Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 24, 2018”

24 Aprilie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Pentru că, deși de mult trebuia să fiți învățători, … ați ajuns să aveți nevoie de lapte; … hrana tare este pentru cei maturi, care, prin obișnuință, au simțurile deprinse să deosebească binele și răul.
Evrei 5.12,14

Orice credincios trebuie să dorească laptele curat al Cuvântului, pentru a crește prin el și pentru a nu rămâne un prunc (1 Petru 2.2). Această atitudine corectă, care implică o dorință sinceră pentru Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie promovată alături de judecata făcută asupra cărnii. O dorință sinceră de a-L cunoaște pe Domnul Isus așa cum este El acum în glorie, combinată cu judecata de sine, conduce la simțuri exersate și la discernământ spiritual.

Discernământul spiritual este necesar pentru a percepe diferențele dintre un sistem religios care îl promovează pe om, respingându-L pe Isus, și trăirea prin credință, în devotament față de El. Un sistem religios, chiar dacă a fost instituit de Dumnezeu în trecut, dar care Îl leapădă pe Hristos, este un instrument în mâna lui Satan, o piedică pentru creșterea spirituală reală. Satan este un imitator al lui Dumnezeu și folosește sisteme religioase precum iudaismul sau imitațiile lui pentru a se împotrivi credincioșilor adevărați.

Avraam, tatăl celor credincioși, a trebuit să învețe să-și pună încrederea în Dumnezeu, și astfel toți cei credincioși trebuie să învețe să se încreadă în El și numai în El. Starea carnală este o altă piedică în calea creșterii spirituale. Credincioșii din Corint se grupaseră în jurul unor lideri și se mândreau cu darurile lor spirituale. Această stare a condus la lipsa de discernământ, la ceartă și la indiferență față de Domnul. Starea descrisă în Evrei 5 și 6 își are remediul în dragoste (Evrei 6.10), în speranță (versetele 11 și 18), în credință (versetul 12) și în sârguință sau în râvnă (versetul 11). Când ochii noștri sunt îndreptați către Domnul Isus ancora sufletului nostru – avem siguranță, tărie și perseverență. Astfel, fiind atrași către El, vom crește, călăuziți de Duhul Său.

A E Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …ochii Mei sunt cu luare-aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea Feței Mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.”
Ieremia 16.17

Dumnezeu vede totul!

Dumnezeu-Creatorul privește din cer jos pe pământ și ia cunoștință de noi. El vede acțiunile noastre, aude cuvintele noastre și înregistrează gândurile noastre. David a fost conștient de această atotștiință a lui Dumnezeu. El s-a rugat lui Dumnezeu: „Ştii când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele” (Psalm 139.2-3). Faptul că Dumnezeu vede totul poate provoca în noi oamenii un adânc sentiment neplăcut. De ce? Pentru că El observă toate greșelile noastre – și pe acelea pe care le ascundem de cei din jurul nostru. El cunoaște chiar intențiile și sentimentele noastre rele: egoism, mânie, lăcomie etc.

Cum ne comportăm în această situație? Anihilăm gândul că Dumnezeu știe totul despre noi, pentru că acesta este neplăcut pentru noi? Dar atenție! Cu aceasta, problema noastră nu este rezolvată, căci Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru toate păcatele noastre.

De aceea este mai bine să alegem calea pe care a pășit David. El a depus o mărturie completă în fața lui Dumnezeu: „Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: «Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!» Şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalm 32.5).

Pentru că Isus Hristos a murit la cruce, Dumnezeu iartă pe fiecare care își recunoaște greșelile înaintea Lui.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND S-A RUGAT DOMNUL ISUS (5)

„A început să Se roage… ‘facă-se nu voia Mea, ci a Ta.’ ” (Luca 22:41-42)

     Domnul Isus S-a rugat înainte de a fi confruntat cu cea mai mare criză din viața Sa. Biblia spune: „S-a dus, ca de obicei, în muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. Când a ajuns la locul acela… S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, şi a început să Se roage, zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.” (Luca 22:39-43). Domnul Isus nu a așteptat până în clipa celei mai mari crize a Lui ca să Se roage. Timp de trei ani și jumătate de misiune pe pământ, El Și-a consolidat o viață de rugăciune. Înainte să-l învieze pe Lazăr din morți, citim: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Ştiam că totdeauna Mă asculţi…” (Ioan 11:41-42). Domnul Isus a avut o relație atât de apropiată cu Tatăl Său, încât în momentele de presiune și durere, El a putut merge la Dumnezeu, încrezător că va avea parte de harul Său puternic. Poți face și tu la fel? Dacă nu procedezi ca Isus, vei fi vulnerabil față de oameni și situații care îți scapă de sub control. Gândește-te la următoarea întrebare: crezi că Domnul Isus S-a rugat atât de mult – pentru că a dorit, sau pentru că a știut că trebuie? Răspunsul este: a dorit! Și dacă dorești să-I calci pe urme și să te bucuri de cele mai bogate binecuvântări ale lui Dumnezeu, trebuie să treci de la „trebuie” la „doresc”. Iată un adevăr pe care cei care se roagă îl cunosc: cu cât te rogi mai puțin, cu atât mai puțin îți dorești să te rogi; și cu cât te rogi mai mult, cu atât îți dorești mai mult să te rogi! Puterea din spatele succesului uimitor al lui Hristos în viață a fost puterea rugăciunii. Începând de-acum, ia-ți angajamentul că te vei ruga în fiecare zi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Daniel 1:9-21

Dacă noi nutrim dorinţa de a fi credincioşi, atunci putem conta întotdeauna pe ajutorul Domnului pentru aceasta. El este stăpân pe împrejurările noastre, iar când noi luăm în mod curajos poziţie pentru Domnul, El nu va permite, din pricina gloriei Sale, ca noi să fim făcuţi de ruşine în faţa lumii. „Pe cei care Mă onorează îi voi onora“ – este promisiunea Sa de neschimbat (1 Samuel 2.30). Pentru Daniel şi pentru tovarăşii săi, Dumnezeu intervine aici în două moduri. În primul rând, îi creează lui Aşpenaz o dispoziţie de inimă pentru a fi favorabil (comp. cu istoria lui Iosif: Geneza 39.21). În al doilea rând, El permite ca aspectul fizic al celor patru tineri să justifice schimbarea hranei. Pe plan spiritual, unii tineri credincioşi care se află la studii se găsesc poate în aceeaşi situaţie cu a lui Daniel şi a celor trei prieteni ai săi. Din punct de vedere omenesc, abţinerea de la anumite surse de instrucţii şi culturi, considerate acum ca fiind indispensabile, i-ar pune în inferioritate faţă de tovarăşii lor. Dacă ei renunţă la acestea prin credinţă, binecuvântarea de sus le este asigurată. Aşa a fost cu aceşti patru studenţi: ei şi-au trecut în mod strălucit examenul şi vor fi apoi martori credincioşi pentru Dumnezeu, în timp ce despre alţi tineri nu vom mai auzi vorbindu-se nimic (Psalmul 119.98-100).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: