Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 23, 2017”

23 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 48.20-35

Deseori această carte a lui Ezechiel a fost comparată cu cea a Apocalipsei. Şi una şi cealaltă încep cu o viziune glorioasă şi solemnă, continuă cu judecăţile care vor sosi şi se încheie cu imaginea împărăţiei fericite care va veni. Dar, în timp ce Ezechiel priveşte aceste evenimente din punctul de vedere pământesc, de pe poziţia lui Israel, Apocalipsa, din contră, prezintă, într-o manieră simbolică, în ultimele sale capitole, Biserica şi viitorul ei ceresc. Cetatea sfântă, descrisă şi măsurată în Apocalipsa 21, este un simbol al ei, ea fiind corespondentul ceresc al Ierusalimului pământesc din versetele 30-35 ale capitolului de faţă; ea are tot douăsprezece porţi, având numele celor douăsprezece seminţii ale lui Israel (Apocalipsa 21.12; compară şi ceea ce este scris despre râu în cap. 47.1,12 cu Apocalipsa 22.1,2).

Numele frumos pe care îl va purta de atunci cetatea, „Domnul este acolo” (v. 35), ne aminteşte că Noul Ierusalim va
fi locuinţa lui Dumnezeu (Apocalipsa 21.3) şi că măreţul gând al lui Dumnezeu în Hristos este să fie în final „totul în toţi” (1 Corinteni 15.28). Fie ca El să-Şi aibă locuinţa încă de acum în inimile noastre!

Cărţile de la Daniel la Maleahi sunt tratate în ultimul volum.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Având deci un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea noastră.
Evrei 4.14

Măreția lui Hristos – Un Mare Preot însemnat

Una dintre temele majore din Epistola către Evrei este cea despre faptul că preoția pământească a fost înlocuită cu o preoție mai mare și neschimbătoare. Epistola poate fi împărțită în două, conform celor două trăsături ale preoției lui Hristos:

1. Un Preot pentru pustie – acest aspect legat de pustie este tratat în capitolele 4–7. În perioada Vechiului Testament citim despre mulți mari preoți, însă Domnul Isus este numit Marele Preot însemnat. Există un singur mare preot în Biblie numit „însemnat” și acesta este Domnul Isus. Preoția Lui nu are de-a face cu păcatele noastre (care sunt deja înlăturate), ci cu slăbiciunile și cu ispitele din pustie. El poate simpatiza cu slăbiciunile noastre, după ce a trecut prin toată această scenă, în zilele cărnii Sale. Putem veni cu îndrăzneală la El, pentru a găsi har „la vreme de nevoie” (versetul 16). Această expresie este interesantă, fiindcă exprimă ideea ajutorului oportun, „la țanc”, cum am spune noi. Slăbiciunea noastră necesită îndurare, iar în necazurile noastre, Preotul nostru ne oferă ajutor exact atunci când avem nevoie mai mare de el (vedeți și Evrei 7.25).

2. Un Preot pentru închinarea noastră – Acest aspect ne este prezentat într-un fel remarcabil în Evrei 8.1,2, unde Îl vedem pe Hristos ca „Slujitor al locurilor sfinte”. Tema capitolelor 8, 9 și 10 este închinarea, fiind detaliate trăsăturile ei, precum aptitudinea pentru închinare, accesul în prezența lui Dumnezeu și îndrăzneala de a pătrunde acolo. Având „un Mare Preot peste casa lui Dumnezeu” (Evrei 10.21), suntem îndemnați să ne închinăm. Putem, de asemenea, veni la El pentru orice lucru în legătură cu casa lui Dumnezeu. Când apar dificultăți, tendința este să părăsim strângerea noastră laolaltă (versetul 25). Având însă un astfel de Mare Preot peste casa lui Dumnezeu, nu există niciun temei să procedăm astfel.

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Ei [prorocii] cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos … când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate … pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia … în care chiar îngerii doresc să privească.
1 Petru 1.11-12

Uimirea îngerilor

În cer, îngerii exclamă plini de admirație slava lui Dumnezeu și își acoperă fețele în timp ce mărturisesc despre slava Sa. Dar când Fiul lui Dumnezeu a devenit Om și a trecut pe acest pământ, atunci El a fost obiectul întregii lor admirații. Îi găsim pe îngeri în viața Domnului Isus tocmai în orele de adâncă înjosire: în Betleem, în Ghetsimani și la mormânt. În Betleem, ei au vestit mărimea Aceluia care în ochii oamenilor era doar un copilaș înfășat în scutece în iesle. În Ghetsimani Îl vedem pe Domnul ca Om adevărat pe genunchi, cum Se roagă cu lacrimi și cum aduce cu strigăt tare necazul lui adânc înaintea lui Dumnezeu, în timp ce sudoarea curge de pe fruntea Lui ca picături mari de sânge: Atunci vine un înger din cer pentru a-L întări. Și la mormânt sunt îngerii prezenți – acolo unde a fost pus trupul Domnului. „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

ÎNCEPE ACUM!

„Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.” (Proverbe 17:24)

     Oamenii de succes au un lucru în comun: au dezvoltat obiceiul de a face ceea ce oamenii fără succes nu sunt dispuși să facă. De exemplu, cu toții ne dorim mai mulți bani, dar nu toți suntem dispuși să muncim mai mult. Cu toții ne dorim să fim supli și să arătăm bine, dar nu suntem dispuși să mâncăm sănătos și să facem sport zilnic. Principiile de bază ale succesului sunt angajamentul și perseverența.

Fără angajament nu începi niciodată și fără perseverență nu termini niciodată. Începutul e partea cea mai dificilă, deoarece născocim o sumedenie de motive să nu facem respectivul lucru.

Deci:

1) Începe treptat. Fă primul pas. Nu poți face al doilea pas decât după ce l-ai făcut pe primul. Când faci primul pas spre stabilirea priorităților în viața ta, te vei putea concentra în direcția corectă. Nu te aștepta să înțelegi din prima tot ce e necesar. „Prin credinţă Avraam… a plecat fără să ştie unde se duce.” (Evrei 11:8) Dumnezeu te călăuzește când te pui în mișcare, și vei ajunge să știi „pe măsură ce înaintezi”.

2) Începe cu tine însuți. Dacă dorești ca ceilalți să se raporteze la tine în mod diferit, oferă-le exemplul unor atitudini și fapte diferite la care să reflecteze sau reacționeze.

3) Începe din timp. Cineva a spus: „Noe nu a așteptat corabia să apară – a construit-o!” Munca devine grea prin acumularea lucrurilor ușoare pe care nu le-ai făcut când ar fi trebuit. În realitate, munca nu pare nici pe departe atât de grea, odată ce încetezi s-o mai amâni!

4) Începe acum. Ce mai aștepți? Să termini școala, să te căsătorești, să ai copii, să plece copiii de acasă, să te pensionezi, să mori? Dacă aștepți prea mult, vei avea un singur regret – că nu ai început acum ceea ce ți-ai dorit să faci!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: