Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 3, 2017”

3 Aprilie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

 

Ezechiel 34.1-16

Acest capitol îi condamnă în modul cel mai sever pe păstorii cei răi (regi, căpetenii şi mai-mari ai poporului). Aceştia nu numai că nu au îngrijit de oile slabe, bolnave, rănite sau rătăcite, ci ei înşişi s-au îngrăşat pe socoteala turmei lui Israel. Fără teamă de Dumnezeu şi fără dragoste pentru popor, ei S-au comportat ca şi cum le-ar fi aparţinut, „domnind peste cei care le-au căzut la sorţi”, în loc să fie „modele pentru turmă” (citiţi 1 Petru 5.2-4). În faţa acestei slăbiciuni totale, Domnul a decis să Se ocupe El însuşi de oile Sale: „Iată, Eu Însumi, chiar Eu voi căuta oile Mele” (v. 11). Şi recunoaştem dragostea minunată a păstorului lui Israel” (Psalmul 80.1), accentuată prin contrast cu răutatea păstorilor celor răi. El promite că rămâne în mijlocul oilor Sale, că le va „scăpa” că le va „aduna”, că le va duce „lângă râuri”, „într-o păşune grasă”, şi unde le va face „să se odihnească în staul bun” (v. 13,14; comp. Cu Psalmul 23). Cea pierdută va fi căutată, cea rătăcită va fi adusă înapoi în staul, cea rănită va fi îngrijită, iar cea bolnavă va fi întărită. Este vorba despre strângerea finală şi despre binecuvântarea lui Israel. Dar totodată, ce preţioasă imagine avem aici cu privire la grija plină de tandreţe a Domnului faţă de fiecare dintre răscumpăraţii Săi (citiţi 1 Petru 5.7)!

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

„Pentru mine, a trăi este Hristos, și a muri, câștig.”
Filipeni 1.21

Pavel a putut scrie: „Pentru mine, a trăi este Hristos”. Alții au rezerve să afirme public așa ceva, deși aceasta poate fi cu adevărat dorința inimii lor. Omul din lume trăiește pentru bani, sau pentru plăcere sau pentru faimă, iar pierderea acestor lucruri îl lasă fără niciun scop în viață. Pavel trăia doar pentru Hristos, iar dacă ar fi fost posibil ca cineva să i-L ia, n-ar mai fi avut nimic pentru care să trăiască. Orice lucru din viața lui era privit prin prisma lui Hristos și a intereselor Lui.

Omul natural trăiește pentru sine și privește orice lucru prin prisma eului său. Este privilegiul celui credincios să știe că, la crucea lui Hristos, Dumnezeu a înlăturat eul, așa încât nu trebuie să se mai preocupe cu el. Omul nostru cel vechi a fost răstignit cu Hristos, iar acum avem dreptul să ne socotim morți față de păcat. Această socotire este temelia creștinismului practic și implică înlăturarea omului vechi, prin judecata făcută asupra lui la cruce, și introducerea unui om nou, într-o creație nouă – om nou al cărui model este Hristos în glorie.

A privi orice lucru prin prisma lui Hristos produce adevărata experiență creștină. Astfel, în Filipeni 1, apostolul își exprimă recunoștința cu privire la sfinți, bucuria de a se ruga pentru ei, încrederea în ce privește viitorul lor, interesul în bunăstarea lor și bucuria continuă că Hristos este predicat. Pavel nu are nicio umbră de teamă în prezența vieții, a morții, a împotrivitorilor sau a suferințelor. El este plin de liniște și de pace în prezența adversarilor. Este plin de bucurie la gândul că pleacă pentru a fi cu Hristos. Aceasta este adevărata și fericita experiență creștină a unui om care Îl are pe Hristos ca viață a sa. Nu putem decât să admirăm această viață, așa cum s-a manifestat ea în Pavel, deși trebuie să mărturisim cu umilință că nu ne ridicăm mai deloc la înălțimea ei.

H Smith

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

„Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.” 1 Petru 5.8

Tragedie și triumf

Povestea vieții lui Robert Robinson este una dintre cele mai emoționante. Ne ajută să înțelegem puterea lui Dumnezeu de a transforma tragedia în triumf. Robinson ne amintește de atâția oameni pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului. Poate că și tu vei regăsi ceva din tine în povestea lui. Robinson a scris versurile de neuitat ale cântării „M-a aflat pe căi străine”. El a devenit creștin la vârsta de 17 ani, prin intermediul mesajului predicatorului G. Whitefield. Mai târziu a început să-L slujească pe Dumnezeu cu dragoste și devotament.

Deși Robinson era un om sincer, a ajuns să se confrunte curând cu un adevăr crud despre sine însuși. Dragostea lui pentru Mântuitorul era profundă, dar el nu depindea în totalitate de Dumnezeu. Din când în când, credința lui față de Dumnezeu seca. Avea momente când nu mai simțea nimic pentru Domnul său. Inima lui era mereu indispusă. Pe măsură ce timpul trecea și Robinson îmbătrânea, se îndepărta tot mai mult de Dumnezeu. Acest adevăr crud nu-i dădea pace. S-a luptat cu el, a început să își scrie gândurile și sentimentele; și rezultatul a fost o cântare care a rămas peste veacuri.

Cântarea este o povestire autobiografică a unui om atât de nedemn, de necredincios, și cu toate acestea atât de ușor iertat și primit înapoi în brațele pline de dragoste ale lui Dumnezeu.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

DRAGOSTEA: STRATEGIA CÂSTIGĂTOARE (3)

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta” (Matei 22:37)

     Într-o zi, împotrivitorii lui Hristos l-au întrebat: „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Răspunsul Său este valabil și astăzi atât pentru lideri, cât și pentru enoriași; îi include pe cei ce stau în bănci și pe cei de la amvon deopotrivă. „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” „Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.” (v. 37-38).

Ca lider, trebuie să nu lași niciodată loc de neînțelegeri sau întrebări în mintea nimănui cu privire la cine este Dumnezeu – și la cine nu este. Adică: tu nu ești Dumnezeu! El a spus: „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!” (Exod 20:3). Lucrul acesta este important, pentru că niciodată nu te vei găsi într-un pericol mai mare ca atunci când lumea începe să te laude și aplaude. Da, noi trebuie să-i învățăm pe oameni să-i respecte, să-i onoreze și să-i răsplătească pe liderii buni… însă liderii care seamănă cu Hristos descurajează adulația și se retrag din lumina reflectoarelor.

Ioan Botezătorul a avut atâta succes ca predicator, că în momentul în care a terminat de vorbit, audiența sa a dat năvală la Isus. Vorbind despre el, Hristos a remarcat esențialul: „Ioan, ai făcut o lucrare bună!” Ioan a fost de acord, căci a spus: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3:30).

Isaia a scris (Isaia 6:1): „În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.” Mai întâi a trebuit să moară regele, pentru ca Isaia să-l vadă pe Domnul.

Numai când un lider devine insensibil la aplauze și la aprobare, și când moare față de sine, este Dumnezeu glorificat în exercitarea funcției de conducere. Firește, când Hristos este Singurul înălțat, liderul chemat de Dumnezeu zâmbește și spune liniștit: „Mulțumesc, Doamne – așa ai vrut Tu!”


 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: