Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 4, 2021”

4 Septembrie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Hristos a suferit o singură dată pentru păcate … care, ajuns în cer, este la dreapta lui Dumnezeu, fiindu-I supuși îngeri și autorități și puteri.

1 Petru 3.18,22


Hristos, la dreapta lui Dumnezeu (15)

Apostolul Petru ne spune în prima sa epistolă că există suferință în viața creștină: suferință cauzată de încercări, suferință din cauza dreptății, suferință pricinuită de menținerea unei conștiințe bune față de Dumnezeu, suferință pentru facerea binelui. Este uimitor când ne gândim că Hristos, atunci când a fost în lume, a suferit și El în aceste feluri. Totuși, El a suferit și pentru păcatele noastre, o dată pentru totdeauna. Suferințele pentru noi L-au condus în moarte, însă acum este înviat dintre cei morți. Pasajul citat mai sus arată nu numai că El a înviat, ci și că a intrat triumfător în cer și că Se află la dreapta lui Dumnezeu.

Ce putem învăța din aceasta? Una dintre lecții este că, și astăzi, El este Administratorul lui Dumnezeu, aflat în locul de putere și de autoritate supremă. Cu toții așteptăm acea zi când, în mod public, El va fi manifestat ca Domn al tuturor, atunci când, așa cum faraon i-a spus lui Iosif, nimeni nu-și va ridica mâna sau piciorul fără permisiunea Lui (vedeți Geneza 41.44). Orice genunchi se va pleca atunci și orice limbă va mărturisi că El este Domn.

Ni se spune însă, pentru încurajarea noastră, că, încă de pe acum, toate autoritățile din creație, de la îngeri în jos, sunt supuse Lui. Ce afirmație!

Ne-am putea întreba deci de ce suferă cei ai Săi. Fiindcă acum este încă ziua harului, când evanghelia mântuirii este predicată pretutindeni. Când El va începe să intervină în mod public, o va face pentru a-i judeca fără cruțare pe cei care L-au respins. Ce gând solemn! Acum El așteaptă cu răbdare acel timp.

Gândul că nicio suferință nu-i poate atinge pe cei ai Săi fără voia Sa este de natură să ne încurajeze. Poate nu înțelegem de ce suferim, însă trebuie să luăm toate ca din mâna Sa, știind că toate lucrurile Îi sunt supuse Celui care ne iubește.

K. Quartell

SĂMÂNȚA
BUNĂ

Eu sunt Cel care am făcut pământul și l-am creat pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor.

Isaia 45.12


Încălzire globală

Când au loc catastrofe naturale, ca de exemplu taifunul devastator din Filipine din 2013, ziarele nu pierd prilejul să semnaleze că dezastrele și catastrofele naturale se înmulțesc din cauza încălzirii globale, de care, după părerea experților, omul este răspunzător. El ar trebui să acționeze prudent și neagresiv cu ceea ce i-a încredințat Dumnezeu.

Să ne întrebăm însă: Ce legătură este între Dumnezeu și aceste catastrofe și evenimente din natură? Deși această temă este ignorată total de experții de mediu, totuși, pentru mulți oameni, ea este una importantă.

Astfel, în timp ce unii Îl ignoră pe Dumnezeu și drepturile pe care El le are asupra creației Sale, alții, în schimb, așteaptă ca El să le poarte de grijă, astfel încât, în zona în care se află ei, să nu fie catastrofe. Dar numai atât! Mai mult nu doresc să aibă de-a face cu Dumnezeu.

Oare nu vrea Dumnezeu, prin forțele dezlănțuite ale naturii și prin catastrofele produse de acestea, să demonstreze puterea Sa și să ne determine să ne întoarcem la El? Dumnezeu ne iubește și de aceea ne face câteodată să tresărim, ca să ne venim în fire și să recunoaștem autoritatea Lui deplină.

Ce neghiobie din partea noastră să-L desconsiderăm pe acest Creator al tuturor lucrurilor și să încercăm să ne liniștim conștiința trezită! Să ne întoarcem la Dumnezeu, Creatorul nostru, până nu este prea târziu!

Citirea Bibliei: 1 Împărați 15.25-16.7 · Ioan 11.1-16

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RESURSE NECESARE VICTORIEI – Fundația S.E.E.R. România

„Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg…” (1 Corinteni 9:26)


Fie că vorbim despre lumea sportului, sau despre Împărăția lui Dumnezeu, orice învingător trebuie să manifeste aceste cinci trăsături:

1) Autocunoașterea. Învingătorii sunt cinstiți în privința  calităților și defectelor pe care le au. Biblia spune: „Domnul cercetează toate inimile… Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine” (1 Cronici 28:9). În rugăciune, te vezi așa cum ești. Pe măsură ce citești Cuvântul lui Dumnezeu, începi să te vezi așa cum poți fi.

2) Focalizarea. Oriunde te-ai afla astăzi, în drumul tău spre cer, fii implicat – căci acolo este Dumnezeu. Cei care și-au irosit viața așteptând „să vină și trenul lor” sunt de obicei dezamăgiți sau mor pe peron! Învingătorii trăiesc în timpul prezent. Ei refuză să le fie trupul într-un loc, iar mintea – în altă parte!

3) Încrederea. Învingătorii biruiesc anxietatea ațintindu-și privirea asupra scopului. Pe măsură ce se apropie, încrederea lor crește. Iuda scrie: „voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte…” (Iuda 20). E ceea ce trebuie să faci și tu zilnic, prin rugăciune și prin Cuvântul lui Dumnezeu.

4) Disciplina. Învingătorii sacrifică prezentul pentru viitor. Ei au învățat să spună NU răsfățului și DA disciplinei, deoarece pentru ei premiul merită tot efortul. Apostolul Pavel scrie: „mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” (1 Corinteni 9:27).

5) Planificare. Învingătorii recunosc faptul că numai talentul nu este suficient; ai nevoie de un plan după care să trăiești. Așadar, ai descoperit planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Trăiești tu conform acestui plan? Dacă nu, astăzi, vorbește cu El despre asta. Este una dintre cele mai importante conversații pe care le vei avea vreodată!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ieremia 2:1-19

Cele dintâi cuvinte pe care Domnul le pune în gura lui Ieremia au scopul de a recâştiga inima poporului Său uituc. Ce imagine asemănătoare cu cea a propriilor noastre inimi! Este ca şi cum Domnul ne-ar întreba cu afecţiune plină de gingăşie: „Ţi-aduci tu aminte de perioada fericită care a urmat convertirii tale, când clocoteai de zel şi de recunoştinţă? Cu siguranţă, atunci tu mergeai prin această lume ca printr-un pustiu, ca printr-un pământ nesemănat (v. 2) şi Eu eram totul pentru tine. Chiar dacă tu ai uitat acea vreme, Eu totuşi am păstrat amintirea ei; Îmi era plăcută flacăra afecţiunilor tale, acea bucurie a „dragostei tale dintâi” (Apocalipsa 2.4).

„Vai”, zice Domnul, poporul Meu şi-a schimbat gloria cu ceea ce este fără folos (v. 11 şi sf. v. 8)! Fii cinstit, cititorule, tu, care poate te-ai îndepărtat de Domnul: ai avut vreun folos din aceasta? Ce nebunie să-L părăseşti pe El, Izvorul apelor vii (v. 13), pentru a săpa fântâni crăpate, care nu ţin apa” (v. 13)! sau pentru a merge la râurile Egiptului şi ale Asiriei (v. 18), simboluri ale lumii…! Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou”; însă cine va bea din apa pe care i-o va da Isus nicidecum nu va înseta niciodată” (Ioan 4.10,13,14).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: