Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 17, 2017”

17 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 44.1-14

    Cu excepţia căpeteniei (care va fi un fel de viceîmpărat, reprezentant al lui Hristos pe pământul supus şi binecuvântat), nimeni nu se va mai servi de poarta pe care a intrat gloria Domnului. Încă o deosebire faţă de creştin! Acesta are intrare liberă în locurile cereşti, unde Se află Mântuitorul lui, pe aceeaşi cale a învierii.

    Ezechiel contemplă gloria care umple templul şi cade cu faţa la pământ, ca la început (cap. 1.28). Atunci Domnul îi explică ce obligaţii ale sfinţeniei reclamă prezenţa Sa. Niciun străin nu va putea intra în templul Său; de aici, necesitatea ca porţile să fie păzite. Domnul a desemnat gărzi (v. 11); acestea vor fi în camerele din interiorul fiecărei porţi şi vor controla identitatea tuturor celor care vor dori să intre. Aceste funcţii vor reveni leviţilor; ei fuseseră „o piatră de poticnire pentru fiii poporului lor, slujind în faţa idolilor lor” (v. 12; Maleahi 2.8,9). Prin îndurarea lui Dumnezeu, ei vor primi o nouă misiune, însă de o mai mică însemnătate faţă de odinioară. Ce lecţie pentru noi! Necredincioşia noastră are consecinţe inevitabile nu atât pentru slujbă, cât pentru noi ca persoane; în ce priveşte slujba, ea poate să ne priveze de o parte a lucrării noastre, în favoarea altor lucrători mai credincioşi.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Dar eu voi cânta puterea Ta și, dimineața, voi lăuda bunătatea Ta; pentru că mi-ai fost un turn înalt și un loc de scăpare în ziua necazului meu. Puterea mea! Ție Îți voi cânta psalmi, pentru că Dumnezeu este turnul meu înalt, Dumnezeul îndurării mele.
Psalmul 59.16,17

Versetul de mai sus vorbește despre o zi a necazului. Cu toții trecem printr-o astfel de zi, fie în ce privește viața personală, fie de familie, fie în adunarea din care facem parte. Care sunt resursele noastre pentru a face față unor astfel de momente? Acest psalm are în vedere o zi viitoare de încercare – Necazul cel mare – prin care rămășița iudaică va trece, însă Dumnezeul nostru este același, iar resursele spirituale care vor fi la dispoziția lor în acea perioadă sunt disponibile și pentru noi astăzi.

În primul rând, psalmistul vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Această putere a fost manifestată la creație (Geneza 1) și, de asemenea, la învierea Domnului Isus (Efeseni 1.19,20). Aceeași putere lucrează acum în noi (Efeseni 3.20), ne susține în ziua necazului și ne formează viețile prin acest necaz, pentru a fi tot mai mult asemenea Domnului Isus (Romani 8.29).

În al doilea rând, avem îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, care ne susțin în fiecare zi. Îndurările Sale se înnoiesc în fiecare dimineață, pentru a întâmpina orice nevoie zilnică (Plângeri 3.22,23).

În al treilea rând, El este turnul nostru înalt și locul nostru de scăpare. Când ne simțim copleșiți de împrejurări, să alergăm la Tatăl nostru și la Domnul Isus pentru a găsi scăpare. Apostolul Pavel a spus, cu privire la o zi de necaz: „Domnul a stat lângă mine și m-a întărit” (2 Timotei 4.17). El va face același lucru și pentru noi, astăzi.

În al patrulea rând, El este puterea noastră. Brațele noastre sunt slabe, însă putem totul prin Hristos, care ne întărește (Filipeni 4.13).

Să remarcăm faptul că psalmistul, pe măsură ce se gândea la tot ceea ce Dumnezeu era pentru El, avea tot mai multe motive pentru a-I cânta. Fie ca și noi, întăriți de El, să-I putem cânta chiar și în ziua necazului!

K Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Ioan 11.25

O veste măreață

Ce veste măreață pentru o lume, care este stăpânită de păcat și moarte! Păgânismul nu are niciun răspuns la întrebarea referitoare la lumea cealaltă. Și în timpul perioadei Vechiului Testament, poporul iudeu avea doar o cunoștință limitată despre înviere. Moartea lui Isus Hristos, Mântuitorul nostru, și învierea Sa în trup au fost necesare, pentru a ne arăta „cărarea vieții” (Psalmul 16.11). Prin învierea Lui, există siguranță care merge dincolo de mormânt! Ea este dovada că moartea nu înseamnă sfârșitul absolut. Există o viață după moarte. Chiar și trupul nostru muritor va învia la o existență nepieritoare.

Schimbarea minunată a unei omizi într-un fluture sau a unei semințe într-un spic roditor sau într-o floare splendidă este o mărturie din creație, care vestește în felul ei acest adevăr măreț. Odată va exista pentru toți care nu doresc să-L accepte acum pe Isus Hristos ca Salvatorul și Domnul lor, o trezire: o înviere la judecată și la depărtarea veșnică de Dumnezeu.

Dar credincioșii se bucură de vestea bună: Domnul Isus „a adus la lumină viața și neputrezirea, prin Evanghelie” (2 Timotei 1.10). Învierea Lui este garanția pentru învierea lor și fericirea lor veșnică în slava lui Dumnezeu. Isus Hristos spune: „Pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi” (Ioan 14.19).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

DECLARĂCĂ-IAPARTIILUIISUS

„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El…” (Romani 6:4)

     Când un cuplu se căsătorește, cei doi își pun verighete pe deget. Ar fi posibil să se căsătorească fără ele? Firește, însă verighetele îi evidențiază ca aparținând unul altuia. Ni s-ar părea ciudat ca un soț să nu dorească niciodată să apară în public cu soția sa. El ar putea spune: „Voi lua cina cu tine câtă vreme suntem acasă”. Lucrul acesta ar fi o insultă! Tot astfel, așa cum inelul face public faptul că ai făcut un legământ de căsătorie cu soțul sau soția ta, prin botez declari că tu crezi în moartea, îngroparea și învierea Domnului Isus și că ți-ai pus încrederea în El ca Mântuitor al tău.

„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.” (v. 4-8)

Botezul nu numai că le transmite celorlalți, în mod public, că-i aparții lui Hristos, ci este și o aducere aminte continuă pentru tine. Când ești tentat să te întorci la vechile tale căi, botezul îți spune: „Tu nu mai ești acea persoană, ești o făptură nouă în Hristos și ai un nou set de valori, de atitudini, de fapte… și un nou destin!”


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: