Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 11, 2017”

11 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 40.1-16

    Începând cu capitolul 40 şi până la sfârşitul cărţii ne aflăm în faţa unei viziuni cu totul noi a profetului. Ea ne poartă în Palestina, în timpul mileniului. Israelul restaurat şi unificat locuieşte în pace, în timp ce Duhul Sfânt este răspândit peste el (cap. 39.25-29). Acum Dumnezeu îşi găseşte plăcerea în a descrie locul propriei Sale locuinţe pe pământ, loc în care va putea locui din nou gloria Sa. Aşa cum odinioară Domnul îi arătase lui Moise pe munte modelul primului cort (Exod 25.40; Evrei 8.5), El îi revelează prin viziune lui Ezechiel, pe un alt munte, toate detaliile templului viitor. Iar fiecare dintre noi poate lua ca pentru el îndemnul din versetul 4: „Priveşte cu ochii tăi şi ascultă cu urechile tale şi îndreaptă-ţi inima spre tot ce-ţi voi arăta”. Profetul va examina una după alta cele trei porţi care dădeau în curtea exterioară. Fiecare poartă are aspectul unei mici case străbătute de un coridor central, spre care se deschideau câte trei camere de pe fiecare parte. Remarcăm că trestia de măsurat de care se serveşte ghidul este împărţită în şase unităţi de câte un cot şi o palmă adică şapte palme), dimensiune pe care numai Dumnezeu o foloseşte. Avem de învăţat de aici că şi noi trebuie să estimăm totul după măsura Lui, cea a templului.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Când Se va arăta Hristos, care este viața noastră, atunci veți fi arătați și voi, împreună cu El, în glorie.
Coloseni 3.4

Raționalismul din creștinătatea de astăzi, care se laudă cu ceea ce este omul și care tăgăduiește căderea, dispare în întregime înaintea măreției Omului înviat. Marea agitată a speculațiilor omenești se lovește de zidul impenetrabil al morții. Înțelepciunea omului nu poate trece dincolo.

Vestea bună despre Cel răstignit și înviat dintre cei morți este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Nebunia predicării crucii este calea lui Dumnezeu de a-i mântui pe cei care cred. Din moartea Domnului a ieșit viață și noi trăim prin puterea învierii Lui. Viața creștinului este în Hristos, care a înviat dintre cei morți, iar creștinul cunoaște, prin puterea Duhului Sfânt care este în el, lucrurile care țin de viață și de neputrezire, aduse la lumină prin evanghelie. Această evanghelie ne aduce viața cea nouă, viața veșnică, și ne așază într-o creație nouă, prin puterea învierii lui Hristos. Astfel, deși întreaga istorie a măreției omenești se încheie prin atingerea morții, pentru cel credincios această moarte nu înseamnă decât a merge la Domnul, până va veni dimineața învierii, când trupurile tuturor celor credincioși vor fi glorificate.

Atunci, noua creație, din care noi facem parte acum cu duhurile, va fi văzută în întreaga ei perfecțiune. Viața din Hristos înviat este partea noastră prezentă; neputrezirea și asemănarea cu El sunt partea noastră viitoare. În Hristos, în Cel Întâi-născut dintre cei morți, avem o viață nouă și așteptăm gloria deplină a noii creații.

H F Witherby

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Nimeni nu este ca Dumnezeu … El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori.
Deuteronom 33.26

Un imn de încurajare

Într-o zi când suferința din sufletul său părea să-l răpună, Anthony Showalter, autorul imnului cunoscut în limba română sub titlul: „Când mă las pe brațul Domnului”, a primit o scrisoare de consolare. Doi prieteni îi scriau despre durerea pe care ei o încercaseră nu cu mult timp în urmă. Răspunzând cu aceeași compasiune, Showalter a scris printre altele și versetul de astăzi. Imediat după ce a terminat de scris, Dumnezeu a pus în mintea lui ideea de a compune un imn de încurajare. Peste câteva minute, Showalter punea pe hârtie cuvintele și notele muzicale ale imnului amintit. Nu este de mirare că acest imn, scris sub inspirație divină, ne amintește că Dumnezeu este aproape de noi, ne dă călăuzirea și pacea Sa. Imnul a devenit unul dintre cele mai apreciate cântece creștine. În fiecare zi avem nevoie să ne amintim de cuvintele: „Eu sunt sigur, când mă las pe brațul Domnului”.

Este greșit să vorbim despre suferințe fără să spunem câteva cuvinte de încurajare. În toate necazurile noastre, Dumnezeu este Acela care ne dăruiește încurajarea să rezistăm și să mergem mai departe pe calea vieții. Fără încurajările lui Dumnezeu ne-am prăbuși sub greutatea deznădejdilor. Iată marele motiv care ne face să exclamăm: „Nimeni nu este ca Dumnezeu!”.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

PENTRUTĂTICI

„Părinţilor… creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului” (Efeseni 6:4)

     Taților, copiii voștri merită niște părinți care să fie un model de trăire creștină, care să-i învețe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și să le arate cum pot primi darul vieții veșnice. Faceți deci tot ce ține de voi ca în familia voastră să înceapă această frumoasă lucrare, dacă v-ați dedicat viața lui Isus Hristos. Autorul și învățătorul Gordon MacDonald povestește despre trei zidari din epoca medievală care trudeau din greu într-un proiect de construcție; un trecător i-a întrebat ce lucrează. „Primul a răspuns că aranjează cărămizi. Al doilea – că ridică un zid. Al treilea zidar a fost cel care a dovedit stimă autentică față de munca sa, când a răspuns înfiorat: „Ridic o catedrală”!”

Dacă pui câtorva tătici o aceeași întrebare referitoare la rolul lor în familie, este posibil să observi același lucru. Unul îți va spune: „Îmi întrețin familia”. Altul poate va vedea lucrurile diferit și va spune: „Cresc copii”. Un altul se vede util ca să pună pâine pe masa familiei. Și cred că va fi fiind și vreunul care va vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, și va afirma că participă la modelarea de vieți!

R.A. Torrey, marele învățător, a spus odată: „Succesul unui om ca lider creștin nu poate fi stabilit până nu-și vede nepoții!” Taților, gândiți-vă la asta: voi nu creșteți numai fii și fiice, voi creșteți viitori tați și mame! Astăzi modelezi vieți care mâine vor modela viețile generațiilor care vor veni.

Pentru a reuși, trebuie să-L iei pe Dumnezeu de o mână și pe copiii tăi de alta!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: