Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 18, 2017”

18 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 44.15-31

    Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron, au împărţit între ei preoţia după moartea fraţilor lor, Nadab şi Abihu (Numeri 3.4). Mai târziu, ramura din Itamar şi-a pierdut drepturile, din cauza corupţiei fiilor lui Eli şi a trădării lui Abiatar (1 Samuel 3.12,13; 1 Împăraţi 1.7,8; 2.27). De asemenea este scris că preoţii erau fiii lui Ţadoc, din familia lui Eleazar (1 Cronici 6.50-53). Această numire în slujbă nu se va obţine prin capacităţi personale, ci exclusiv pe baza dreptului naşterii (Psalmul 87.5), aşa cum este astăzi pentru răscumpăraţii Domnului. In virtutea naşterii din nou, toţi au dreptul la frumosul titlu de preot.

    Ca orice privilegiu însă, acest titlu atrage deopotrivă şi obligaţii. Preoţii au primit instrucţiuni amănunţite atât pentru împlinirea slujbei lor, cât şi pentru viaţa lor de familie (comp. cu Levitic 21). Ei vor trebui să vegheze în special la curăţie, aşa cum şi noi avem răspunderea de a ne ţine la adăpost faţă de întinare, pentru că, prin har, noi suntem „o preoţie sfântă”, menită să aducă Jertfe spirituale, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos” (1 Petru 2.5; vezi şi 1 Tesaloniceni 4.4).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„Dacă este plăcut împăratului, să iasă o hotărâre împărătească de la el și să se scrie în legile perșilor și ale mezilor, ca să nu se treacă peste ea: să nu mai intre Vasti înaintea împăratului Ahașveroș; și împăratul să dea poziția ei de împărăteasă alteia, mai bună decât ea. Și când hotărârea împăratului, pe care o va împlini, se va auzi în toată împărăția lui (pentru că ea este mare), toate soțiile vor da onoare soților lor, de la cel mai mare până la cel mai mic.” Estera 1.19,20

După captivitatea babiloniană – Îngâmfarea este pedepsită

În timp ce împăratul Ahașveroș dădea un ospăț pentru bărbați, soția sa, Vasti, dădea un ospăț pentru femei. La sfârșitul zilelor ospățului, împăratul a poruncit ca Vasti să fie adusă înaintea lui, purtând coroana împărătească, pentru ca oaspeții împăratului să-i poată admira frumusețea. Vasti însă a refuzat să vină, lucru care a aprins mânia împăratului. El i-a întrebat pe cei șapte sfetnici ai săi ce trebuia făcut pentru ca o astfel de neascultare să fie pedepsită.

Memucan, unul dintre acești sfetnici, a dezvăluit consecințele dezastruoase pe care purtarea reginei le-ar fi putut avea. El se temea că toate femeile din imperiu, auzind despre acest incident, aveau să-i trateze cu dispreț pe soții lor, justificându-și purtarea prin ceea ce regina făcuse. El a propus ca reginei să-i fie luată coroana, iar poziția ei să fie dată altei femei, mai bună decât ea. Această propunere a plăcut împăratului, drept pentru care a fost pusă în aplicare; și astfel au fost trimise scrisori cu privire la această hotărâre în toate provinciile imperiului.

Există și astăzi astfel de conflicte. În Geneza 2 vedem că Dumnezeu a creat femeia ca să fie un ajutor potrivit pentru bărbat. În capitolul 3, în urma căderii, femeia este așezată într-o poziție de supunere față de bărbat, din cauză că fusese înșelată de șarpe și că îl condusese și pe Adam la neascultarea de Dumnezeu.

În Efeseni 5.24 găsim îndemnul ca soțiile să fie supuse soților lor în toate lucrurile, așa cum Adunarea este supusă lui Hristos. Soții trebuie să-și iubească soțiile așa cum Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine pentru ea. Nerespectarea acestor îndemnuri continuă să producă dezastru în societatea în care trăim.

E P Vedder, Jr

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

„Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: „Înadins oare … nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat?”.” Daniel 3.14

O nouă șansă?

Împăratul Babilonului este o imagine a diavolului. La fel cum acesta domnea peste lumea cunoscută a acelor vremuri, diavolul este „prințul” lumii acesteia. După cele auzite, privirea împăratului s-a îndreptat de la acuzatori la cei trei acuzați. Ce s-a întâmplat cu acești tineri? putea să se întrebe împăratul. Nu cumva n-au înțeles cum trebuie porunca? Poate că ar fi cazul să le explice împăratul în mod personal cum stau lucrurile și ce se așteaptă de la ei și poate că trebuie să li se dea o nouă șansă. Vrăjmașul cel vechi, diavolul, putea insufla multe gânduri rele; el putea să le spună tinerilor: nu vă vede nimeni dintre ai voștri sau ce rău faceți că vă închinați chiar de formă idolului, mai ales că nici Daniel nu este aici să vă vadă. Aceasta poate fi o nouă șansă, ca să vă salvați viețile.

Știm din Scriptură că diavolul este tatăl minciunii și că el „se preface într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11.14); și slujitorii lui fac același lucru. În această stare prefăcută, diavolul înșală oamenii propunându-le o nouă șansă. În felul acesta, mulți amână luarea unei decizii cu privire la viitorul sufletelor lor. Biblia îndeamnă, ca astăzi să ne întoarcem la Dumnezeu; o nouă șansă s-ar putea să nu mai fie niciodată. Să reținem: o nouă șansă poate fi un veșnic prea târziu!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

RUGĂCIUNI CARE MUTĂ MUNTII

„Dacă va zice cineva muntelui…” (Marcu 11:23)

     Problema pe care o ai – pare ea cât un munte de mare?

Domnul Isus a spus: „Dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre” (v. 22-26).

Aici Domnul Isus ne oferă trei sfaturi pentru ca rugăciunile noastre să primească răspuns:

1) Rostește Cuvântul lui Dumnezeu neîncetat peste problema ta. „Cuvântul Meu… nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11)

2) Hrănește-ți credința neîncetat și înfometează-ți îndoielile. „Orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24)

3) Iartă neîncetat. „Când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva…” (Marcu 11:25). Muntele din viața ta nu poate fi dat la o parte dacă ai în suflet neiertare.

Dorința lui Dumnezeu de a-ți răspunde la rugăciuni depinde de dorința ta de a ierta persoana care te-a rănit. Așadar, întreabă-te: merită să aduni amărăciune?

Bernard Meltzer a afirmat: „Când ierți, în nici un fel nu schimbi trecutul, dar cu siguranță schimbi viitorul!” Chiar dacă crezi că cel ce ți-a greșit nu merită să fie iertat, fă-o pentru binele tău – pentru ca muntele să fie dat la o parte!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: