Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 21, 2020”

21 Septembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Ucenicii au fost numiți creștini pentru întâia dată în Antiohia.
Am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.

Fapte 11.26; Galateni 2.20Cum putem arăta lumii că suntem creștini? Prin manifestarea trăsăturilor lui Hristos în viețile noastre! Aceasta nu înseamnă a vorbi despre Hristos, ci a trăi pentru El. Dacă cei necredincioși văd în noi aceeași atitudine egoistă pe care ei o manifestă, aceeași dorință după bani și după plăceri, atunci nu vor fi interesați de nimic din ceea ce le-am spune noi despre Hristos. Ei au nevoie să vadă în noi ceva diferit de ceea ce văd în ei înșiși.

Deci cum putem arăta această diferență în mijlocul unei lumi atât de dificile? Mai întâi trebuie să înțelegem care este poziția noastră în Hristos. Pavel a exprimat-o astfel în Galateni 2.20: „Am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”. Mai simplu: nu eu, ci Hristos. Acesta trebuie să devină motoul vieții noastre.

Pe măsură ce înțelegem poziția noastră în Hristos, ne vom găsi plăcerea să rămânem în El, ca mlădițe în Viță, lăsând ca viața din Viță să curgă prin noi (Ioan 15.5). Cum facem acest lucru? În primul rând prin rugăciune și prin hrănirea din Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori ne rugăm: «Doamne, ajută-mă să-mi trăiesc viața pentru Tine!», însă ar fi mai bine să spunem: «Doamne, trăiește-Ți viața prin mine»!

W. S. Ibrahim

SĂMÂNȚA BUNĂ

Să vestească viitorul și ce se va întâmpla. Nu vă temeți și nu tremurați; căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus Eu demult lucrul acesta?

Isaia 44.7,8Mărturia unei „prezicătoare”

Câțiva tineri se aflau într-o excursie. Acum grupul se afla la o terasă și toți erau puși pe povestit. O tânără trecea pe acolo și numaidecât unul dintre ei, mai obraznic, i-a strigat: „Nu puteți să ne preziceți viitorul?”.

La început, ea a fost surprinsă de cuvintele băiatului. După o clipă însă i-a răspuns: „Da, desigur, mă întorc numaidecât!”. Curioși, tinerii au înconjurat-o când ea s-a întors. „M-ați rugat să vă spun viitorul. Pe baza acestei cărți o pot face, fără a vă înșela”. Zicând acestea, ea a ridicat atunci un Nou Testament uzat. „Pentru început trebuie să vă spun cine și ce sunteți.” A deschis cartea și a citit din Romani 3: „Nu este niciun om drept, … niciunul care să aibă pricepere, … niciunul care să facă binele, niciunul măcar”.

În ce privește viitorul, sunt două căi. Despre unii, mulți la număr, stă scris: „Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi și ei vor culege din împărăția Lui toate pricinile de păcătuire și pe cei care practică fărădelegea și-i vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților”. Despre ceilalți, această carte spune: „Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor” (Matei 13.41-43). Acum vreau să vă spun pe baza cărții mele cum puteți fugi de soarta groaznică a celor dintâi: „Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine n-ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3.36).

Când a terminat, s-a făcut o liniște mare și ea s-a retras. Ascultătorii auziseră Cuvântul lui Dumnezeu.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DESCOPERĂ VOIA LUI DUMNEZEU (1) – Fundația SEER

„Să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre” (Romani 12:2)


Se spune că un om locuia la o fermă foarte frumoasă. Când a murit, proprietatea, care aparținea familiei de 200 de ani, a fost vândută unuia dintre vecini. Într-o zi, noul proprietar se plimba pe câmp și a observat o piatră ciudată care se înălța din pământ. A luat-o acasă și a dus-o la bijutier. Acesta i-a confirmat ceea ce bănuia deja. Piatra, care se afla acolo pe câmp de mii de ani, era un smarald mare, neșlefuit care s-a dovedit a avea o valoare fabuloasă. Această piatră prețioasă a fost acolo în tot acest timp, așteptând ca cineva să vină s-o descopere. De-a lungul anilor, oamenii au trecut pe lângă ea de mii de ori și nu au văzut-o, pentru că arăta ca o piatră obișnuită dintr-o grădină.

Când „descoperim” ceva, în realitate găsim ceva ce există oricum, chiar dacă nu ne dăm seama.

Iată care este ideea: în timp ce mulți dintre noi căutăm voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre, deseori ceea ce căutăm este chiar sub ochii noștri, dar noi continuăm să căutăm, pentru că nu vedem. Ca să recunoști o piatră prețioasă, trebuie să fii familiarizat cu însușirile sale, și să știi ce cauți.

Tot astfel, ca să recunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să trăiești după acest verset: „Să vă transformaţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi discerne bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Versetul acesta te cheamă la un timp de calitate în lecturarea Bibliei, ascultându-L și întrebându-L pe Autorul ei.

Așa că, fă acest lucru începând de astăzi – de acum!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Cronici 29:21-30


Iată o grandioasă zi de sărbătoare şi un semn de hotar în istoria poporului Israel! Sunt aduse sacrificii; poporul mănâncă, bea şi se bucură în prezenţa lui Dumnezeu. Apoi, pentru a doua oară, Solomon este proclamat împărat şi uns pentru Domnul. El se aşază „pe scaunul de domnie al Domnului”. Maiestatea şi dominaţia conferite fiului lui David prefigurează acea perioadă de o mie de ani, în care Hristos va domni pentru Dumnezeu peste întreg pământul.

Moartea lui David „la o bătrâneţe fericită, sătul de zile, de bogăţii şi de glorie” (v. 28) încheie acum această primă carte a Cronicilor, căreia ne-ar plăcea să-i conferim ca titlu cuvintele de la Isaia 55.3: „Harurile întărite lui David”. Felul în care le citează Pavel în Fapte 13.34 arată că acestea se referă în special la învierea pe care acest om al credinţei o aşteaptă de atunci împreună cu mulţimea sfinţilor adormiţi. Dar n-a fost el întreaga viaţă un subiect al harurilor întărite de Dumnezeu Însuşi?

Dragii mei credincioşi, şi noi ne bucurăm, atât pentru prezent, cât şi pentru viitor, de harurile întărite în Hristos: „Pentru că noi toţi (nu numai David) am primit din plinătatea Lui, şi har peste har” (Ioan 1.16).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: