ucenicii aveau să-L părăsească, sub presiunea circumstanțelor, însă fluviul dragostei Sale n-a fost nicidecum tulburat. El este Cel care nu Se schimbă; în consecință, ne putem încrede în El pe deplin. Ce mângâiere negrăită că El rămâne credincios și ne iubește până la capăt!

W Magowan

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Şi iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu: vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: Nu te teme…”
1 Împărați 17.12,13

Nu te teme!

Pe vremea profetului Ilie, o văduvă săracă se afla într-un mare necaz. Cuvintele ei sunau fără nicio speranță. Foametea a făcut să se consume toate alimentele. Numai un rest a mai rămas – care nu ajungea nici măcar pentru o masă. Acest rest dorea să-l pregătească pentru ea și fiul ei… și apoi să aștepte moartea. Ea nu mai avea nicio speranță, că s-ar putea schimba situația și ar putea primi ajutor. Atunci a venit profetul Ilie. Primul lucru ce i l-a spus, a fost: „Nu te teme!” Înainte ca profetul în misiunea lui Dumnezeu să-i spună că situația ei se va schimba, El a vrut să înflăcăreze credința ei.

În Biblie citim de multe ori expresia „Nu te teme!” Citim aceste cuvinte în prima carte a Bibliei: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 15.1), și în ultima carte: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă” (Apocalipsa 1.17). Cât de impresionant spune Dumnezeu prin Isaia: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu” (43.1)! Aceste cuvinte încurajatoare li le-a spus ucenicilor Domnul când aceștia erau în furtună, înainte de a ajunge la ei și de a pune capăt necazului lor (Marcu 6.50).

Şi astăzi, Domnul vrea să înflăcăreze credința noastră slabă. Înainte de a veni în situația noastră și înainte de a ne ajuta, El vrea să întărească încrederea noastră în El și în lucrarea Lui. Da, „trestia frântă n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge” (Isaia 42.3). De aceea: „Nu te teme!”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ATITUDINEA POTRIVITĂ

„Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus…” (Filipeni 2:5)

     Câte locuri de muncă nu se pierd din cauza unor atitudini nepotrivite? Câte promovări nu sunt trecute cu vederea din cauza felului în care se abordează munca? Câte căsnicii nu se destramă? Ar fi imposibil să calculăm. Nimeni nu ar trebui să-și piardă locul de muncă, să rateze o promovare sau să distrugă o căsnicie datorită unei atitudini nepotrivite. De ce? Pentru că atitudinea nu este ceva prestabilit, este o alegere.

Chuck Swindoll scrie: „Pentru mine, atitudinea este mai importantă decât educația, decât banii, decât circumstanțele, decât eșecurile, decât reușitele, decât ce cred ceilalți, ce spun sau ce fac… E mai importantă decât înfățișarea, decât talentele sau abilitățile cuiva. Atitudinea poate întări sau poate distruge o companie, o biserică, o familie. De remarcat este faptul că avem de făcut alegeri în fiecare zi, în primul rând în ce privește atitudinea pe care dorim s-o avem în ziua respectivă. Nu putem schimba trecutul, nu putem schimba faptul că oamenii se comportă într-un anume fel, și nu putem schimba inevitabilul. Singurul lucru pe care îl putem face este să mizăm pe soluția pe care o avem la îndemână, și aceasta este atitudinea noastră. Sunt convins că viața este 10% ceea ce mi se întâmplă și 90% modul în care reacționez la ceea ce mi se întâmplă. La fel este și cu tine. Noi suntem responsabili de atitudinile noastre.”

Să nu uităm nici îndemnul apostolului Pavel: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus.” El S-a apropiat întotdeauna de oameni cu dragoste, cu blândețe și cu o inimă slujitoare, nu cu dorința de a fi slujit. Așadar, dacă atitudinea ta nu a fost cea mai bună până acum, fă din ziua de azi un punct de început. Roagă-te: „Tată, ajută-mă să am o atitudine asemănătoare cu a lui Hristos față de toți cei cu care mă întâlnesc!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Eclesiastul 11:1-10

Faţa apelor ar putea părea locul cel mai puţin adecvat pentru a răspândi acolo pâinea (v. 1). Această pâine însă este Cuvântul vieţii, iar apele ne vorbesc despre lume, în starea ei de tulburare şi de agitaţie. Şi este bine că Domnul ne cheamă să răspândim evanghelia cu largheţe (v. 2), fără să privim la greutăţi (v. 4), fără să punem întrebări (v. 5; Ioan 3:8) şi fără să slăbim ritmul (v. 6). Iar dacă avem tendinţa apoi să ne atribuim vreun merit, să ne amintim de sfârşitul versetului 5: Dumnezeu, care face totul. Versetul 3 evocă harul, esenţa evangheliei (Isaia 55:10-11), însă în aceeaşi măsură, de fapt anunţă şi judecata.

Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, umblă pe căile inimii tale este filosofia multor tineri nepăsători. Sfârşitul frazei însă este o adevărată provocare la a-i aduce să reflecteze: dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va chema la judecată (v. 9).

„Da, Dumnezeu îţi va cere socoteală pentru fiecare nebunie de-a ta. Pentru cine şi pentru ce ai trăit? Toate acestea nu se mărginesc la pământ. Există un Dumnezeu şi acest Dumnezeu este Judecător.” (H.R.).

Prieten cititor încă neîntors la Dumnezeu, fie ca acest avertisment să te conducă la versetul 1 din capitolul 12!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: