Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 14, 2018”

14 Aprilie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Cine crede în Mine are viață eternă.
Ioan 6.47

Cine Mă urmează pe Mine nicidecum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
Ioan 8.12

Dacă Fiul vă va elibera, veți fi cu adevărat liberi.
Ioan 8.36

Trei lucruri sunt dăruite oricui crede în Isus: viața, lumina și libertatea. În comparație cu acestea, toate bogățiile și plăcerile lumii nu reprezintă nimic. Totuși, mulți dintre cei care ar trebui să se bucure de aceste trei privilegii imense nici măcar nu știu că le posedă, ci, în ce privește trăirea practică, sunt în umbra morții, în întuneric și în robie.

Crezând în Hristos, primesc viața eternă. Dacă ar trebui să simt ceva în mine pentru a fi mântuit, atunci n-aș putea avea siguranța mântuirii. Am nevoie de ceva care să fie în afara mea. Adevărul veșnic al lui Dumnezeu este singurul care formează temelia păcii, pe care nicio putere a oamenilor sau a diavolului nu o poate zdruncina. Oricine aude Cuvântul Său și crede în Cel care L-a trimis este fericitul posesor al vieții eterne. Dar ce valoare are o mare comoară, dacă nu știi că este a ta? Credinciosul ar trebui să știe ceea ce posedă. Această viață eternă este în Hristos.

Așa cum am primit viața, am primit și lumina în Hristos. Dumnezeu n-a vrut să ne dea viața și să ne lase în întuneric. Adevărata sferă a vieții pe care am primit-o este lumina în care avem privilegiul să umblăm. Întunericul a trecut, umbrele au dispărut, iar norii s-au împrăștiat. Întunericul gros a făcut loc luminii vieții, care ne-a umplut sufletele, făcându-ne capabili să ne judecăm pe noi înșine și împrejurările noastre potrivit luminii adevărate.

Am primit viața și lumina și, de asemenea, am primit libertatea în Hristos. El dă viață, luminează și eliberează. El dă eliberare de vină și de condamnare, de teama de judecata viitoare, de teama de moarte și de puterea prezentă a păcatului, ca și de consecințele lui viitoare. Lăudat să fie Numele Lui!

„Lucruri noi și lucruri vechi”

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.”
Coloseni 3.13

Eforturi pentru împăcare

Fiica fostului președinte american John F. Kennedy a povestit din copilăria ei o întâmplare cu multe învățăminte pentru părinți. Într-o zi, se juca „de-a războiul” cu fratele ei în copacul casei. El era de partea americanilor, fiindcă era mai mare și mai puternic, iar ea era de partea germanilor. Aveau două căsuțe în copac și fratele ei lua bulbi de magnolii și o „bombarda” pe sora lui. Deoarece a aruncat prea multe „grenade” în capul surorii sale, aceasta s-a supărat și a mers la tatăl ei în birou. Tatăl a luat-o în brațe, i-a șters lacrimile și i-a spus că o iubește, apoi a întrebat-o ce s-a întâmplat. După ce i-a mărturisit tot ce s-a întâmplat, a trimis-o să-l cheme pe fratele ei. Fiica jubila de bucurie la gândul unei pedepse pentru fratele ei. Dar, după ce și-a adus fratele în birou, tatăl a spus că vrea să audă și părerea lui. Acest lucru a deranjat-o nespus de mult pe fiică. Tatăl i-a ascultat pe amândoi și a decis că niciunul nu avea dreptate. I-a pus pe cei doi să se împace, apoi i-a trimis pe fiecare în camera lui să citească timp de o oră. „Cred că mesajul tatălui nostru a fost că trebuie să asculți și părerea celuilalt și să faci eforturi pentru împăcare”, a concluzionat doamna Kennedy. Această concluzie adevărată este valabilă în viața de familie, dar și în relațiile cu toți oamenii. Eforturile pentru împăcare vor aduce întotdeauna roade de care ne vom bucura toată viața.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUNOAȘTE-ȚI CHEMAREA (1)

„Ce ai în mână?” (Exod 4:2)

     Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise, una dintre întrebările pe care i le-a pus a fost: „Ce ai în mână?” Moise ținea toiagul său de păstor – cel de care se folosea în fiecare zi pentru a-și conduce și a-și proteja oile. Dumnezeu însă avea un alt plan cu acel toiag – unul mai măreț! El l-a folosit pentru a despărți Marea Roșie și a conduce poporul Israel spre Țara Promisă.

Când Dumnezeu te întreabă: „Ce ai în mână?”, El dorește să te gândești la darurile, experiențele, relațiile, educația, resursele, gândirea și temperamentul tău. Dr. Martin Seligman vorbește despre „calitățile care ne definesc.”

Ele se împart în șase categorii:

1) Înțelepciune și cunoaștere. Acestea includ și curiozitatea, aplecarea spre învățătură, judecata sănătoasă și inteligența socială.

2) Curajul. Aici se regăsesc perseverența și integritatea.

3) Umanitatea. În care intră și capacitatea de a fi bun și de a manifesta mila.

4) Dreptatea. Din aceeași familie: Capacitatea de a pune în aplicare corectitudinea și spiritul de lider.

5) Cumpătarea. Alături de care se regăsesc calități precum stăpânirea de sine, prudența și smerenia.

6) Transcendența. Ai în vedere aici și aprecierea frumuseții, exprimarea recunoștinței, capacitatea de a spera și de a fi bucuros.

Cu toții avem competențe pentru fiecare din aceste calități, însă cele care rezonează cel mai profund cu tine sunt de fapt „calitățile care te definesc.” Odată ce le identifici, începi să-ți înțelegi chemarea. Însă ai grijă: dușmanul vrea să te convingă că Dumnezeu nu te poate folosi din cauza slăbiciunilor tale, când de fapt e adevărat tocmai contrariul. Cine le poate vorbi celor aflați în doliu mai bine decât cei ce au trecut printr-o pierdere?

Chuck Colson a fost avocatul șef al Casei Albe până la afacerea Watergate, însă numai după ce a trecut prin închisoare a început lucrarea Prison Fellowship. Așadar, ce ai în mână? Apucă-te de lucru!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Eclesiastul 12:1-14

Adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale (v. 1). Acesta este momentul favorabil pentru a ne întoarce la Domnul şi pentru a ne pune toate capacităţile în serviciul Său; cu vârsta, puterile scad şi inima tinde să se împietrească. Versetele 2-7 evocă într-un mod alegoric bătrâneţea şi moartea.

Vine şi concluzia cărţii, în mod tragic identică cu introducerea (v. 8; comp. cu cap. 1.2). Cât de mult ar trebui să-I mulţumim Domnului că această carte prezintă numai o latură a adevărului! La revelaţia Dumnezeului judecător (v. 14) se adaugă astăzi cea a Dumnezeului Mântuitor. Iată de ce, mai mult decât oricare alta, această parte a Scripturii nu trebuie separată de contextul Cuvântului divin!

Diferitele culegeri ale Bibliei sunt date de un singur Păstor, toate dictate de acelaşi Duh (v. 11). Să lăsăm ca aceste cuvinte, toate împreună, asemeni unor ţepuşe sau piroane înfipte, să pătrundă în conştiinţa noastră, pentru a o face sensibilă la mântuire. Spre deosebire de cărţile oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu nu ne va obosi niciodată, dacă-l studiem cu rugăciune (v. 12). El ne va învăţa care este datoria oricărui om: să se teamă de Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui. Toate celelalte nu sunt decât deşertăciune.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: