Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 25, 2017”

25 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Luca 1.18-38

    În faţa acestei „veşti bune” (v. 19), inima Iui Zaharia rămâne neîncrezătoare. Cu toate acestea, nu conţinea ea răspunsul la rugăciunile lui? (v. 13). Ce trist este – cum ni se întâmplă şi nouă de multe ori – când nu mai aşteptăm de la Domnul ceea ce I-am cerut! Ca răspuns la acest „după ce (sau cum) voi cunoaşte …?” (v. 18), mesagerul ceresc îşi revelează propriul său nume: Gabriel, care semnifică: Dumnezeu este puternic. într-adevăr, cuvântul său se va împlini în ciuda tristelor raţionamente cu care a fost întâmpinat. Zaharia avea să rămână mut până la naşterea copilului, în timp ce Elisabeta, soţia lui, obiect al harului divin, avea să se ascundă cu modestie, pentru a nu atrage atenţia.

îngerul Gabriel primeşte apoi o misiune şi mai deosebită: cea de a o anunţa pe Maria, fecioară din Israel, că va fi mama Mântuitorului. Ce eveniment minunat, infinit în consecinţe!

    Înţelegem tulburarea şi emoţia pe care le resimte tânăra fată. Insă Maria crede şi se supune în totul voii divine: „Iată roaba Domnului…” (v. 38).

    Despre Ioan, îngerul spusese: „va fi mare înaintea Domnului (v. 15); însă despre Isus declară: „El va fi mare şi Se va chema Fiu al Celui Preaînalt… Fiu al lui Dumnezeu” (v. 32,35).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„La pâraiele lui Ruben au fost mari hotărâri ale inimii. De ce ai rămas între staule? Ca să auzi fluierăturile turmelor?” Judecători 5.15,16

Ruben s-a gândit că era mult mai bine să stea de pază la turmele sale, decât să riște să le piardă în timp ce făcea lucrarea Domnului. Cum stau lucrurile cu noi? Căutăm bani, sau suflete? Sunt eu interesat de Hristos, de poporul Lui și de lucrarea Lui? Doresc să merg să-i câștig și pe alții pentru El? Dacă suntem hotărâți să-I plăcem Lui și să-I slujim, vom avea de două ori mai multă bucurie în sufletele noastre. Când dorim să auzim „fluierăturile turmelor”, când suntem dirijați de propriile noastre interese sau de succesul în această lume, bucuria noastră se veștejește. Ruben a avut șansa de a fi devotat, însă a ratat-o.

Domnul dorește să ne aducem fiecare aportul. El să ne ferească de blestemul locuitorilor Merozului: „Pentru că ei n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre viteji” (Judecători 5.23). Inimile lor nu erau libere, nici devotate în întregime lui Hristos. Ale noastre cum sunt? În harul Său binecuvântat, El ne oferă privilegiul de a lucra pentru El, măcar că ceea ce putem noi face este nesemnificativ. Mă gândesc la Lazăr și la felul minunat în care a fost înviat dintre cei morți. Cum s-a făcut acest lucru? Domnul l-a înviat, bineînțeles, însă El a spus: „Dați piatra la o parte!”. Fără îndoială că au fost mai mulți cei care au dat ajutor acolo.

Câteodată ne plângem că nu putem face prea multe, iar acest lucru îmi aduce aminte de un băiețel pe care Domnul l-a mântuit și în al cărui sat trăia un om foarte nelegiuit. Băiețelul l-a convins să vină cu el la o strângere de evanghelizare. Când au ajuns la ușă, băiețelul l-a împins înăuntru și a zis: «Ia-l, Doamne Isus, mântuiește-l!». Și Domnul l-a mântuit pe omul acela! Băiețelul „a venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre viteji”.

W T P Wolston

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

„… dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins! Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?” Daniel 3.15

Viclenia și minciuna

Tactica lui Nebucadnețar în privința tinerilor din poporul lui Dumnezeu este o imagine a planurilor și tacticilor diavolului împotriva oamenilor credinței. Prin aceasta, Dumnezeu ne oferă o imagine exactă a felului în care vrăjmașul încearcă să doboare pe cei care doresc să stea de partea credinței. Viclenia diavolului este mult mai periculoasă decât amenințarea cu forța. Cuvântul „viclenie” se poate traduce și cu „laț”, „fentă”, „șiretlic”. Într-o traducere ad-litteram (literă cu literă), cuvântul sună așa: „O cale care străbate prin”. Pentru a-și atinge scopul, diavolul are metodele sale, prin care încearcă să mascheze realitatea. Exact acest lucru l-a făcut împăratul Nebucadnețar cu cei trei tineri.

Când Daniel a dat interpretarea visului împăratului Nebucadnețar, acesta a recunoscut că: „Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților”. La puțin timp după această mărturisire, împăratul a spus celor trei tineri: „Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?”. Despre diavolul, Mântuitorul a spus că „el de la început a fost ucigaș; și nu stă în adevăr … Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8.44). Să observăm cu atenție mărită cum viclenia împăratului Nebucadnețar era împletită cu minciuna!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

ÎNVINGE MENTALITATEA DE TIPUL „NU POT”

„Am mai văzut… pe uriaşi… faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.” (Numeri 13:33)

     Oriunde te duci, îți iei cu tine și mentalitatea. După patru sute de ani, de robie în Egipt, iudeii au fost nevoiți să se adapteze la o viață liberă și să învețe să se descurce în situații necunoscute. Ei funcționau cel mai bine când alții le spuneau ce să facă. Prin urmare, când s-au apropiat de Țara Promisă, iar conducătorul lor a trimis doisprezece oameni s-o iscodească, zece s-au întors spunând: „Am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste”.

Însă două dintre iscoade, Iosua și Caleb, pentru că știau că Dumnezeu este cu ei, au pus altfel accentul: „Să ne suim, şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!” (v. 30). Iosua și Caleb și-au dezvoltat abilitatea de a vedea situația din punctul de vedere al lui Dumnezeu.

Acest lucru face diferența dintre izbândă și eșec – și acest secret va schimba și lumea ta. Vei învăța „să îți înnoiești puterea și să zbori ca vulturii” (Isaia 40:31) și vei vedea toate lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă: prin ochii lui Dumnezeu!

Vei înceta să te mai văicărești și să dai vina pe circumstanțe și te vei concentra pe Dumnezeu. Acesta este biletul tău spre Țara Promisă! Începe să vorbești despre ceea ce dorești, nu despre ceea ce îți produce teamă (vezi Psalmul 107:2).

Asta nu e psihologie de tipul „mintea mai presus decât problema”, ci este încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață să abordăm viața bazați pe principii gen: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: