Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 26, 2017”

26 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Luca 1.39-56

    Grabnică să împărtăşească mesajul îmbucurător cu cea despre care îngerul tocmai îi vorbise, Maria s-a dus la ruda ei, Elisabeta. Ce dialog a avut loc atunci între aceste două femei! – ilustrat de Maleahi 3.16: „Atunci cei care se temeau de Domnul vorbeau … unul cu altul”. Ceea ce le preocupa pe ele era gloria lui Dumnezeu, împlinirea promisiunilor Sale, binecuvântările acordate prin credinţă. Avem noi astfel de subiecte de conversaţie atunci când ne întâlnim cu alţi copii ai lui Dumnezeu? „Ferice de aceea care a crezut…” (v. 45) strigă Elisabeta, iar Maria îi răspunde:”Duhul mi s-a bucurat în Dumnezeu, Mântuitorul meu …” (v. 47). Iată o dovadă suficientă că Maria fusese mântuită numai prin credinţă, nu în alt fel. Păcătoasă ca toţi oamenii, ea avea nevoie de Mântuitorul care urma să Se nască din ea. Şi adaugă:, A privit spre starea smerită a roabei Sale” (v. 48). Deşi a fost beneficiara unei favori de excepţie, Maria a rămas la locul ei înaintea Lui. Ce-ar gândi ea despre închinarea care i se aduce în creştinătate?

    „Pe cei bogaţi i-a scos afară fără nimic”. Dumnezeu nu-i dă afară cu mâinile goale decât pe cei plini de ei înşişi. Să remarcăm cât de mult se aseamănă această frumoasă cântare a Mariei cu cea a Anei (1 Samuel 2).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și el creștea pe Hadasa, adică Estera, fiica unchiului său … Și fata era frumoasă la chip și plăcută la înfățișare … A fost adusă și Estera în casa împăratului … Estera nu și-a făcut cunoscut poporul său și nașterea sa, pentru că Mardoheu îi poruncise să nu le arate. Și în fiecare zi Mardoheu se plimba pe dinaintea curții casei femeilor, ca să afle ce face Estera și ce este cu ea.
Estera 2.7,8,10,11

După captivitatea babiloniană – Un concurs de frumusețe

Ne sunt prezentate aici cele două personaje principale din cartea Estera: Mardoheu, un iudeu, și Estera, verișoara lui orfană, pe care o luase ca fiică a sa. De-a lungul acestei cărți vedem relația strânsă dintre acest om, care era un slujbaș al imperiului (el ședea la poarta împăratului), și fiica lui adoptată. Cuvântul lui Dumnezeu arată responsabilitatea copiilor de a-i onora pe părinții lor în tot timpul vieții acestora, iar părinții evlavioși, la rândul lor, cu siguranță că nu vor înceta niciodată să caute binele și fericirea copiilor lor.

Trecuseră patru ani de când Vasti își pierduse poziția de împărăteasă. La curtea persană vedem ceea ce caracterizează lumea și astăzi: accentul pus pe frumusețe și pe senzualitate. O fecioară frumoasă era adusă împăratului în fiecare noapte, iar dintre acestea trebuia aleasă noua împărăteasă. Celelalte primeau, ca premiu de consolare, privilegiul de a face parte din haremul împăratului. Ce diferență între ceea ce vedem aici și standardul lui Dumnezeu pentru o căsnicie evlavioasă!

În această țară păgână, departe de templul lui Dumnezeu de la Ierusalim, Estera a fost luată la palat printre celelalte pretendente. Felul ei plăcut de a fi a făcut-o să găsească favoare în ochii famenului care se ocupa de aceste fecioare. Împăratul însuși a iubit-o mai mult decât pe toate celelalte și a făcut-o împărăteasă. Toate acestea nu au schimbat atitudinea de ascultare a Esterei față de Mardoheu.

E P Vedder, Jr

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos … fără nădejde și fără Dumnezeu în lume.
Efeseni 2.12

În ultimul minut

După ce primăvara târziu, zăpada se topea în acel sat de munte, pășunea înverzea și înflorea într-o splendoare minunată. Oamenii și vitele ieșeau din casele și grajdurile lor ca după o hibernare lungă. Ce plăcere era să vezi cireada de vaci îndreptându-se nerăbdătoare spre pășune! Nu numai păzitorii și câinii conduceau cireada de vite, ci și mulți băieți. După ce animalele începeau să pască în liniște pe pășune, copiii se așezau la marginea pădurii. Povesteau tot felul de lucruri și astfel ajungeau să vorbească și despre credință.

Aici părerile erau împărțite. Unii nu voiau să știe nimic despre Mântuitorul, despre Dumnezeu, despre Biblie. Alții, dimpotrivă, recunoșteau că sunt oițe ale bunului Păstor. Aceștia erau batjocoriți de către ceilalți. Cel mai mare batjocoritor era Valentin, un băiat mai mare. El încerca mereu să-i necăjească pe copiii din grupul credincioșilor. Emanuel, care Îl urma pe Mântuitorul, i-a spus odată clar că fără credința în Domnul Isus, va merge în pierzarea veșnică.

Valentin râdea și îl batjocorea. El era un tinerel, ca mulți alții, fără Dumnezeu și fără nădejde în lume. Emanuel i-a spus lui Valentin că Dumnezeu nu Se lasă batjocorit și ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Cu toată împotrivirea lui, Valentin nu știa ce să mai răspundă la argumentele aduse de Emanuel.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

SĂ ȘTII CE SĂ NU SPUI

„Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte.” (Proverbe 29:11)

     Sinceritatea și o bună comunicare sunt pietrele de temelie ale unei relații sănătoase. Lucrul acesta este adevărat mai ales în căsnicie.

Orice idee bună poate fi utilizată greșit. De exemplu, e cinstit să-i spui soției că nu gătește bine. E cinstit să-ți exprimi dezaprobarea față de slăbiciunile celuilalt. Dar cinstea care nu are în vedere cel mai bun interes al celeilalte persoane (pe care o iubești) este o cruzime și o formă de egoism. Lucrul acesta este valabil mai ales când cealaltă persoană nu poate face nimic în acea privință.

Unele cupluri, în hotărârea lor de a împărtăși orice gând și orice opinie, distrug scânteia dragostei care i-a atras laolaltă. Nu mai există nici o scânteiere magică între ei. Au îndepărtat aura romantică ce a reprezentat atracția dintre ei.

Nu uita: partenerul tău este persoana cu care ai ales să te căsătorești. Așa că, dacă nu ți-ai făcut tema de casă de la început, nu te plânge atunci când nu-ți place rezultatul testului. Petru ne-a lăsat scris: „să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.” (1 Petru 4:8) Iar apostolului Pavel îi datorăm nemuritoarele cuvinte: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.” (1 Corinteni 13:4-7).

Practică aceste virtuți, și vei contribui la îmbunătățirea sigură a căsniciei tale!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: