Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 29, 2019”

29 Ianuarie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Știu lucrările tale: iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate s-o închidă, pentru că ai puțină putere și ai păzit Cuvântul Meu și nu ai tăgăduit Numele Meu.
Apocalipsa 3.8

Filadelfia: A fi plăcuți inimii Domnului (3)

Cei din Efes păziseră Cuvântul Domnului, însă părăsiseră dragostea dintâi. Nu se spune că dragostea lor se răcise, ci că ei o părăsiseră. Dragostea față de Persoana Sa era lucrul care lipsea în Efes. În Filadelfia însă, inima Domnului se bucura, fiindcă putea spune: „Nu ai tăgăduit Numele Meu”.

Numele Domnului Isus însemna totul pentru cei din Filadelfia. Ei nu doreau să tăgăduiască acest Nume prin nimic. Pentru mântuire nu există nicio metodă omenească, niciun ritual, ci doar Numele lui Isus (Fapte 4.12). Hristos și Cuvântul Său sunt suficiente pentru mântuire.

Numele Lui era suficient pentru strângerile lor laolaltă. Nu aveau ei promisiunea prezenței Sale în mijlocul lor (Matei 18.20)? Numele Lui era de ajuns pentru orice lucrare (Coloseni 3.17). Oare nu de la El, Capul Trupului, își primeau ei fiecare capacitatea și darul pentru slujire (Efeseni 2.22; 4.7,11)? Numele Său era suficient pentru îngrijirea turmei; El era Păstorul și Supraveghetorul sufletelor lor (1 Petru 2.25). Niciun mijloc omenesc, nicio organizație și nicio metodă nu erau îngăduite, ci doar Numele Domnului lor. Orice altceva ar fi însemnat tăgăduirea Numelui Său.

Numele Său era suficient pentru toate lucrurile privitoare la viață și la evlavie (2 Petru 1.3). Pentru toate nevoile lor, ei chemau Numele Său, având făgăduința răspunsului Său (1 Ioan 5.14,15). Pentru ei, El era cu adevărat în toate lucrurile, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu (Apocalipsa 1.17,18). Ei așteptau totul de la Hristos.

Nimic nu este mai prețios pentru Domnul decât ca cei ai Săi să considere Numele Său, în toate privințele, ca fiind atotsuficient. Iar El răspunde întotdeauna așteptărilor credinței care se bazează doar pe Numele Său. Să umblăm cu toții prin puterea Lui, să păzim Cuvântul Lui și să nu tăgăduim niciodată Numele Lui!

A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?
Ieremia 17.9

Este omul bun? Omul nu este bun!

Cunoscând un avânt grandios, așa-numitul iluminism a fost o mișcare ideologică ce a influențat și a format cele mai diverse domenii culturale. Una dintre convingerile sale optimiste sună astfel: toți oamenii sunt înțelepți și buni.

Până astăzi, mulți sunt de neclintit în această ideologie. Dar este realistă această convingere? Doar în ultimul secol au fost omorâți în războaie aproximativ o sută de milioane de oameni. O sută de milioane! Dacă ai forma cu 100.000.000 de oameni un lanț, ai putea înconjura de trei ori pământul!

O privire în culisele terorii războiului modern arată că omul a dezvoltat arme care ar putea atenta la mult mai multe vieți omenești, dacă s-ar folosi. Dacă omul ar fi bun, nu ar trebui să te temi că aceste arme se vor folosi vreodată.

Cunoscutul fizician și matematician Albert Einstein a spus odată, pe bună dreptate, la o conferință științifică: „Problema adevărată se află în inima și în gândurile oamenilor. Nu este o problemă de fizică, ci una de etică. Ce ne sperie nu este forța explozivă a bombei atomice, ci puterea răului din inima omului, forța sa explozivă pentru a face rău”.

Da, este un basm acesta, că omul este bun. Un basm frumos, dar periculos, căci aruncă nisip în ochii omului păcătos, care are nevoie de mântuire. Adevărul este dur, dar rămâne adevăr: omul nu este bun! Iar Vestea Bună a lui Dumnezeu este că le oferă tuturor oamenilor salvare și iertare în Isus Hristos.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ALES ȘI RÂNDUIT DE DUMNEZEU (5)

„El … ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3)

Ești atât de concentrat pe necazuri încât ai uitat ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Da,  fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele” (Psalmul 23:6)? Cunoaștem  necazurile lui Iov, dar avem tendința de a uita că ele au existat o scurtă perioadă într-o viață,  de altfel, extrem de binecuvântată. Timpul pe care l-a petrecut Iosif în închisoare a fost  eclipsat de anii în care a fost o persoană cu influență și de privilegiul de care s-a bucurat în  calitate de a doua persoană ca importanță la palatul lui faraon.

Îți este greu să te bucuri de  binecuvântări pentru că îți este teamă că nu vor dura? Poate te-ai obișnuit atât de mult cu  necazul încât ești mereu pregătit pentru el, ca și cum ai sta confortabil într-un fotoliu fără să  te poți relaxa. E timpul să nu te mai îngrijorezi și să începi să crezi promisiunile lui Dumnezeu  față de tine! El nu te-a adus atât de departe ca să te abandoneze.

Nu, El „v-a rânduit să  mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână.” Bucuria și biruința – acesta este  planul lui Dumnezeu pentru tine! Biblia spune: „El … ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii  Lui.” Dumnezeu nu rostește nimic peste viața ta, ca apoi să lase să se năruiască totul. El a  spus: „Cuvântul Meu, … va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11).

În Geneza capitolul unu versetul paisprezece, Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în  întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte.” Și știi ceva? Același soare strălucește și  astăzi datorită cuvântului care l-a adus în existență – și va străluci și mâine. Dacă Dumnezeu  va face lucrul acesta pentru un obiect neînsuflețit cum este soarele, nu crezi că El va avea  grijă și de tine?

Deci, crede că ai fost chemat și ales de Dumnezeu!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 19:1-14

Ce contrast între vizita fericită pe care îngerii i-au făcut-o lui Avraam în miezul zilei şi trista lor misiune pe care o aveau în Sodoma în seara aceleiaşi zile! Şi câtă reţinere în a accepta invitaţia lui Lot, oricât de insistentă ar fi fost ea (v. 2)! Cum puteau ei să aibă părtăşie cu acest credincios aflat într-o asemenea situaţie nepotrivită? Ei intră la el în casă numai pentru a-l proteja şi a-l elibera. De altfel, însuşi Lot nu s-a simţit niciodată în largul lui în această cetate a depravării. Nu am fi ştiut aceasta, dacă Noul Testament nu ne-ar fi descoperit-o. Dar Dumnezeu, care cunoaşte inimile, ne spune că Lot era un om drept şi că, departe de a lua parte la rău, era „foarte întristat de purtarea destrăbălată a celor nelegiuiţi” (2 Petru 2.7, 8). Şi oamenilor din Sodoma nu le-a fost ruşine să se grozăvească cu răutatea lor în acea noapte dramatică (compară cu Isaia 3.9). Ei se comportă astfel încât Domnul, Cel care spusese: „şi dacă nu – dacă aceasta nu este adevărat – voi şti” (18.21), nu mai are nevoie de alte dovezi, din moment ce aceşti oameni mărturisesc împotriva lor înşişi.

Lot nu este luat în serios nici chiar de ginerii lui. Când un credincios a umblat, pentru un timp, cu lumea, nu mai are nici o autoritate să vorbească despre judecată. Nimeni nu îl mai ascultă.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: