Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 24, 2019”

24 Ianuarie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Toți bărbații aceia îngâmfați … n-au ascultat de glasul Domnului, ca să locuiască în țara lui Iuda.
Ieremia 43.2,4

Ultimele zile, așa cum le prezintă cartea Ieremia (4)

Poporul se strânge la Ghedalia și totul pare să meargă bine. Au o recoltă bogată de struguri și de fructe de vară. Totuși, chiar în acest timp, se întâmplă o nenorocire. Ismael, o căpetenie, se răzvrătește și îl ucide pe Ghedalia. Am spus mai înainte că, în ceea ce ne privește, în locul lui Ghedalia noi Îl avem pe Domnul Isus în jurul Căruia ne strângem. Cât de mulțumitori putem fi că Domnul nostru a murit, dar că El a și înviat și nu va mai gusta niciodată moartea! El trăiește pururi (Evrei 7.25)!

Ceilalți conducători se pregătesc acum să plece în Egipt (Ieremia 41.17), apoi îi cer lui Ieremia călăuzire din partea Domnului. În ciuda poruncii exprese a Domnului de a rămâne în țară, unde El avea să le poarte de grijă, „toți bărbații aceia îngâmfați” au hotărât să nu asculte și să plece în Egipt.

Revenind la zilele noastre, cât de des au existat dificultăți și mari încercări în mijlocul adunărilor celor credincioși! Care este porunca Domnului pentru noi în astfel de momente? „Tu rămâi în cele ce ai învățat și de care ai fost deplin încredințat” (2 Timotei 3.14). Să rămânem cu toții în ascultare de Cuvântul Său!

Din nefericire, „toți greșim deseori” (Iacov 3.2). Poate lipsa de compasiune sau lipsa de dragoste frățească într-un moment dificil pentru noi ne-au făcut câteodată să ne întrebăm dacă ar mai trebui să rămânem „în țară” sau, mai degrabă, să fugim „în Egipt”. Să nu fim ca acești oameni îngâmfați, care nu au ascultat de glasul Domnului și au fugit în Egipt, unde necazul i-a ajuns repede din urmă (Ieremia 43.11)! Mai degrabă să fim ca Petru, care – atunci când mulți dintre ucenici Îl părăsiseră pe Domnul, iar El îi întrebase pe cei doisprezece dacă voiau să plece și ei – a răspuns în numele tuturor: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții eterne” (Ioan 6.67,68). Să rămânem alipiți de Domnul în aceste zile din urmă, până când El va veni!

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Gândurile celor cinstiți sunt drepte, dar sfaturile celor răi sunt înșelăciune.
Proverbe 12.5

Sfaturi

Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel drept în judecata ta.

Nu-ți astupa urechile când aproapele tău strigă după ajutor!

Înainte să spui un cuvânt rău, gândește-te la cineva care nu poate să vorbească.

Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu-i invidia pe cei răi.

Majoritatea oamenilor care vin să-ți ceară un sfat doresc să le întărești convingerea lor.

Când ești obosit și te plângi de serviciul pe care îl ai, gândește-te la șomerii care ar dori să aibă un loc de muncă.

Cea mai crudă răzbunare este uitarea greșelilor aproapelui. Practic-o și vei vedea rezultatele!

Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți vorbească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe.

Dacă vrei ca visele tale să se realizeze, nu trebuie să dormi.

Fii optimist și nu vei vedea spinii, datorită trandafirilor.

Nu înceta niciodată să zâmbești, nici chiar atunci când ești trist, pentru că nu se știe cine va fi încurajat de zâmbetul tău.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

„IATĂ-MĂ. TRIMITE-MĂ!”

„Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8)

Isaia scrie: „Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit, şi cine va merge  pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” El a zis atunci: „Du-te…” (v. 8-9). În  versetele precedente, Isaia își căuta tot felul de scuze și îi spunea lui Dumnezeu de ce nu  este pregătit. Dar în Împărăția lui Dumnezeu, chemarea este întotdeauna mai presus de  recomandări! Iar testul decisiv nu este experiența sau pregătirea, ci disponibilitatea și deschiderea spre învățătură. Dacă ești dispus să mergi când Dumnezeu îți dă verde, El te va duce în locuri inaccesibile și vei face lucruri imposibile. Avraam, Iacov, Iosif, Estera, Moise,  Samuel, David și Isaia, toți au un lucru în comun.

Toți au zis: „Iată-mă.” Nu e ironic faptul că  irosim atât de mult timp și energie încercând să înțelegem cum să ajungem acolo unde vrea Dumnezeu să mergem, când tot ce trebuie să facem este să rostim: „Iată-mă”? E datoria lui  Dumnezeu să ne ducă acolo unde dorește să mergem; datoria noastră este să ne punem la  dispoziție. La fel ca un medic de gardă, ca un polițist de serviciu sau ca un pompier în tură,  disponibilitatea noastră de a răspunde chemării, iată ce caută Dumnezeu. S-ar putea să fie  chemarea de a te muta în cealaltă jumătate a globului. Însă de fiecare dată totul începe cu  scurta rugăciune formată din două cuvinte: „Iată-mă!” Asta a spus Moise în fața rugului aprins.  Asta a spus Caleb când în sfârșit a pus piciorul în Țara Promisă. Și asta vrea Dumnezeu să  spui și tu astăzi.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Geneza 15:1-21

Refuzând oferta regelui Sodomei, Avraam nu a pierdut nimic. Dimpotrivă! Domnul îi apare şi îi spune: „Eu sunt … răsplata ta cea foarte mare” (v. 1). El nu spune ce vrea să îi dea, ci ce vrea să fie pentru el. A-L avea pe Dătător este mai mult decât a avea darurile Lui. Credinţa lui Avraam îşi însuşeşte promisiunea lui Dumnezeu că El îi va da o sămânţă cerească. El dă „glorie lui Dumnezeu, … fiind deplin convins că ceea ce a promis El poate să şi facă” (Romani 4.20-21). A-L crede pe Dumnezeu (nu numai a crede în Dumnezeu) este suficient pentru a-l socoti îndreptăţit (v. 6). Acest verset de importanţă majoră este citat în trei cărţi din Noul Testament (Romani 4.3, 9, 22; Galateni 3.6; Iacov 2.23).

Acum, odată ce Domnul a promis, legământul trebuie pecetluit prin jertfe (v. 9, 10). Moartea lui Hristos este singurul mijloc prin care Dumnezeu poate împlini ceea ce a promis. Păsările de pradă care caută să acapareze bucăţi din animalele despicate sunt o imagine a eforturilor lui Satan de a ne jefui de unele rezultate ale morţii lui Hristos. Dar credinţa noastră, ca şi cea a lui Avraam, trebuie să fie activă pentru a-l alunga.

Sfârşitul capitolului ne arată cum omul lui Dumnezeu are perspective mai bogate referitoare la moştenirea promisă. Aceasta se întâmplă întotdeauna omului a cărui credinţă este pusă la încercare.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: