Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 25, 2021”

25 Septembrie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Ferice de robii aceia pe care, venind, stăpânul îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că se va încinge și îi va pune să stea la masă și, apropiindu-se, le va sluji.

Luca 12.37


Domnul nu ne-a spus când va veni, însă ne-a declarat de multe ori, în termenii cei mai siguri, că va veni. Chiar în Vechiul Testament, El a promis mereu și mereu că Mesia al lui Israel va veni. Prima fază a acestei minunate veniri a avut deja loc, fiindcă El a venit ca prunc, născut din fecioară, în Betleem.

Mai mult, Isaia a profețit: „El era disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerilor și obișnuit cu suferința și ca unul de care îți ascunzi fața; era disprețuit și noi nu L-am prețuit” (Isaia 53.3). Această profeție s-a împlinit, așa cum știm. Vedem de asemenea că și moartea și lucrarea Sa de substituire pentru cei păcătoși sunt afirmate clar în același capitol: „El a fost șters de pe pământul celor vii. Pentru fărădelegea poporului meu a fost lovit” (versetul 8). Lucru încă și mai minunat este că învierea Lui dintre cei morți este clar prezentată în versetul 11: „Va vedea din rodul muncii sufletului Său și va fi satisfăcut”.

Toate acestea au fost împlinite în mod minunat la prima venire a Domnului Isus. De vreme ce așa au stat lucrurile, nu ne putem îndoi de adevărul cuvintelor Sale cu privire la cea de-a doua Sa venire. Însă El nu va mai suferi niciodată agonia cumplită a crucii. Lucrarea Lui a fost perfectă și El va veni din nou pentru a-i lua la Sine pe sfinții Săi răscumpărați. Iar după ce va face acest lucru, înainte de a veni pentru a domni în măreție, va lua din nou caracterul uimitor de Slujitor, Se va încinge și îi va sluji pe cei pe care i-a răscumpărat prin sângele Său prețios. Ce har minunat!

L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nu te mândri cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi.

Proverbe 27.1


Ziua de mâine nu ne aparține

La noi venea deseori în vizită un om bătrân. Într-o zi, mama l-a întrebat câți ani are. Când a auzit ce vârstă înaintată are, i-a spus:

— Cât de necesar este să ne gândim la sfârșitul zilelor noastre!

— Ah, a replicat bătrânul domn, am timp! Mi-am propus să mai trăiesc șapte ani.

Dar în următoarea duminică a avut loc înmormântarea lui. Dumnezeu nu i-a mai acordat răgaz șapte ani, ci șapte zile.

De când durează răgazul de har pentru dumneavoastră? Dumnezeu ne atenționează mereu că astăzi este ziua mântuirii, nu mâine. Există un singur timp în care ne putem întoarce la Dumnezeu: acum, astăzi! „Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6.2).

Dumnezeu nu a lăsat la alegerea noastră prin cine să fim mântuiți. Există un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, un singur Nume sub cer prin care putem fi mântuiți, un singur Salvator: Isus Hristos. „Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Hristos Isus, care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți” (1 Timotei 2.5,6).

Odată ce omul moare, soarta lui este pecetluită și nimeni și nimic nu mai poate schimba ceva. De aceea este foarte important ca astăzi să venim la Dumnezeu, acum să ne punem întrebarea unde ne vom petrece veșnicia.

Citirea Bibliei: 2 Împărați 3.1-15 · Ioan 17.1-8

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

„SOAPTELE TRECUTULUI” – Fundația S.E.E.R. România

„Ca noi sa fi neprihanirea Lui Dumnezeu in El.” (1 Corinteni 5:21)


 


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ieremia 22:1-12

La porunca Domnului, Ieremia este tot aşa de gata să meargă la palatul imperial, cum a fost şi când a trebuit să se ducă la umila locuinţă a olarului. Misiunea sa este şi de data aceasta dificilă, pentru că este vorba de a-l preveni şi de a-l îndemna personal pe însuşi împăratul lui Iuda. A da mărturie în faţa unui superior este un exerciţiu frecvent întâlnit în practica credinciosului tânăr: dacă se va sprijini pe Domnul, va fi întotdeauna întărit şi binecuvântat când va face aceasta (citiţi şi Fapte 26.22).

Dumnezeu i-a promis odinioară lui David că urmaşii săi nu vor fi lipsiţi „de un bărbat pe tronul lui Israel” (1 Împăraţi 2.4) cât timp vor lua aminte la calea lor şi vor umbla înaintea Lui în adevăr şi cu toată inima. Vai, nici Şalum (sau Ioahaz, vezi 2 Împăraţi 23.31,32), nici fraţii acestuia, Ioiachim şi Zedechia, nici Conia (Ioiachin) nu au îndeplinit această condiţie! Astfel ei vor fi cei din urmă patru regi din dinastia lui David, înainte de risipirea poporului. În aceste capitole, 21 şi 22, fiecare dintre ei este condamnat nominal pentru propriile fapte. Niciunul nu va putea spune că suportă consecinţele păcatelor predecesorilor săi (comp. cu cap. 31.29), după cum tot niciunul nu va putea spune că nu a fost avertizat, deoarece slujba profetului s-a prelungit sub domniile tuturor acestora (cap. 21.7; 22.11,18,24).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: