Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 13, 2019”

13 Ianuarie 2019

 

 

DOMNUL ESTE APROAPE

 

Fiind deci seară, în ziua aceea, cea dintâi a săptămânii, și ușile fiind închise acolo unde erau ucenicii, de frica iudeilor, Isus a venit și a stat în mijloc, și le-a spus: „Pace vouă!”. Și, spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii deci s-au bucurat, văzându-L pe Domnul. Isus deci le-a spus din nou: „Pace vouă!”.
Ioan 20.19-21


În prima zi a săptămânii, ziua învierii, ucenicii erau adunați împreună când Domnul a apărut în mijlocul lor – căci nici ușile și nici încuietorile nu există pentru trupul glorificat al Celui înviat! Domnul le-a spus: „Pace vouă!”. Iar pentru a le demonstra de ce acum puteau avea pace, pace cu Dumnezeu, El le-a arătat mâinile Sale străpunse de cuie și coasta Sa străpunsă de suliță. Aceasta este temelia păcii cu Dumnezeu: „Făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1.20).

Pace cu Dumnezeu! În Geneza 6.3, Dumnezeu spune că Duhul Său nu Se va lupta la nesfârșit cu omul. Câtă vreme există ceva în om care se împotrivește sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu, de fapt care se împotrivește la tot ceea ce vine de la Dumnezeu, nu poate exista pace cu Dumnezeu. Însă acum, Omul Hristos Isus nu numai că a purtat păcatele tuturor celor care cred în El, ci, de asemenea, L-a glorificat nespus pe Dumnezeu la cruce. Dragostea și harul lui Dumnezeu, dreptatea și sfințenia Lui, toate atributele Sale au fost în mod glorios revelate prin lucrarea Domnului Isus.

Toți cei care cred în El sunt văzuți ca fiind una cu El – sunt uniți cu Omul glorificat în cer. Iar plăcerea pe care Dumnezeu o are în Fiul, pe baza lucrării Lui de la cruce, este aceeași plăcere pe care El o are și în cei care sunt uniți cu El. Avem pace cu Dumnezeu!

H. L. Heijkoop

 


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Dar voi”, le-a zis El [Isus], „cine ziceți că sunt?”. Și Simon Petru, răspunzând, a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”. Și Isus, răspunzând, i-a zis: „Ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri”.
Matei 16.15-17


Cine este Isus Hristos pentru tine? (2)

Petru nu a avut de la sine această cunoaștere, că Isus este Fiul lui Dumnezeu. El nu a ajuns la această concluzie prin cercetări filosofice. Niciun dialog cu alți oameni nu l-a adus la această părere. Nu, Dumnezeu Însuși a lucrat această convingere în inima ucenicului.

„Oh”, ar putea cineva gândi, „deci totul depinde de Dumnezeu. Atunci pot aștepta liniștit, până când Îi face plăcere să lucreze și în mine această cunoaștere. Până atunci țin la părerea mea despre Isus”.

Dar să ne gândim: cunoașterea lui Petru a avut loc mai înainte. Petru a auzit de la fratele său, Andrei, despre Isus. Cu Andrei a mers apoi la Isus și L-a cunoscut personal. Petru nu s-a închis dușmănos, încăpățânat sau indiferent față de acțiunea lui Dumnezeu. Din contră: El a vrut să-L cunoască pe Isus și astfel Dumnezeu i-a arătat cine este cu adevărat Hristos. De aceea Domnul spune aici: „Ferice de tine, Simon”.

Unde Îl găsesc astăzi pe Isus? – Isus Hristos nu mai este aici pe pământ. Atunci cum putem să-L cunoaștem astăzi? Cum putem să ajungem astăzi la credința în El și să fim mântuiți? – Avem Sfânta Scriptură, Biblia. Cine vrea să-L cunoască cu adevărat pe Isus Hristos poate să facă aceasta prin citirea Bibliei. El Însuși a spus: „Scripturile … mărturisesc despre Mine” (Ioan 5.39).

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-I AJUȚI PE OAMENI (4)

„Când a văzut pe Petru şi pe Ioan … le-a cerut milostenie” (Faptele Apostolilor 3:3)


Petru și Ioan l-au lăsat pe ologul de la Templu să le întrerupă planurile și poate să-i facă  să întârzie la „ora de rugăciune” – fapt care ridică o întrebare importantă. Este posibil să fii atât de ocupat cu activități religioase încât să nu-ți faci timp pentru cei ce suferă? Egoismul este unul din păcatele cele mai ușor de comis, întrucât atunci când ești ocupat, nu îți dai seama că îl comiți. Pavel îl descrie pe Domnul Isus ca pe „Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20). Poate părea contrar înțelegerii obișnuite, dar Domnul Isus ne-a învățat că suntem mai binecuvântați când dăruim decât când primim. Dărnicia ne dă energie; nu e un lucru întotdeauna ușor, mai ales în situații stresante.

Vorbitoarea motivațională Trudy Metzger, care a avut parte de o copilărie nefericită, a devenit o persoană darnică la maturitate. Cu toate acestea, i se pare încă greu să-și păstreze mentalitatea de om darnic când are de-a face cu persoane din trecutul ei. Ea recunoaște că intră în defensivă și că încearcă să controleze situația dacă se simte vulnerabilă. Când se întâmplă lucrul acesta, ea trece de la postura de om darnic la cea de om care primește. Ea scrie: „În timp ce dărnicia necesită energie, trebuie să spun că situațiile în care primesc mă lasă cu lăuntrul complet gol și neîmplinit. Când ești darnic, primești viață – e ca și cum ai uda o plantă care crește – dar când primești e ca și cum ai absoarbe apa și nutrienții din sol, lăsând și planta și solul secătuite și nefolositoare.”

Când ești darnic, ai de câștigat. Practicând  dărnicia de orice fel, oamenii sunt ajutați iar tu ești împlinit și plin de bucurie.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 7:1-16


Ascultarea lui Noe s-a manifestat nu numai prin faptul că a construit corabia, ci şi prin faptul că a făcut-o în toate detaliile cum îi poruncise Dumnezeu (6.22). Acum ascultă intrând în ea când i se porunceşte (v. 5). Siguranţa noastră vine din ascultarea de Dumnezeu. Noe, om evlavios, experimentează ad litteram Psalmul 32.6.

Versetul 16 ne aminteşte că o altă uşă, cea a harului, este încă deschisă astăzi, dar pentru cât timp? „Uşa a fost închisă” declară solemn Matei 25.10. Cititorule, de care parte a acestei uşi te vei afla? Înăuntru, cu Isus şi ai Săi? Sau afară, cu toţi cei care vor bate zadarnic şi cărora Domnul va trebui să le răspundă: „Nu vă cunosc”    (Luca 13.27)? Să remarcăm că Însuşi Domnul a închis uşa în urma lui Noe, a familiei lui şi a tuturor animalelor. Noe nu mai putea să deschidă uşa, chiar dacă ar fi vrut aceasta din proprie iniţiativă. Acum, pentru că Dumnezeu a oferit un mijloc de salvare, punându-i pe ai Săi la adăpost, închizând uşa corăbiei, poate să deschidă stăvilarele cerurilor.

Din punct de vedere profetic, Noe şi familia sa reprezintă rămăşiţa lui Israel. După răpirea Bisericii, reprezentată de răpirea lui Enoh, rămăşiţa va trece cu bine şi nevătămată prin necazul cel mare de la sfârşit şi va fi introdusă în noua lume a mileniului.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: