Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 25, 2018”

25 Aprilie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Iosafat s-a temut și și-a îndreptat fața să-L caute pe Domnul; și a vestit un post prin tot Iuda.
2 Cronici 20.3

Iosafat, împăratul lui Iuda, era atacat de o armată imensă și nu avea de unde să aștepte ajutor, decât de sus. Felul cum el a acționat în această strâmtorare ne poate ajuta și pe noi să facem față încercărilor din ziua de azi.

Citim în versetul nostru că împăratul „și-a îndreptat fața să-L caute pe Domnul”, ceea ce înseamnă că atenția lui s-a îndreptat către a-L căuta pe Domnul în rugăciune. La fel și noi, atunci când suntem în încercare, cel mai bun lucru este să strigăm la Tatăl nostru. Fiind copii ai Săi, putem fi siguri că El ne iubește și Se îngrijește de detaliile vieților noastre.

Datorită lucrării de la cruce și a învierii lui Hristos, cei care și-au pus încrederea în El au fost aduși într-o relație nouă cu Dumnezeu, care acum este Tatăl nostru (Ioan 20.17; Romani 8.14-16). De asemenea, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt pentru a-Și face locuința în noi pentru totdeauna, ca mărturie a mântuirii noastre depline. El este interesat de orice aspect al vieților noastre și ne ascultă rugăciunile.

Iosafat era pregătit pentru această încercare, deoarece cultivase obiceiul de a-L căuta pe Domnul în viața de zi cu zi. Dacă dorim să fim pregătiți pentru evenimentele neașteptate, atunci trebuie să ne exersăm să-L căutăm pe Dumnezeu în fiecare zi, recunoscând autoritatea Lui asupra noastră și dependența noastră de El. Iosafat se temea de Domnul, adică Îl respecta și Îl punea pe primul loc în viața lui. El era gata de asemenea să se tăgăduiască pe sine, prin practicarea postului, și a făcut aceasta în unitate cu alții.

În timpuri de criză putem fie să alegem compromisul, fie să chemăm Numele Domnului. Dacă ne examinăm obiceiurile și viața, putem ști dacă atenția ne este îndreptată către Domnul sau către alte lucruri. Dacă ne începem ziua gândindu-ne la El și nu la planurile noastre, și dacă citim în mod regulat Scriptura și o aplicăm în viața noastră, atunci vom demonstra că avem o inimă care se teme de Domnul și care este hotărâtă să-L caute pe El.

T Hadley, Sr

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.”
Ioan 10.28

Adevărata viaţă

Un mareșal din armata lui Napoleon, foarte credincios împăratului, a fost rănit mortal într-o luptă. Pe când i se apropia sfârșitul, mareșalul a trimis după împăratul. Napoleon a venit. Sărmanul muribund credea că împăratul putea face totul. Poate chiar se gândise să-l pună în locul lui Dumnezeu, căci a început să-și implore conducătorul să-i salveze viața. Împăratul a clătinat trist din cap și s-a îndepărtat. Muribundul, însă, simțind tot mai tare strânsoarea rece a morții, a continuat să strige: „Salvează-mă, împărate Napoleon! Salvează-mă!” În ceasul morții, mareșalul a descoperit că nici măcar puternicul împărat Napoleon nu putea să-i adauge nici măcar o clipă la lungimea vieții.

Dacă viața noastră are valoare, atunci noi trebuie să fim conștienți și să prețuim viața. Sufletul, partea nevăzută, pusă de Dumnezeu în trupul nostru, este viața noastră. Trupul fără viață nu mai are nicio valoare. Mulți nu dau importanță acestui adevăr și își trăiesc viața pe acest pământ în păcate și neascultare față de Dumnezeu. Adevărata viață nu este aici, ci dincolo de mormânt, în prezența lui Dumnezeu. Adevărata viață este aceea pe care Mântuitorul o dă celor care se încred în El, Salvatorul ceresc. Vestea bună stă în faptul că astăzi este momentul potrivit pentru a primi adevărata viață de la Dumnezeu. Orice amânare poate fi un veșnic prea târziu. Şi atunci, după acest prea târziu, urmează pedeapsa veșnică.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

AI FOST CHEMAT LA O LUCRARE SPECIALĂ

„Din El tot trupul… prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea…” (Efeseni 4:16)

     Pasajul întreg din scrisoarea apostolului Pavel spune astfel: „Din El (din Hristos) tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” Există două tipuri de creștere – o creștere simbiotică și o creștere parazitară. Creșterea simbiotică apare în urma unei relații în care se dăruiește și se primește, iar din aceasta ambele părți au de câștigat. Creșterea parazitară este atunci când una dintre părți o alimentează pe cealaltă, dar nu primește nimic în schimb. Așadar, când ieși din biserică și spui: „Nu am înțeles nimic din predică,” probabil că practici creșterea parazitară. Aceasta se caracterizează prin vorbe precum: „Roagă-te pentru mine! Dă-mi și mie un sfat! Ajută-mă, dar să nu aștepți nimic de la mine!” Creșterea simbiotică se caracterizează prin cuvinte și atitudini de tip: „Da, am nevoi, dar sunt dispus și să dăruiesc, pentru că toată lumea trebuie să aibă un folos!” Trupul tău este făcut din sisteme. Acestea includ sistemul respirator, sistemul circulator, sistemul muscular, sistemul limfatic, sistemul endocrin, osos, imunitar etc. Ele sunt interdependente. Așa că atunci când unul dintre ele se strică, restul trupului suferă și el. În loc să spui: „Mă duc la biserică”, nu uita că tu ești biserica! Pavel scrie: „după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos…

Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.” (1 Corinteni 12:12,18). Dumnezeu dorește să fii un mădular al bisericii care funcționează pe deplin. Dacă nu ești sigur care este rolul tău, cere-I lui Dumnezeu să-ți arate!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Daniel 2:1-16

Cât de mult se aseamănă vremea lui Daniel cu cea a lui Iosif! Dumnezeu îi vorbeşte lui Nebucadneţar, precum lui Faraon odinioară, prin intermediul viselor profetice (Geneza 41). Iar cel pe care El îl pregăteşte să interpreteze visele este şi de data aceasta tot un tânăr captiv de neam din Israel. Faptul că Daniel s-a ferit de orice necurăţie (comp. cu Geneza 39) este ceea ce l-a învrednicit să fie ales pentru a revela tainele lui Dumnezeu. Iar în aceeaşi măsură în care şi noi ne vom păstra neîntinaţi de lume, Domnului Îi va face plăcere să ne instruiască şi să Se slujească şi de noi.

Remarcăm cum Daniel rămâne în umbră până când incapacitatea oamenilor de a înţelege gândurile lui Dumnezeu este constatată cum se cuvine. Caldeenii înşişi afirmă: „Nu este niciun om … care să poată arăta lucrul acesta … decât dumnezeii…“ (v. 10, 11; capitolul 5.11). Ei nu fac altceva decât să-şi recunoască ignoranţa, precum altădată vrăjitorii Egiptului (Exod 8.19). Concluzia caldeenilor ar fi trebuit să-l umilească şi să-l încurce pe monarhul orgolios, dar din contră! Cuprins de o mare mânie, el porunceşte să fie ucişi toţi înţelepţii.

Prin contrast, versetul 14 scoate în evidenţă prudenţa şi buna judecată a lui Daniel. El cere să se rezerve un timp pentru a putea aduce toată această problemă înaintea lui Dumnezeu.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: