Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 31, 2019”

31 Ianuarie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am contemplat și ce au pipăit mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții …
1 Ioan 1.1


Pe măsură ce Ioan Îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind Cuvântul vieții, vedem cum sunt implicate simțurile noastre, auzul, văzul și pipăitul.

Ce am auzit. Ucenicii L-au auzit vorbind și și-au dat seama că El nu era un om obișnuit. Mulțimile se minunau de cuvintele de har care ieșeau din gura Lui. „Și erau uimiți de învățătura Lui, deoarece cuvântul Lui era cu autoritate” (Luca 4.32). Trimișii fariseilor au spus: „Niciun om n-a vorbit ca Omul acesta” (Ioan 7.46). Domnul Isus Însuși le-a spus ucenicilor: „Cuvintele pe care Eu vi le-am vorbit sunt duh și sunt viață” (Ioan 6.63).

Ce am văzut. Nu este suficientă o privire fugitivă, ci trebuie să-L privim cu atenție. În Luca 5 vedem un Om care poate ierta păcatele. Cei din popor erau uimiți și spuneau: „Azi am văzut lucruri minunate” (Luca 5.26). Femeia samariteană a spus: „Veniți să vedeți un Om care mi-a spus toate câte am făcut” (Ioan 4.29). El i-a deschis inima și i L-a revelat pe Tatăl, care caută închinători în duh și în adevăr. Concentrându-ne privirea asupra Lui, „Îl vedem pe Isus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, … încununat cu glorie și cu onoare” (Evrei 2.9). El ne iubește, a coborât din cer ca să ne mântuiască și ne-a revelat dragostea Tatălui.

Ce au pipăit mâinile noastre. Domnul, în Luca 5, a întins mâna către un lepros și l-a atins. În Luca 8, femeia care s-a atins de marginea hainei Lui a fost imediat vindecată, iar Domnul Isus i-a adresat aceste frumoase cuvinte: „Îndrăznește, fiică, credința ta te-a vindecat; du-te în pace”.

Cu adevărat, acest Om este unic! Pe drumul Său aici, pe pământ, El S-a purtat cu dragoste față de toți și le-a adresat cuvinte de mângâiere. Privind la El și așteptându-L să vină, căpătăm putere în fiecare zi pentru umblarea noastră.

J. Redekop

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Doamne, … Numelui Tău dă slavă, pentru bunătatea Ta, pentru adevărul Tău!
Psalmul 115.1


 

Slavă, slavă!

Slavă, slavă, slavă, slavă Ție,
Dumnezeu și Tatăl nostru sfânt!
Căci Tu ne-ai iubit
Și ne-ai mântuit,
Dând pe Fiul Tău pe pământ.

Toate-Ți cântă, Doamne, slavă Ție,
Toți acei iertați prin Isus;
Noi Te vom slăvi, slăvi-n vecie
Pentru harul veșnic ce-ai adus!

Slavă, slavă, slavă, slavă Ție,
Noi cântând Ți-aducem ne-ncetat,
Căci din Tine-avem
Harul să putem
Duce-un trai plăcut și curat!

Slavă, slavă, slavă, slavă Ție,
Dumnezeu și Tatăl nostru bun,
Căci vei fi-n vecii
Har și bucurii
Celor ce cu drag Tată-Ți spun!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ROAGĂ-TE PENTRU BUNĂVOINȚA LUI DUMNEZEU

„Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjuri cu bunăvoinţa Ta”  (Psalmul 5:12)


Când ceri cuiva o favoare, în general este ceva ce nu este dator să-ți dea.

Biblia spune despre Dumnezeu: „Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjuri cu  bunăvoinţa Ta.” Acest cuvânt „neprihănit” nu înseamnă fără greșeală, căci altfel nici unul  dintre noi nu ne-am califica! Înseamnă să fii îmbrăcat cu „neprihănirea lui Hristos” care ne  face să fim primiți înaintea lui Dumnezeu și ne califică pentru bunăvoința lui Dumnezeu (vezi  2 Corinteni 5:21). Acesta este un adevăr pe care trebuie să-l înțelegi și de care să te ții! De  ce? Pentru că atunci când ai parte de bunăvoința lui Dumnezeu, ceilalți vor începe să-ți arate  bunăvoință – adesea din motive pe care nici ei nu și le pot explica!

Bunăvoința lui Dumnezeu  a făcut posibil ca oamenii din Biblie, care altfel nu ar fi avut merite prea mari, să facă lucruri  mărețe. Dumnezeu a folosit o tânără pe nume Estera ca să salveze poporul evreu. Așa că ea  a mers prin credință, s-a înfățișat înaintea regelui neinvitată, chiar dacă a încălcat protocolul  și „ea a căpătat trecere înaintea lui” (Estera 5:2). Dumnezeu a croit o cale pentru ca ea să  împlinească misiunea pe care i-a încredințat-o. Fără bunăvoința lui Dumnezeu, Rut, o  păgână, nu ar fi fost acceptată de iudei. Dar pentru că Dumnezeu a avut un plan pentru viața  ei, iar inima ei a fost deschisă pentru El, a ajuns să se căsătorească cu Boaz, „un om foarte  bogat” (Rut 2:1). Și din această unire a descins regele David și la urmă, Domnul nostru  binecuvântat, Isus. Ce bunăvoință!

Biblia spune: „Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului”  (Proverbe 12:2). O singură clipă de bunăvoință din partea lui Dumnezeu va face mai mult  pentru tine decât o viață de strădanie. Așadar, roagă-te astăzi pentru bunăvoința lui  Dumnezeu – și caut-o în fiecare zi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 20:1-18


Pentru a doua oară Avraam îşi reneagă soţia şi merită mustrarea lumii (vezi cap. 12). Adesea este necesar ca Dumnezeu să-Şi repete lecţiile până când răul este judecat din rădăcină şi mărturisit. De data aceasta este vorba de o jumătate de adevăr (v. 12, 13).

Este o lecţie serioasă şi instructivă să vedem cum un om privilegiat, care se bucură de intimitate cu Dumnezeu, pierde conştienţa relaţiei sale şi eşuează în privinţa mărturiei. Pierderea unui om evlavios se agravează cu pierderea acestei evlavii. Să ascultăm tristele cuvinte ale lui Avraam către Abimelec: „Dumnezeu m-a făcut să pribegesc departe de casa tatălui meu …” (v. 13). Ce nefericit limbaj pentru un credincios! Aceasta este tot ce are de spus despre chemarea „Dumnezeului gloriei” spre cetatea cerească?

Umblând cu cei lumeşti, credinciosul ajunge să vorbească aşa cum vorbesc ei. Dar chiar atunci când le dă o lecţie alor Săi, Dumnezeu continuă să vegheze cu blândeţe asupra lor. El „n-a îngăduit nimănui să-i asuprească şi a mustrat împăraţi pentru ei”, zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei” (Psalmul 105.14-15).

Domnul îl ţine pe Avraam în rangul înalt de reprezentant al Său, de profet care vorbeşte în numele Său (v. 7) şi de mijlocitor la ale cărui rugăciuni răspunde (v. 17).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: