Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 29, 2020”

29 Septembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Unde nu sunt boi, ieslea este goală; dar mult câștig este în puterea boului.

Proverbe 14.4Așa cum ne arată acest proverb, fermierul care nu are boi va avea întotdeauna ieslea goală (curată) în grajdul lui. La prima vedere, acest lucru este atractiv, fiindcă nimănui nu-i place să curețe murdărie. Totuși, scopul unui fermier nu este să aibă grajduri curate, ci o fermă productivă, așa că el este gata să accepte murdăria și efortul de a o înlătura, fiindcă progresul și câștigul vin din a avea boi în grajd – „mult câștig este în puterea boului”.

Acest proverb ne învață o lecție importantă despre relațiile dintre cei credincioși, așa cum le prezintă Noul Testament. Dumnezeu nu dorește să avem ieslea goală, adică să trăim departe de relațiile cu ceilalți, ci El vrea să învățăm ce înseamnă să-i îngăduim, să-i iertăm, să-i ajutăm și să-i zidim pe ceilalți. Din punct de vedere colectiv, Adunarea lui Dumnezeu este descrisă ca fiind un trup alcătuit din multe mădulare și ca fiind o casă zidită cu multe pietre – acestea fiind imagini care pun accentul pe colectivitate și pe comuniune, nu pe independență.

Acest adevăr are o mare forță și o mare importanță în mijlocul comunității creștine. Dacă dorim ca Domnul să adauge la numărul nostru, suntem gata să ne confruntăm cu noi dificultăți? Dacă dorim ca cei credincioși să crească spiritual, suntem gata să facem față multelor neplăceri? Apostolul Pavel era total interesat de binele celor credincioși și simțea apăsarea grijii pentru toate adunările (2 Corinteni 11.28). Ar fi schimbat el această apăsare cu o viață de singurătate și lipsită de griji? Nicidecum! El se ostenea și lucra cu sârguință, fiindcă dorea să vadă cum caracterul lui Hristos este format în fiecare credincios (Galateni 4.19). Cu cât interacționăm mai mult unii cu alții, cu atât vom întâmpina mai multe dificultăți și neplăceri, însă beneficiile unui progres care-L onorează pe Dumnezeu depășesc cu mult comoditatea sterilă a unei iesle goale.

S. Campbell


SĂMÂNȚA BUNĂ

Tot așa și voi, tinerilor, … smeriți-vă deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la timpul potrivit, El să vă înalțe.

1 Petru 5.5,6Îndemnuri pentru tineri (1)

Se spune că în urmă cu mulți ani s-a făcut un experiment cu o broască. Câțiva oameni au încercat să pună broasca într-un vas plin cu apă fierbinte, dar ea sărea imediat afară din vas. Apoi au pus-o într-un vas cu apă rece și ea a rămas acolo. După aceea au încălzit apa din vas, încetul cu încetul, cu câte un grad la câteva minute. Broasca s-a obișnuit treptat-treptat cu temperatura și a rămas în apă până când a murit. Încălzirea treptată a apei a făcut-o insensibilă la pericol. Tot așa, diavolul folosește tranchilizantele filozofiei acestei lumi pentru a ne anihila, dacă nu suntem atenți, standardele morale și pentru a ne afecta astfel întreaga purtare. Totul în jurul nostru lucrează cu scopul de a ne aduce la nivelul corupt al lumii, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și voia Sa.

Mai demult, pe când se folosea la construcția caselor un anumit material (care acum este interzis), s-a întâmplat un eveniment care poate ilustra ceea ce vreau să spun. O astfel de casă a luat foc. Gazul degajat de acel material era extrem de toxic. Oamenii au strigat la fereastră, iar când femeia a deschis, avea fața palidă din cauza gazului. Cu toate că i s-a spus să plece imediat din cameră, deoarece casa luase foc, ea a închis fereastra și s-a culcat la loc. A murit la scurt timp după aceea. Sărmana femeie! Ea devenise insensibilă cu privire la gazul acela și nici nu și-a mai dat seama de ce se petrecea.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND NU REUȘEȘTI S-O SCOȚI LA CAPĂT – Fundația SEER

„Cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.” (Psalmul 34:10)


 Ți-ai pierdut locul de muncă? Se întrevede posibilitatea de a-ți pierde casa sau de a ajunge „la fundul sacului”? Te găsești în cea mai dificilă situație în care ai fost vreodată? Apostolul Pavel „a pierdut toate” (Filipeni 3:8), dar el nu a rămas blocat. El a continuat și a spus: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre” (Filipeni 4:19). Și Dumnezeu poate face lucrul acesta și pentru tine – cu sau fără un salariu sau alte surse de venit. Psalmistul a spus: „Cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.”

Unul dintre lucrurile de care trebuie să te ferești este acel scenariu sumbru de care îți pomenește Satan. Dacă îi dai voie, el îți va împuia mintea și sufletul cu imagini înfățișându-te „într-o cutie de carton, sub un pod”. Bazează-te pe Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna și declară: „Doamne, Tu ai spus că dacă Te caut și dacă sunt ascultător, mă voi bucura de cele mai bune lucruri pe care le oferi Tu (vezi Isaia 1:19). Tu ai promis că mă vei înconjura cu bunătate (vezi Psalmul 5:12). Cuvântul Tău spune că poți face mai mult decât orice lucru pe care l-aș putea cere sau la care m-aș putea gândi, potrivit cu puterea Ta care lucrează în mine (vezi Efeseni 3:20). Chiar dacă nimic nu pare să-mi meargă bine acum, dă-mi credința de-a mă încrede în Tine pentru lucruri bune și zile mai bune. Cuvântul Tău îmi spune să nu mă îngrijorez de nimic, ci în toate lucrurile, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, să aduc cererile mele la cunoștința Ta și pacea Ta, care întrece priceperea omenească, îmi va păzi inima și mintea (vezi Filipeni 4:6-7). Doamne, te rog să Îți onorezi astăzi, Cuvântul – în Numele Domnului Isus! Amin!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Cronici 6:12-21; 40-42


Se poate remarca faptul că platforma din bronz de pe care împăratul vorbeşte Domnului are aceleaşi dimensiuni ca şi altarul de bronz din pustiu (v. 13; Exod 27.1). Acest detaliu are o frumoasă şi importantă semnificaţie. Pe baza sacrificiului Său împlinit şi acceptat de Dumnezeu, Hristos Îşi exercită în favoarea alor Săi slujbele de preot şi de avocat înaintea Tatălui. Rezultatul este că, „dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios şi drept ca să ne ierte”; credincios şi drept, pentru că, Isus făcând odată ispăşire pentru ele pe cruce (despre care ne vorbeşte altarul), Dumnezeu nu mai poate să ne ceară socoteală pentru ele a doua oară.

Să remarcăm că nu se spune: dacă cerem iertare, deoarece iertarea este deja acordată copilului lui Dumnezeu, ci: „dacă ne mărturisim păcatele”. „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel drept; şi El este ispăşire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 1.9; 2.1-2).

După v. 22-39, care diferă foarte puţin de 1 Împăraţi 8.31-53, Solomon îşi termină rugăciunea folosind cuvintele Psalmului 132.8-10: „Ridică-te, Doamne, la odihna Ta, Tu şi chivotul puterii Tale! … nu întoarce faţa de la unsul Tău!”

Cei credincioşi, care cunosc voia izvorâtă din dragoste a Domnului, pot spune din proprie experienţă: „Ştim că ne ascultă” (1 Ioan 5.15).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: