Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 12, 2017”

12 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 40.35-49

    În prima parte a acestei cărţi am văzut că templul lui Solomon fusese profanat, că Dumnezeu fusese, într-un fel, izgonit din el, că până şi preoţii îi adorau acolo pe idoli şi că împărăţia în întregime eşuase în responsabilităţile ei.

Consecinţele acestora au fost distrugerea templului, strămutarea poporului evreu, precum şi punerea sa deoparte ca naţiune. Dumnezeu însă nu permite niciodată ca ducerea la îndeplinire a planurilor Sale să fie împiedicată de necredincioşia oamenilor. Va trebui ca, exact pe locul în care a fost dezonorat, El să fie şi glorificat pe deplin; promisiunile făcute lui David să se împlinească; un nou templu să fie construit şi o nouă preoţie să fie instituită, sub împărăţia unui nou împărat – Hristos – domnind cu dreptate peste un popor pocăit. Toate acestea se vor realiza în mileniu, timpul „de restabilire a tuturor lucrurilor” despre care vorbeşte Petru (Fapte 3.21). Acesta este subiectul din capitolele 40-48, pentru parcurgerea cărora dorim să ne lăsăm călăuziţi de Duhul Sfânt, la fel cum profetul este aici călăuzit pas cu pas de minunatul său însoţitor. Cu ajutorul Lui vom vizita şi noi acest templu extraordinar care va fi construit atunci la Ierusalim, pentru ca Dumnezeu să fie căutat şi adorat în el.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și smerită!
Psalmul 51.17

Cineva a spus: „Dumnezeu folosește lucruri zdrobite, precum solul zdrobit, pentru a produce recoltă; precum grâul zdrobit, pentru a produce pâine; sau precum pâinea frântă, pentru a da putere celui flămând. Vasul spart de alabastru este cel care eliberează parfumul. Petru, după ce a plâns cu amar, a fost folosit cu cea mai mare putere”.

Să ne gândim la momentele prezentate de Scriptură în care Dumnezeu a zdrobit (a frânt) lucruri pentru binecuvântarea oamenilor. Doar după ce puterea naturală a lui Iacov a fost frântă, după ce coapsa a fost lovită în acea luptă, Dumnezeu a putut să-l binecuvânteze într-un fel minunat. Doar după ce ostașii lui Ghedeon au spart vasele a putut străluci lumina torțelor și vrăjmașii au fost biruiți.

Doar după ce Maria a spart vasul cu parfum, mireasma a umplut casa, iar Domnul Isus a fost onorat. Doar după ce Domnul a luat cele cinci pâini și le-a frânt, ele au fost înmulțite pentru a-i hrăni pe cei cinci mii de bărbați. Minunea s-a produs prin chiar această frângere a pâinilor. Se întâmplă ceva miraculos după ce are loc zdrobirea (frângerea); Dumnezeu folosește lucrurile zdrobite. El ne poate folosi cel mai mult atunci când suntem maleabili în mâinile Sale, lăsându-L pe El, Olarul priceput, să dea formă vasului așa cum crede de cuviință (Ieremia 18.4).

T P Hadley

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

Dumnezeul cel Veșnic este un loc de adăpost, și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare …
Deuteronom 33.27

Un imn de încurajare

O, ce bine e, ce voios trăiesc,

Când mă las pe brațul Domnului.

Fericit mă simt, pace eu primesc,

Când mă las pe brațul Domnului.

 
 

Eu sunt sigur, sunt ocrotit la pieptul Lui,

Eu sunt sigur, când mă las pe brațul Domnului.

 
 

Cât de dulce e călător să fiu,

Când mă las pe brațul Domnului,

Mă conduce El, ținta mea o știu,

Când mă las pe brațul Domnului.

 
 

De ce să mă tem pe cărarea mea,

Când mă las pe brațul Domnului?

El aproape e, am din pacea Sa,

Când mă las pe brațul Domnului!

 
 

Conștiența faptului că Dumnezeu stă deasupra tuturor lucrurilor și că El este un loc de adăpost, aduce alinare sufletului încercat. Necazurile noastre dau prilej lui Dumnezeu să-Și arate îndurarea Sa. În greutățile și îngrijorările noastre, să ne lăsăm încurajați de dragostea lui Dumnezeu care dorește să ne poarte mai departe pe calea credinței!

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

CUM SĂ CRESTI COPII CUPERSONALITĂTIDIFERITE (1)

„Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului…” (Isaia 54:13)

     Există două feluri de copii. Mai întâi, copiii ascultători – cei ce dorm toată noaptea din a doua săptămână de viață. Ei le gânguresc bunicilor și zâmbesc atunci când le schimbi scutecul. Nu-i doare niciodată burtica în drum spre magazin sau spre dispensar. Mai târziu, le place să-și păstreze camera în ordine și își fac temele fără greșeală fără să li se spună lucrul acesta… Nu zâmbiți – chiar dacă-s mai puțini, există și asemenea copii!

Sunt apoi copiii sfidători, „copiii îndărătnici”. Ei atrag atenția mamei cu mult timp înainte de a se naște pentru că își zgârie inițialele pe pereți (ai uterului) și dau din picioare fără oprire. Vin pe lume țipând din cauza temperaturii din sala de nașteri și par că se plâng de incompetența asistentelor. Cam de la un an și jumătate, ei vor să conducă și le spun tuturor ce să facă. Cuvântul lor preferat este NU!

Copiii ascultători sunt foarte ușor de crescut, dar și cei sfidători pot da rezultate bune. Secretul este să le strunești voința lor puternică în primii ani, fără să le zdrobești sufletul. Lucrul acesta se realizează stabilind limitări foarte clare și apoi, aplicându-le cu o fermitate plină de dragoste! Chiar și cei mai duri copii găsesc siguranță într-un mediu structurat, în care atât drepturile altora, cât și ale lor sunt protejate. Când lucrul acesta se face așa cum trebuie, chiar și copiii cei mai independenți pot învăța să fie responsabili și disciplinați. Și Dumnezeu va lucra alături de tine. El promite asta: „Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi”.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: