Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 28, 2017”

28 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Luca 2.1-20

    La rândul său, împăratul August este unul dintre instrumentele de care Se foloseşte Dumnezeu pentru a-Şi înfăptui planurile minunate. Necunoscuţi de nimeni, Iosif şi Maria merg la Betleem şi acolo este locul naşterii Domnului Isus. Dar ce primire I s-a făcut aici, pe pământ, Fiului lui Dumnezeu! Priviţi-L culcat într-o iesle, pentru că la han nu era loc pentru El! Venirea Lui deranjează lumea. Câte inimi nu seamănă ca acest han: nu se găseşte aici loc pentru Domnul Isus!

    Nu unora mari, ci câtorva umili păstori le este transmisă vestea bună: „Vi s-a născut un Mântuitor”. S-a născut pentru ei şi pentru noi. In timp ce lumea este indiferentă faţă de naşterea Mântuitorului, cerul întreg celebrează această taină fără seamăn: „Dumnezeu S-a arătat în came, … a fost văzut de îngeri” (1 Timotei 3.16). Intr-un cor minunat, ei L-au slăvit pe Dumnezeu, anunţând pacea pe pământ şi buna plăcere a lui Dumnezeu în oameni (comp. cu Proverbe 8.31). Graţie semnelor care le-au fost date, păstorii găsesc Copilaşul. Ei comunică ceea ce au venit să vadă şi să audă şi, la rândul lor, Îi dau glorie lui Dumnezeu (v. 20). Să ne alăturăm şi noi lor în recunoştinţă şi laudă.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi și fiecare ființă vie care este cu voi, pentru generații, pentru totdeauna: am pus curcubeul Meu în nor și el va fi un semn al legământului dintre Mine și pământ”.
Geneza 9.12,13

Curcubeul a fost stabilit ca semn al legământului lui Dumnezeu cu Noe, iar el simboliza binecuvântarea și harul Său către omenire, după ce judecata prin potop trecuse. Culorile curcubeului ne vorbesc despre harul felurit al lui Dumnezeu (1 Petru 4.10). Cuvântul grecesc tradus cu „felurit” înseamnă „de multe feluri, diversificat, multicolor”. Același cuvânt este folosit pentru a descrie haina lui Iosif în Geneza 37.3.

Din aer, curcubeul se vede ca un cerc. De pe pământ se vede doar arcul superior – vaporii de apă luminați de deasupra orizontului, vizibili observatorului aflat pe pământ. Orizontul nostru omenesc ne limitează înțelegerea harului infinit al lui Dumnezeu – „nici jumătate nu mi-a fost spus” (1 Împărați 10.7). Putem însă avea siguranța că arcul judecății s-a întors în cer, că săgeata a fost deja trasă și că Dumnezeu a transformat unealta de război într-o imagine a harului și a credincioșiei Sale – într-o garanție a păcii. Trei oameni din Biblie au văzut curcubeie semnificative: Noe a văzut curcubeul după furtună (Geneza 9.13); Ezechiel a văzut curcubeul în mijlocul furtunii (Ezechiel 1.28); apostolul Ioan a văzut curcubeul înaintea furtunii (Apocalipsa 4.3).

Viața noastră este presărată cu necazuri și cu dificultăți. Fie că vedem curcubeul înainte, fie că-l vedem în timpul furtunii sau după furtună, harul lui Dumnezeu ne va conduce prin toate (Romani 5.3-5; 8.28). În zilele noastre, curcubeul a devenit un simbol al răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu – „s-au strecurat anumiți oameni, care de mult sunt scriși, dinainte, pentru această judecată, neevlavioși, schimbând harul Dumnezeului nostru în destrăbălare” (Iuda 4). Îi mulțumim lui Dumnezeu că harul Său Îl face încă să fie „îndelung-răbdător față de noi, nevrând ca vreunii să piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3.9).

T Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei …
Psalmul 40.2

În ultimul minut

Unul din primii vizitatori a fost Emanuel. Valentin se ridică cu greu în patul său și zise: Emanuel, a fost groaznic! După ce acoperișul a căzut cu zgomot mare și mi s-a stins lampa, am stat ca paralizat în întuneric. La început am avut încredere că voi fi scos repede de acolo. Am simțit deodată ceva rece și umed la picioare. Era apa. Un fior de gheață a trecut prin inima mea. Știam că apa nu are unde să se scurgă, și astfel se va aduna și eu voi muri înecat. Eram conștient de situația mea nenorocită. Pentru a mă face observat, am început să bat cu putere cu târnăcopul în peretele minei. Cădeau bucăți mari de argilă în apă. Am încetat să mai bat. Apa creștea mereu. Acum aveam timp să mă gândesc.

Amintirea acelor clipe de la marginea pădurii din copilăria noastră au devenit actuale în mintea mea. Oh, cum L-am batjocorit atunci pe Dumnezeu și pe Mântuitorul! Pedeapsa era în acele momente asupra mea. Culegeam roadele batjocurilor mele. Apa urca încet, dar sigur. Ajunsese deja până la genunchi. De cât timp eram închis? Nu știam. Am strigat către Dumnezeu: „Doamne din ceruri, ai milă de mine, salvează-mă, scoate-mă din acest iad!”. Apa urca mereu… În sfârșit am auzit zgomote și chiar voci.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

IUBESTE-TE PE TINE ÎNSUTI!

Să iubeşti… pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 22:39)

     Dumnezeu te iubește atât de mult, încât Și-a dat unicul Fiu ca să te salveze. De la ce anume te-a salvat?

1) De la pierzare, lipsă de direcție, de bucurie și de împlinire.

2) De la a-ți petrece viața de dincolo fără Dumnezeu și fără bucuria veșniciei pe care El dorește s-o împartă cu Tine.

Atât de mult te prețuiește Dumnezeu! Așadar, când continui să te înjosești singur, respingi părerea Lui despre tine. Și a nu fi de acord cu Dumnezeu înseamnă a te face egal cu Dumnezeu, sau mai rău, a-ți considera părerea mai presus decât a Lui! Poate nu te-ai mai gândit în felul acesta până acum.

Actrița și cântăreața Ethel Waters a fost misionară în timpul unora dintre campaniile de evanghelizare ale pastorului Billy Graham. Se născuse într-o familie săracă de negri și într-o societate segregată, dar când L-a găsit pe Hristos a dobândit adevărata stimă de sine. Cu un zâmbet care topea inimile, ea le spunea celor ce o ascultau: „Dumnezeu m-a creat – și Dumnezeul meu nu creează rebuturi!”

Când refuzi să te iubești pe tine însuți, e imposibil să-i iubești pe ceilalți sau să accepți că ei te iubesc. Devii expert în ignorarea complimentelor și în observarea criticilor, pentru că ele confirmă părerea negativă pe care o ai despre tine însuți. Prin urmare, te îndepărtezi de oameni și ajungi să te simți singur fără să știi de ce. Poate părinții te-au dezamăgit, sau poate soțul sau soția te-a trădat… Poate chiar te simți un „rebut” sau un mecanism stricat, și cauți să scapi de dependențe, de relații greșite sau de un stil de viață prin care încerci să îndeplinești anumite ritualuri… dar nu merge!

Numai când accepți că Dumnezeu te iubește necondiționat, și când te hotărăști să te iubești pe tine însuți, vei avea dragostea pe care s-o dăruiești altora!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: