Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 19, 2020”

19 Septembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Voi binecuvânta pe Domnul care mă sfătuiește; chiar în timpul nopților, lăuntrul meu mă învață. Am pus întotdeauna pe Domnul înaintea mea; pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina.

Psalmul 16.7,8Psalmul 16 ne prezintă perfecțiunile morale ale lui Hristos, Omul desăvârșit, care a umblat pe calea vieții în această lume a păcatului și a morții. El este astfel singurul standard al excelenței, Modelul perfect pentru cel credincios. Pe măsură ce contemplăm felul minunat în care El a umblat prin această lume, inimile noastre vor fi tot mai atrase de Persoana Lui.

Această viață perfectă este o viață în care Domnul este Sfătuitorul și Călăuzitorul. Este scris că „nu ține de omul care umblă să-și îndrepte pașii săi” (Ieremia 10.23). Citim, de asemenea: „Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările” (Proverbe 3.6). Aceasta nu înseamnă să mergem la Domnul doar atunci când trecem prin dificultăți extreme, ci să ne obișnuim să depindem de El în toate detaliile vieții. Dacă-L recunoaștem astfel în toate căile noastre, vom vedea că El ne călăuzește, după care vom putea spune: „Voi binecuvânta pe Domnul care mă sfătuiește”.

Viața perfectă are un singur obiect, iar acesta este Domnul Însuși. Hristos a umblat pe pământ cu o simplitate desăvârșită a credinței. L-a așezat pe Iahve înaintea Sa, ca singur obiect al Său. Într-o astfel de viață nu există niciun loc pentru voința proprie. Iată calea care este deschisă înaintea credinciosului, deși trebuie să recunoaștem că experimentăm foarte puțin din binecuvântarea ei! Dacă, zi după zi, Îl așezăm pe Domnul înaintea noastră ca singur obiect – pentru a-L sluji, pentru a-I fi plăcuți și pentru a face voia Sa – vom descoperi că El este la dreapta noastră pentru a ne sprijini. Atunci nu ne vom clătina, nici nu vom fi dați înapoi de nicio împrejurare grea, de nicio împotrivire și de nicio suferință pe care le-am putea întâmpina.

H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ

Când vă rugați, să nu folosiți repetări fără rost, ca păgânii, care gândesc că, dacă spun o mulțime de cuvinte, vor fi ascultați.

Matei 6.7Cugetări despre rugăciune

• Rugăciunea nu este pur și simplu un impuls ocazional la care răspundem atunci când suntem în necaz; rugăciunea este o atitudine de viață.

• Rugăciunea este „scara” care ne pune în legătură cu Dumnezeu și pe care credincioșii suie și coboară după nevoie.

• Rugăciunea este o activitate creștină. Trebuie să ne rugăm scurt, dar neîncetat și cu încredere.

• Când diavolul te înfrânge la capitolul rugăciunea zilnică, atunci te va birui în oricare altă direcție a vieții tale.

• Cine are credință când se roagă pentru ploaie își pregătește umbrela.

• Niciodată să nu spui rugăciuni, ci să te rogi.

• Scopul adevărat al rugăciunii nu este să-L schimbăm pe Dumnezeu, ci pe noi înșine. Nu te ruga numai ca să scapi de necazuri. Nu te ruga numai ca să dobândești mângâiere în suflet. Roagă-te să ți se dea putere să faci voia lui Dumnezeu, singura perfectă în toate situațiile.

• Numai cel ce nu vrea nu găsește vreme pentru rugăciune.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ASUMĂ-ȚI RESPONSABILITĂȚI ȘI RISCURI (3) – Fundația SEER

„Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10)


Nu cred că v-ați mira, dacă v-aș spune că, în 1982, o companie producătoare de ciocolată a decis să nu-și riște imaginea și să nu apară cu produsele sale în filmul (ce se va dovedi de mare succes) E.T.! Și nici nu cred că au fost singurii care s-au împotrivit propriului succes! Dar așa au stat lucrurile: directorul executiv al companiei Mars, a hotărât că nu se poate câștiga nimic dacă dulciurile lor marca M&M aveau să fie folosite în ceea ce unii considerau a fi „un film prostesc.” Prin urmare, micuțul Elliott a ajuns să-l momească pe extraterestrul E.T. cu bomboane glazurate produse de Hershey. Dar acea singură scenă a atras milioane de clienți, din lumea întreagă, în magazinele de dulciuri ca să cumpere apoi acele bomboane produse de Hershey… ale cărei vânzări au crescut cu 65%, datorită succesului colosal al filmului! Probabil că directorul executiv al companiei Mars, cel care a dat cu piciorul șansei, locuia deja într-o casă mare, avea mașini scumpe și un salariu pe măsură!

Da, îndoiala și teama îi urmăresc atât pe bogați, cât și pe săraci; găsim persoane negativiste și la baza, dar și în vârful ierarhiei corporatiste. Există un poem celebru al lui John Greenleaf Whittier care spune așa: „Dintre toate cuvintele triste, rostite sau așternute pe hârtie, cele mai triste sunt acestea: „Ar fi putut să fie.”

Gândește-te la momentele în care ocazia vieții a bătut la ușa ta… și nu i-a deschis nimeni! Stai cumva în fața unei asemenea uși astăzi? Ți-e teamă să pășești prin ea? Să nu-ți fie! Dacă Domnul nu te oprește, înseamnă că va fi cu tine. Cuvântul Său spune: „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.”

Când Dumnezeu îți oferă un dar, El îți dă harul, înțelepciunea și energia de a-l folosi. Așadar, pășește prin credință! „Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile” (Proverbele 16:3).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Cronici 29:1-9


David şi-a consacrat toată puterea (v. 2) ca să pregătească un palat pentru Domnul.

Să ne întrebăm acum, când citim aceste rânduri, dacă nu cumva „palatul inimii noastre” este închinat omului (în general eului nostru), în loc să fie închinat Domnului(v. 1).

„Dragostea” împăratului pentru această casă l-a determinat să dăruiască pentru ea mari bogăţii care-i aparţineau lui personal (v. 3). Cu cât mai mare este dragostea lui Isus! Evanghelia ne vorbeşte despre negustorul care a vândut tot ce avea ca să cumpere un mărgăritar de mare preţ (Matei 13.45, 46). Interpretarea acestei parabole ni se oferă în Efeseni 5.25: „Şi Hristos a iubit Adunarea şi S-a dat pe Sine
Însuşi pentru ea” (vezi şi 2 Corinteni 8.9). Faptul acesta numai Domnul Isus a putut să-l facă. Dar, în ce priveşte lucrarea dragostei, El ne spune ca şi ucenicilor Lui: „v-am dat un exemplu, pentru ca, aşa cum v-am făcut Eu, să faceţi şi voi” (Ioan 13.15).

Exemplul lui David a adus roade. Toţi oamenii care lau auzit oferă acum, la rândul lor, de bunăvoie, aur, argint şi pietre preţioase, pentru construirea casei lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 3.12). Ce mare bucurie pentru David … şi pentru Domnul când inimile noastre se află în acord cu a Lui!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: