Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 2, 2017”

2 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 33.21-33

    Ezechiel primeşte ştirea luării Ierusalimului.
Domnul îi precizase încă din prima zi a captivităţii în ce fel va fi el avertizat cu privire la aceasta (comp. v. 21,22 cu cap. 24.25-27). Acum Domnul va face ţara pustie din pricina mândriei celor rămaşi în Iudeea.

Sfârşitul capitolului (v. 30-33) este deosebit de solemn. Ne arată care a fost aprecierea pusă în dreptul cuvintelor lui Ezechiel: ele au fost considerate „o cântare foarte plăcută, un glas plăcut”. Din nefericire, nimeni nu le-a împlinit; şi fără-ndoială că acesta este motivul pentru care profetul a rămas mut pentru un timp (v. 22); era o judecată asupra poporului, nu asupra lui, pentru că trâmbiţa unei santinele nu răsună pentru a te bucura de melodia ei: ea este un semnal de alarmă. Vai de cei care n-au ţinut seama de ea!

    Nu este şi astăzi la fel? Mulţi aşa-zişi creştini par să asculte cu plăcere predicile,… dar nu sunt deloc dispuşi să pună în practică ceea ce sunt învăţaţi. De unde provine aceasta? Din lipsă de sinceritate! Manifestarea exterioară nu corespunde cu adevărata stare a inimii (v. 31b). Domnul va spune despre Israel: „Pentru că poporul acesta se apropie cu gura lor şi Mă onorează cu buzele lor, dar inima lor este departe de Mine” (Isaia 29.13; Marcu 7.6).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„El va fi mare și Se va chema Fiu al Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, tatăl Său; și va împărăți peste casa lui Iacov pentru totdeauna și împărăția Lui nu va avea sfârșit.”
Luca 1.32,33

Măreția lui Hristos – Un mare Împărat

Îngerul Gabriel a fost trimis la Nazaret cu un mesaj pentru o tânără fecioară; ea avea să nască un fiu, al cărui nume va fi Isus. Apoi Gabriel îi descoperă Mariei că Cel care urma să fie născut avea să fie mare: Fiu al Celui Preaînalt. Avea să fie mare pentru că avea să fie deopotrivă Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui David.

Nu trebuie să neglijăm importanța faptului că Domnul Isus este Împărat. El nu este Împărat al creștinilor, nici al Adunării (El este Domnul nostru și Capul Adunării), ci este Împărat în relație cu iudeii, cu „casa lui Iacov”. Cu cinci sute de ani înainte de vestirea făcută Mariei de Gabriel, acesta a fost trimis la profetul Daniel. Gabriel i-a spus lui Daniel că Mesia, Prințul, avea să vină și să pecetluiască viziunea și profeția, ceea ce înseamnă că El avea să împlinească tot ceea ce profeții spuseseră cu privire la Împărăție. Însă, înainte de aceasta, El avea să fie stârpit (Daniel 9.24-26). Da, Împăratul avea să fie omorât!

Când romanii îi răstigneau pe condamnați, puneau o inscripție pe cruce, pe care se putea citi fărădelegea de care se făcuseră vinovați. Înscrisul de pe crucea lui Hristos a fost: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”. Liderii religioși i-au cerut lui Pilat să schimbe înscrisul și să scrie că El a spus: „Sunt Împărat al iudeilor”. Răspunsul lui Pilat a fost: „Ce-am scris am scris” (Ioan 19.19-22). Cu adevărat, El a fost Împăratul iudeilor, Leul din seminția lui Iuda, și pentru aceasta a fost răstignit. Într-o zi viitoare, El va fi „Împărat peste tot pământul” (Zaharia 14.9). În această zi întâi a săptămânii, să ne aducem aminte că acest mare Împărat este Domnul și Mântuitorul care ne-a iubit și care a murit pentru noi!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

„… Iată-mă că vin! … vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!”
Psalmul 40.7-8

Calea Domnului

Domnul Isus a fost condus în această lume de dragostea Sa față de Tatăl Său și față de noi, oamenii pierduți. După planul Lui, Tatăl a dorit să ne salveze și să ne aducă la slavă. Deoarece nu s-a găsit nimeni care să poată îndeplini marea lucrare de mântuire, Domnul a spus: „Iată-mă că vin! … vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!”. În această lume în care omul L-a necinstit pe Dumnezeu prin neascultarea sa, Domnul Isus a vrut să-L cinstească și să-L proslăvească pe Dumnezeu și Tatăl Său printr-o lucrare de ascultare desăvârșită. El a făcut aceasta până la moarte pe cruce. Nimic nu L-a putut abate de la calea ascultării, nici ispitele dușmanului, nici răutatea și dușmănia oamenilor.

Câtă suferință și durere a întâmpinat Domnul pe calea Sa, încât profetul a trebuit să spună despre El: „Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă” (Isaia 53.3)! Calea Domnului a dus la Golgota. Acolo a suferit El, Cel drept, pentru noi, cei nedrepți. Acolo a fost împlinită lucrarea minunată de mântuire. Dumnezeu Și-a exprimat de mai multe ori mulțumirea Sa față de lucrarea Fiului. Prin lucrarea de la cruce, Dumnezeu a fost glorificat în cel mai deosebit mod.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

DRAGOSTEA: STRATEGIA CÂSTIGĂTOARE (2)

„Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine?” (Luca 6:32)

     Dragostea despre care vorbește Scriptura nu este o emoție sentimentală care îți dă fiori, ci este compasiune, preocupare și grijă pentru starea de bine a celuilalt. Se bazează pe dedicare, nu pe interes. E un act de voință, nu un reflex al emoțiilor. Domnul Isus ridică întrebări și chestiuni care te fac să te oprești din căile tale: „Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine?” (Luca 6.32-33). Să iubești este cel mai dificil lucru pe care îl vei face vreodată, și ai nevoie de tot harul pe care ți-l poate da Dumnezeu. Domnul Isus continuă (v. 35-38): „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Fiţi, deci, milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiți, şi nu veţi fi osândiți; iertaţi, şi vi se va ierta. Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”

Tu spui: „E un standard înalt”.

Da, de aceea e strategia câștigătoare!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: