Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 27, 2017”

27 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Luca 1.57-80

    Elisabeta îl aduce pe lume pe acela care avea să fie profetul Celui Preaînalt (v. 76). Vecinii şi rudele s-au bucurat împreună cu ea. Observaţi câtă bucurie umple aceste capitole (1.14,44,47,58; 2.10)! Este acum ocazia pentru Zaharia să-şi arate credinţa, confirmând frumosul nume al copilului (loan înseamnă favoare de la Domnul). Imediat i-a revenit graiul şi, cu primele lui cuvinte, L-a lăudat şi L-a binecuvântat pe Dumnezeu. Plin de Duhul Sfânt, el Il preamăreşte pe Domnul pentru marea eliberare pe care o va împlini în favoarea poporului. Culmi cu mult mai înalte pot atinge însă cântările noastre creştine, de vreme ce, prin venirea lui Hristos şi prin lucrarea Lui de la cruce, Dumnezeu ne-a eliberat nu de vrăjmaşi pământeşti, ci de însăşi puterea lui Satan. Fiind astfel eliberaţi, nu avem noi un măreţ privilegiu, de a-I sluji Domnului „fără frică, în sfinţenie şi dreptate înaintea Lui, în toate zilele noastre” (v. 74,75)?

    „Ne-a cercetat Răsăritul din înălţime” (v. 78), adaugă Zaharia. în vremea lui Ezechiel, gloria se depărtase în direcţia Răsăritului. Ce taină minunată: această glorie divină revine pentru a cerceta poporul neputincios şi nenorocit (v. 79). De data aceasta, ea nu mai revine sub forma unui nor strălucitor, ci sub înfăţişarea umilă a unui Copilaş.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Darul de har al lui Dumnezeu este viață eternă în Hristos Isus.
Romani 6.23

Hristos va străluci peste tine.
Efeseni 5.14

Hristos ne-a pus în libertate; rămâneți deci tari și nu vă prindeți din nou într-un jug al robiei!
Galateni 5.1

Orice credincios are parte de trei daruri prețioase: viața, lumina și libertatea. Sunt mulți credincioși care nu știu că li s-au dat aceste daruri, iar alții consideră că este culmea trufiei să crezi că le ai. Toți aceștia sunt lipsiți de savurarea acestor daruri pe care Dumnezeu, în plinătatea și în bogăția harului Său, le-a dăruit tuturor celor care cred.

Oricine aude cuvântul lui Isus și crede în Cel care L-a trimis este fericitul deținător al vieții eterne și nu va veni niciodată la judecată. Am nevoie de ceva cu totul în afara mea, de ceva în mod divin întemeiat și stabil, pe care să mă sprijin, altfel nu voi putea niciodată cunoaște pacea statornică. Această viață eternă este în Hristos, așa încât cel care Îl are pe Hristos are viața eternă. „Cine crede în Mine are viața eternă” (Ioan 6.47).

Așa cum avem viața, avem și lumina în Hristos. „Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8.12). Acestea sunt cuvinte pline de putere divină. Acum putem judeca orice lucru potrivit cu lumina adevărată care strălucește înăuntrul, asupra și în jurul nostru – lumina care strălucește de la Tatăl, în Fiul și prin puterea Duhului Sfânt și, de asemenea, ea strălucește de pe paginile Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu.

Există necesitatea ca, primind viață și lumină, să primim și libertate. Hristos ne eliberează pentru totdeauna – ne eliberează de vină și de condamnare, de mânia și de judecata viitoare, de teama morții, de puterea prezentă a păcatului și de consecințele lui viitoare.

Să savurăm aceste lucruri cu o credință simplă și să-i înălțăm laude din toată inima lui Dumnezeu, pentru aceste trei daruri prețioase.

C H Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Nu vă înșelați: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit”. Ce seamănă omul, aceea va și secera.
Galateni 6.7

În ultimul minut

Au trecut astfel mulți ani. Valentin a devenit miner. Emanuel lucra într-o fabrică din oraș. Într-o zi se răspândi în sat, cu iuțeala focului, vestea: la cariera de argilă a avut loc un accident. S-a surpat o galerie. Un miner era îngropat sub dărâmături; minerul nu era altul decât Valentin. Următoarea veste suna astfel: minerul trăia, căci s-au auzit bătăi în peretele minei!

Agitați și îngrijorați, minerii lucrau fără oprire la eliberarea galeriei. Echipele se schimbau mereu pentru a lucra zi și noapte. Maistrul miner era îngândurat. Avea și motive. Cine cunoaște o carieră de argilă știe că acolo este întotdeauna apă. Din galerie se revărsa un pârâiaș alb ca laptele, colorat de argilă. Peretele galeriei surpate împiedica scurgerea apei. Acest lucru era catastrofal pentru cel închis în mină. În sfârșit, după două zile de muncă grea, minerii au reușit să străpungă peretele! Un jet puternic de apă țâșni prin deschizătură. După ce apa s-a scurs, minerii s-au strecurat prin deschizătură și l-au găsit pe Valentin. Se ținea cu greu pe picioare, sprijinit de un stâlp al minei. Dar minunea a avut loc. Valentin trăia. Valentin nu putea bănui cât de mult s-a rugat Emanuel pentru salvarea celui care îl batjocorea. Și rugăciunile lui Emanuel au fost ascultate de către Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

SLĂBICIUNEA PUTERII VOINTEI

„Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5)

     Noi credem că dacă avem suficientă voință, ne putem împotrivi oricărei ispite care ne apare în cale. Uneori așa este. Cu toate acestea, există o problemă. Voința îți este cel mai bun prieten atunci când lucrurile merg bine, dar și primul prieten care te părăsește când dai de necaz. Când nu vrei să faci ceva, gândirea ta firească îți va oferi numeroase motive pentru care nu trebuie să faci acel lucru. Se vor alătura chiar și emoțiile, care îți vor spune: „Sunt de acord, căci oricum nu-mi place s-o fac…” Mintea ta, voința și emoțiile doresc să-ți conducă viața, însă Biblia spune că trebuie să fii condus de Duhul Sfânt.

„Umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” (Galateni 5:16).

Voința și disciplina sunt necesare pentru o viață biruitoare, însă numai voința nu va fi suficientă. Hotărârea te poate face să începi și te poate ține în acțiune o vreme, dar ea nu va fi suficientă pentru a te face să treci linia de sosire. „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6).

Ce se întâmplă atunci când în loc să te întorci spre voință, te întorci spre Dumnezeu? El pune putere în voința ta, dându-i energie pentru a te duce la linia de sosire. În acest fel, nu voința ta primește lauda pentru izbândă, ci Dumnezeu. De aceea Domnul Isus a spus: „Despărțiți de Mine nu puteți face nimic.”

Aceasta este una dintre lecțiile cele mai importante și mai dificile dintre cele care trebuie învățate, dacă vrei să te bucuri de viața pe care Domnul Isus ți-a oferit-o prin moartea Sa!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: