Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 5, 2017”

5 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 36.1-15

    Capitolul 35 este rezervat în întregime unei profeţii împotriva descendenţilor lui Esau, iar aceasta deoarece, între vecinii lui Israel, Edom fusese unul deosebit de vinovat (v. 5). În toată bucuria răutăcioasă a inimii lor, ei gândeau să profite de pustiirea Israelului, pentru a-i lua teritoriul în stăpânire (cap. 35.10). Dar Domnul era acolo şi veghea. Nu afirmase El chiar înainte de naşterea lui Esau: „Un popor va fi mai tare decât celălalt popor şi cel mai mare va sluji celui mai mic” (Geneza 25.23)? Şi El nu Se răzgândeşte niciodată.

    Edomul batjocorise „înălţimile – sau dealurile – eterne”, numite astfel de însuşi Dumnezeu în cele două binecuvântări ale lui Iosif (v. 2; Geneza 49.26; Deuteronom 33.15). Aceşti munţi şi aceste dealuri purtaseră „batjocura naţiunilor” (v. 6), pentru că, potrivit obiceiului păgân, popoarele necredincioase aşezaseră acolo înălţimi încă din zilele lui Solomon (1 Împăraţi 11.7). Acum, Domnul găseşte plăcere să umple de roade aceşti munţi (comp. cu Psalmul 72.16). Asemeni celor necredincioşi altădată, şi vrăjmaşii spuseseră despre această ţară că îşi mănâncă locuitorii (v. 13; Numeri 13.33). Dumnezeu însă nu va mai permite niciunei naţiuni să insulte şi să acopere cu batjocuri moştenirea poporului Său; nu vor mai fi „luaţi pe buza limbii vorbăreţilor şi de batjocura poporului” (v. 3).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„Și ce să mai spun? Pentru că nu-mi va ajunge timpul, istorisind despre Ghedeon, și Barac, și Samson, și Iefta, și David și Samuel.” Evrei 11.32

Acestea sunt ultimele nume menționate în Evrei 11, în această listă a celor care au dobândit o bună mărturie prin credință. Totuși, chiar și aceștia au avut greșelile lor. Ghedeon și Barac au fost amândoi fricoși. Domnul a trebuit să-l încurajeze pe Ghedeon nu doar atunci când l-a chemat, ci chiar și înaintea biruinței sale împotriva lui Madian (Judecători 6.23; 7.10). Barac a ascultat de porunca lui Dumnezeu de a lupta împotriva canaaniților doar după ce Debora a acceptat să-l însoțească (Judecători 4.6-8).

Samson și Iefta s-au comportat cu nechibzuință. Samson a trăit mereu contrar directivelor clare ale Domnului pentru viața sa. Deși, fiind nazireu, nu avea voie să mănânce struguri, totuși n-a avut nicio problemă să treacă printr-o vie. Luând în derâdere chestiunile spirituale, a ajuns în cele din urmă să-și piardă puterea (Judecători 14.15-18; 16.13-21). Nechibzuința lui Iefta s-a manifestat prin felul în care și-a deschis gura. Jurământul său pripit a cauzat moartea singurei sale fiice (Judecători 11.30-35).

Chiar și David și Samuel au manifestat tendințe ale cărnii. David a comis adulter și l-a ucis pe unul dintre cei mai fideli ostași ai lui (2 Samuel 11). Samuel, la bătrânețe, a dat dovadă de dependență față de înfățișarea omului și a avut nevoie de corectare din partea lui Dumnezeu (1 Samuel 16.6,7).

Evrei 11 așază aceste perechi de nume în ordine cronologică inversă. Barac a trăit înaintea lui Ghedeon, Iefta înaintea lui Samson și așa mai departe. Această ordine morală poate ilustra un avertisment: erorile noastre adesea îi afectează pe alții mai mult decât credem noi. Însă, în ciuda falimentului din viețile noastre, există speranță. Dumnezeu nu i-a lăsat pe acești oameni în afara listei credinței și înțelegem de aici că El ne poate folosi și pe noi pentru lucrarea lui. „Cel drept cade de șapte ori și se ridică” (Proverbe 24.16).

S J Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Dumnezeu este puternic … Îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire.
Iov 36.5, 10

Tragedie și triumf

Robinson s-a uitat la pagina respectivă și a fost pus față în față cu propriile-i cuvinte!… Gura i s-a închis și nu a mai putut să rostească niciun cuvânt! A încercat să-i dea cartea înapoi, dar tânăra a insistat, presupunând că versurile vor avea asupra lui același efect pe care îl avuseseră și asupra ei. Bănuia că acesta era motivul pentru care lacrimi amare începuseră să-i curgă pe obraji. Încetul cu încetul, tânăra a înțeles că privea la un suflet chinuit, care stătea în fața ei… Robinson, la rândul lui, și-a dat seama că tânăra înțelesese starea lui. Oftând, a dat din cap afirmativ și a spus: „Eu sunt cel care a scris această cântare. Însă asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă… Aș da orice să mai simt acea bucurie din nou… orice!”.

Tânăra a rămas șocată. S-a uitat la pagină și a văzut numele poetului care stătea chiar în fața ei: Robert Robinson. Acele rânduri cuprindeau povestea vieții lui și lacrimile lui arătau adevărata lui stare. Tânăra i-a arătat versurile pe care el le știa atât de bine. A început să-i spună cu blândețe despre „izvorul îndurării care curge neîncetat” și care este îndeajuns de puternic să-i alunge lacrimile. I-a arătat că nu există timp prea lung și distanțe prea mari, pentru ca dragostea lui Dumnezeu să nu-l găsească, să nu-l încurajeze și să nu-l aducă înapoi.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CUM SĂ ÎNVINGI TEAMA DE LIPSURI (2)

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic” (Psalmul 23:1)

     De ce ne compară Biblia cu o turmă de oi? Trebuie să ne simțim jigniți?! Nicidecum! Oile sunt dintre cele mai dependente creaturi de pe fața pământului; ele au nevoie și trebuie să se încreadă în păstor pentru toate nevoile lor. Tot așa dorește Dumnezeu să trăiești și tu: în dependență totală de El! Când trăiești mereu cu teama că vei duce lipsă, nu te încrezi suficient în Dumnezeu. Această teamă fundamentală determină multe alte frici – inclusiv teama de a deveni o persoană cu dizabilități, teama de bătrânețe sau teama de a fi un pensionar sărac.

În forma ei extremă, teama de lipsuri poate duce la anxietate și la dependența de antidepresive sau alte medicamente. De asemenea, frica aceasta este cauza principală a lăcomiei. Devii atât de obsedat să faci tot ce poți pentru a avea destul, încât strângi mai mult decât ai nevoie. Poți ajunge dependent de muncă, pentru ca nici tu, nici copiii tăi să nu experimentați disconfort, dificultăți și neajunsuri materiale.

Și, ca toate fricile, teama de sărăcie are la bază o convingere eronată cu privire la Dumnezeu – și anume, abilitatea și dorința Sa de a avea grijă de tine. Dar „Domnul este Păstorul meu! (ca să mă hrănească, să mă călăuzească și să mă ocrotească), deci nu voi duce lipsă de nimic”. Nu mai trăi ca și cum nu crezi ceea ce Dumnezeu ți-a promis! O bună strategie este să înveți promisiunile, să le înțelegi pe cele condiționate, să respecți condițiile și să te odihnești în dragostea și credincioșia Sa.

Asta nu înseamnă că tu trebuie să stai degeaba, și să aștepți ca Dumnezeu să facă El treaba ta! Tu trebuie să faci lucrurile normale, și să te încrezi în El pentru cele supranaturale!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: