Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 20, 2017”

20 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 45.21-25; 46.1-11

    Capitolul 45 se încheie cu instrucţiunile privind Paştele, prima dintre cele trei mari sărbători anuale (Deuteronom 16). De atunci încolo, fiecare israelit va putea înţelege semnificaţia lui preţioasă şi va putea medita la Mielul lui Dumnezeu, al Cărui sânge l-a pus la adăpost de judecată.

    Cea de-a doua sărbătoare, Cincizecimea, nu este amintită aici şi înţelegem motivul: ea priveşte Biserica, a cărei parte este cerească şi de aceea nu este cuprinsă în tabloul împărăţiei pământeşti.

    In schimb, cea de-a treia solemnitate este amintită, în versetul 25, şi este numită pur şi simplu „sărbătoare”. Este vorba de Sărbătoarea Corturilor, dar despre aceasta nu se spun multe lucruri, pentru că ea prefigurează mileniul, care urmează să vină.

    In capitolul 46 sunt stabilite ceremoniile pentru zilele de sabat şi de lună nouă şi, de asemenea, îndatoririle căpeteniei legate de acestea.

    Se poate să ne surprindă importanţa care se acordă acestei viziuni profetice şi acurateţea detaliilor ei. Dar, o spunem repetând, după ce a fost astfel dezonorat în Israel, este drept ca Dumnezeu să aştepte cu satisfacţie această închinare viitoare, prin care va fi, în sfârşit, glorificat pe pământ. Şi El vrea ca noi să ne bucurăm împreună cu El ca unii care deja Îi aducem laudă ca fiind poporul Său ceresc.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; și-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternității, Domn al păcii.
Isaia 9.6

Declarații despre cine este Domnul Isus – Făcute de cei care nu L-au primit

De către vrăjmașii Săi, de către cei care L-au urât: „Iată un om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor” (Matei 11.19). Cât de recunoscători suntem că El este Prietenul păcătoșilor!

De către cei din familia Lui care nu credeau în El: „Și-a ieșit din minți” (Marcu 3.21). El a slujit Tatălui Său și oamenilor, fiind Slujitorul perfect. Oamenilor le era greu să înțeleagă acest lucru, însă dorința lui Dumnezeu este ca noi să înțelegem. Unii spuneau că este un Om bun; alții spuneau că, dimpotrivă, înșală mulțimile (Ioan 7.12). Oamenii sunt și astăzi în dezacord cu privire la El. Cât de grav este să-L consideri pe Domnul ca fiind mincinos, când El este chiar Adevărul!

De către marele preot și de către cei care erau împreună cu el: „Dacă Acesta n-ar fi fost un răufăcător, nu L-am fi dat în mâinile tale” (Ioan 18.30); totuși, de șapte ori a fost declarat (de trei ori de către Pilat, o dată de către soția lui Pilat, o dată de către Irod, o dată de către sutaș și o dată de către tâlharul de pe cruce) că Domnul era nevinovat sau drept. Domnul Isus a fost perfect și n-a avut păcat. Mulțimile au declarat că făcea toate lucrurile bine (Marcu 7.37). El nu a fost un răufăcător, ci, dimpotrivă, a fost perfect și a fost singurul calificat pentru a ne mântui.

De către Pilat, care a scris pe crucea Lui: „Isus Nazarineanul, Împăratul iudeilor” (Ioan 19.19). Deși era gândit ca o insultă, acest înscris a fost folosit chiar și de către ucenici cu privire la Domnul, identificându-se astfel cu Cel lepădat. Ce binecuvântare este să reflectăm asupra acestor expresii de acuză și de dispreț și să vedem, dincolo de ele, gloriile Domnului strălucind cu toată puterea! Cu siguranță, El este Minunat!

A Blok

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Doresc Eu moartea păcătosului? zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?
Ezechiel 18.23

Valurile seismice

Marea reprezintă lumea fără Dumnezeu, lumea aceea care spune despre Mântuitorul: „Nu vrem ca Omul Acesta să stăpânească peste noi”. Pe țărmul mării se află copii și adulți. Toți sunt în pericol să fie înghițiți de valurile mării. Toți trăiesc în ticăloșie, „pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt” (Psalmul 107.11).

Dați-mi voie, vă rog, să mă așez cu aceste rânduri în locul acelui bătrân, care dorește să vă avertizeze de marele pericol care îl pândește pe orice om. Salvarea o poate găsi fiecare la Golgota. Acolo s-a arătat cea mai grozavă ură din partea păcătosului, dar și cea mai mare iubire din partea lui Dumnezeu. Pe când omul, cu ura lui nesăbuită, cu indiferența lui, își adunase toate puterile pentru a țintui pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, prin această jertfă, Dumnezeu a pregătit mijlocul de salvare și iertare de păcate. Cine privește în sus la Mântuitorul și-L acceptă ca pe unicul Salvator al vieții sale, va fi salvat de „valurile” seismice ale păcatului. Aceasta este vestea bună, pe care Dumnezeu vrea să v-o transmită prin aceste rânduri. Apoi, dacă L-ați primit pe Mântuitorul, puteți într-o rugăciune de laudă să-i aduceți mulțumirea din inimă.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

DUMNEZEU DORESTE SĂ-TI ÎMPLINEASCĂ NEVOILE FINANCIARE

„În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie…”  (2 Corinteni 9:11)

     Când dăruiești pentru a împlini rugăciunea Domnului „vie Împărăția Ta, facă-Se voia Ta… pe pământ” (Matei 6:10), El se va asigura că vei avea tot ce ai nevoie la momentul potrivit. Aceasta este garanția Lui, și temerile tale cu privire la rugăciune ar trebui spulberate. De fapt, există un singur lucru care ar trebui să te preocupe în materie de dărnicie: să nu fii atât de lipsit de dărnicie încât Dumnezeu să nu se mai implice în finanțele tale. Nu poți face nimic pentru a câștiga sau pentru a merita dragostea lui Dumnezeu, dar trebuie să-ți pui în aplicare credința și să urmezi instrucțiunile Lui, dacă dorești să umbli în binecuvântarea Sa. Așadar, iată ce întrebare ar trebui să-ți pui: „Cine se pricepe cel mai bine să-mi împlinească nevoile, Dumnezeu sau eu”?

Dacă ești generos cu Dumnezeu, El se va asigura să ai mai mult decât suficient pentru a putea continua să fii generos. Dar, mai întâi, El dorește să te vadă investind mai mult în Împărăția Lui – nu pentru a obține ceea ce-ți dorești de la El, ci pentru că prețuiești planul Său veșnic mai mult decât propriile tale interese. Ești pregătit să umbli prin credință și să profiți de legea secerișului, invitându-L pe Dumnezeu să se implice în finanțele tale? Deseori banii reprezintă ultima ușă pe care i-o deschidem lui Dumnezeu, întrucât credem că ei reprezintă siguranța noastră.

Dacă îți dorești cu adevărat să ai siguranță financiară, implică-L pe Dumnezeu în finanțele tale cât mai repede. Cu cât începi să semeni mai repede, cu atât mai curând vei începe să strângi recolta. Când se întâmplă toate acestea, nu vei mai face niciodată lucrurile așa cum le făceai înainte!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: