Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 28, 2019”

28 Ianuarie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Și Iuda a zis Tamarei, nora sa: „Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește mare Șela, fiul meu”. Pentru că zicea: „Ca nu cumva să moară și el ca frații lui”. Cartea genealogiei lui Isus Hristos, fiu al lui David, fiu al lui Avraam … Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar.
Geneza 38.11; Matei 1.1,3

Viața lui Iuda a stat, în prima parte a ei, într-un contrast total cu cea a fratelui său, Iosif. Acest capitol ne arată că prietenii lui Iuda și soția lui erau canaaniți. Primii doi fii ai săi erau niște oameni răi, iar Domnul i-a omorât. Iuda găsise o soție, Tamar, pentru fiul său cel mai mare. În acel timp, când un om murea fără să aibă copii, văduva lui trebuia să se mărite cu fratele lui sau cu ruda cea mai de aproape, pentru ca astfel să aibă copii. Într-un timp foarte scurt, Tamar a rămas văduvă de două ori.

Temându-se să nu-l piardă și pe cel de-al treilea fiu, Șela, Iuda nu i l-a mai dat de bărbat lui Tamar, când acesta a crescut. Această văduvă canaanită a recurs deci la o stratagemă rușinoasă, prefăcându-se a fi prostituată, pentru a rămâne gravidă cu Iuda, socrul ei. Din nefericire, ea nu este singura văduvă care a recurs la astfel de mijloace pentru a se întreține. Multe văduve sărace, în disperarea lor, au recurs la păcat pentru a supraviețui.

Iuda, care nu știa că femeia cu care păcătuise era nora lui, s-a înfuriat atunci când a auzit că Tamar este însărcinată. „Scoateți-o afară și ardeți-o!”, a poruncit el. Cât de rușinat și de șocat a rămas el atunci când ea i-a adus dovezi clare ale vinovăției lui! Iuda a recunoscut păcatul său, spunând: „Ea a fost mai dreaptă decât mine”.

Cât de mare este harul lui Dumnezeu, care l-a inclus atât pe desfrânatul Iuda, cât și pe Tamar, care s-a prostituat, în genealogia sfântului Său Fiu, Isus, Domnul nostru! Îi mulțumim Lui că, „acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult” (Romani 5.20)!

E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

În aceasta este iubirea, nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre.
1 Ioan 4.10

Fiecare om este unic!

Indiferent dacă veți crede sau nu: nimeni nu este ca dumneavoastră! Aspectul, vocea, caracterul – toate acestea vă fac unic. Acest cuvânt spune deslușit: Dumneavoastră sunteți unicat!

Dumnezeu v-a creat! Nu sunteți produsul unei „fabricații cosmice pe bandă rulantă”, ci o creatură a lui Dumnezeu. El v-a creat așa cum sunteți și Se interesează de dumneavoastră. El dorește să trăiți cu sens și să aveți personal părtășie cu El. – David a înțeles că Dumnezeu l-a creat și I-a mulțumit din inimă pentru acest lucru: „Te voi lăuda că M-ai făcut într-un mod înfricoșător și admirabil. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalmul 139.14).

Dumnezeu vă iubește! Pentru El sunteți prețios și demn de a fi iubit. Cu toate că noi, oamenii, am mers pe căile noastre proprii și nu ne-am interesat de Dumnezeu, El nu a încetat să ne iubească. Păcatele noastre nu L-au împiedicat să ne arate dragostea Sa. Dimpotrivă: El L-a dat pe Fiul Său Isus Hristos să moară pentru noi, pentru ca problema vinei noastre să poată fi rezolvată. Pentru că suntem așa de prețioși pentru Dumnezeu, El dorește să ne ierte toate păcatele pe care le-am făcut. – Acceptați oferta dragostei lui Dumnezeu! Rugați-vă Lui și recunoașteți înaintea Lui tot ce ați făcut rău! Credeți că Isus Hristos a purtat la cruce pedeapsa pentru păcatele dumneavoastră!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ALES ȘI RÂNDUIT DE DUMNEZEU (4)

„Eu …v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă” (Ioan 15:16)

Cuvântul „rânduit” vine de la cuvântul „comandat”. Dumnezeu te-a rânduit și te-a  înzestrat în mod specific. El a ales direcția vieții tale. El te-a păstrat atunci când ai crezut că  nu mai ieși la liman. El te-a împins înainte când ai crezut că nu mai ai vlagă. „Domnul  întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de  tot, căci Domnul îl apucă de mână” (Psalmul 37:23-24).

El dorește să ieși învingător. „Orice  armă făurită împotriva ta va fi fără putere; … Aceasta este moştenirea robilor Domnului” (Isaia  54:17). Asta înseamnă că atacurile îndreptate împotriva ta vor da greș!

Însă faptul că ești ales  de Dumnezeu nu înseamnă că poți să trăiești cum vrei. Pavel spune: „Să păcătuim mereu,  ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim  în păcat?” (Romani 6:1-2).

Când ești ales, ai siguranța poziției pe care o ai în Hristos, chiar  și atunci când starea ta nu este la acest nivel. Este și motivul pentru care Dumnezeu îngăduie  încercări și ispite. El știe care este prețul pentru a te ține dependent de El și pentru a te ajuta  să-ţi dezvolți un sistem puternic de rădăcini.

Primul lucru pe care l-a spus Dumnezeu omului  a fost „creşteţi” (vezi Genesa 1:28). El dorește să fii roditor și să reușești în toate aspectele  vieții tale. Domnul Isus a spus: „Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia (pentru a vă bucura  de avantajele trăirii în Împărăție)” (Luca 12:32). Odată ce acest concept pătrunde în sufletul  tău, viața ta se va schimba!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 18:16-33

„Domnul Se destăinuie celor care se tem de El” (Psalmul 25.14; citeşte şi Amos 3.7). Avraam este unul dintre aceştia. Domnul a putut spune despre el: „pentru că l-am cunoscut” (v. 19), „să ascund Eu de Avraam ce fac?” (v. 17). Înţelegerea gândului lui Dumnezeu este inseparabilă de umblarea în credincioşie.

Dumnezeu ştie că singurul efect al comunicărilor Sale va fi acela de a pune în inima omului lui Dumnezeu sentimente identice cu ale Sale: compasiune, dorinţa de a-i smulge de sub înspăimântătoarea judecată pe aceia pe care îi iubeşte.

Dragi prieteni creştini, noi, care cunoaştem din Cuvântul lui Dumnezeu sentinţa asupra lumii şi iminenţa executării ei, suntem oare mişcaţi de aceleaşi sentimente în timp ce ne gândim la soarta grozavă a nenumăratelor suflete pierdute pentru eternitate? Fiecare dintre noi are în familie, printre prieteni sau printre colegii de la slujbă, persoane neîntoarse la Dumnezeu. Ce putem face pentru ei? Sigur că trebuie să-i prevenim, dar şi să mijlocim insistent, cum a făcut Avraam pentru Sodoma în care se afla Lot, fratele lui (compară cu Ieremia 5.1). În 1 Timotei 2, Pavel ne invită să facem rugăciuni pentru toţi oamenii, adresându-ne Celui pe care, prin experienţă, Îl recunoaştem cu frumosul Nume de „Dumnezeu, Mântuitorul nostru”, care „doreşteca toţi oamenii să fie mântuiţi”.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: