Mana Zilnica

Mana Zilnica

28 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

 

Ezechiel 28.1-19

        Strălucitul prinţ al Tirului, care se semeţeşte ca un dumnezeu, este obiectul unei profeţii personale. Pedeapsa care se abate asupra lui ne aminteşte de aceea care l-a lovit pe Irod pentru că acceptase măgulirile tirienilor şi ale sidoni-enilor: „Glas de Dumnezeu, nu de om” (Fapte 12.20-23). Sub această imagine a împăratului Tirului însă, Dumnezeu vrea să ne vorbească despre un personaj misterios şi redutabil, Satan însuşi. Prinţul lumii acesteia, cel căruia Tir îi este o imagine, se foloseşte de bogăţiile ei pentru a satisface poftele oamenilor şi a-i ţine în robie prin ele. Din versetele 12-15 aflăm că Satan n-a fost dintotdeauna Cel Rău, vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al celor credincioşi. Heruvim strălucitor, „plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe” (v. 12), el a fost perfect în căile lui, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el (v. 15). Inima lui s-a ridicat până într-atât încât a dorit să-şi părăsească poziţia de creatură şi să devină ca Dumnezeu (v. 2; Isaia 14.13). Mândria este numită „vina diavolului” (1 Timotei 3.6), deoarece ispitirea care l-a făcut pe diavol să cadă, „eu sunt un dumnezeu” (v. 2), prezintă acelaşi motiv cu ispitirea cu care diavolul l-a făcut şi pe om să cadă, „veţi fi ca Dumnezeu” (Geneza 3.5). Dar Satan a fost învins de Hristos la cruce şi Biblia ne descoperă soarta grozavă care-l aşteaptă (Apocalipsa 20.10).

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

 Și casa aceasta a fost terminată în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al șaselea al împărăției împăratului Darius. Și fiii lui Israel, preoții, și leviții, și ceilalți fii ai captivității au sărbătorit dedicarea acestei case a lui Dumnezeu cu bucurie. Și au adus pentru dedicarea acestei case a lui Dumnezeu o sută de boi, două sute de berbeci, patru sute de miei; și, ca jertfă pentru păcat pentru tot Israelul: doisprezece țapi, după numărul semințiilor lui Israel.
Ezra 6.15-17

După captivitatea babiloniană – Bucuria dedicării

Decretul împăratului Darius de reîncepere a construirii templului i-a făcut pe vrăjmașii iudeilor să nu se mai împotrivească și, în următorii patru ani, iudeii au construit și au reușit să ridice templul.

A urmat dedicarea casei lui Dumnezeu, termen folosit în Vechiul Testament cu referire la o zidire materială. În Noul Testament, casa lui Dumnezeu nu este niciodată o zidire materială, ci, în Fapte 17.24, se spune că Dumnezeu, „fiind Domn al cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini”. Toți cei care cred în Domnul Isus Hristos sunt văzuți ca formând casa lui Dumnezeu, „Adunarea Dumnezeului viu, stâlpul și temelia adevărului”. Această clădire spirituală crește ca să fie un templu în Domnul, o locuință a lui Dumnezeu, în Duhul (1 Timotei 3.15; Efeseni 2.21,22).

Numărul jertfelor aduse a fost minuscul, comparat cu cei douăzeci și două de mii de tauri și cu cele o sută douăzeci de mii de oi, jertfite la dedicarea templului lui Solomon. A fost însă o bucurie reală în popor, iar lucrurile au fost făcute „după cum este scris în cartea lui Moise” (Ezra 6.18). De asemenea, ei au adus, „ca jertfă pentru păcat pentru tot Israelul: doisprezece țapi, după numărul semințiilor lui Israel”. Au jertfit pentru ei înșiși, pentru cei care erau încă în Babilon și chiar pentru cele zece seminții care fuseseră duse în robie cu mult timp înaintea lor. Cât de important este și pentru noi să ne rugăm nu doar pentru grupul nostru restrâns, ci pentru întreaga Adunare a lui Dumnezeu!

E P Vedder, Jr

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

… toate popoarele … s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care-l înălțase împăratul Nebucadnețar.
Daniel 3.7

Închinarea la chipul de aur

Veni și ziua sfințirii acelui chip de aur. În acea zi, cele mai de seamă oficialități ale imperiului trebuiau să fie prezente acolo, în fața chipului. La un semnal marcat de sunetele unei fanfare imperiale, toți trebuiau să se plece până la pământ în semn de cinstire și adorare față de persoana reprezentată de acel chip, fie ea aceea a împăratului sau a zeului suveran al Babilonului.

Închinarea la idoli înseamnă venerarea duhurilor, persoanelor sau chipurilor cioplite, încrederea în vreo persoană, instituție sau vreun lucru care erau considerate ca având autoritate egală cu Dumnezeu. Este dificil de înțeles cum astăzi, după două mii de ani de creștinism, mai găsim oameni care se apropie cu reverență de o bucată de lemn, de piatră sau de metal. În spatele acestor lucruri stă diavolul care acționează asupra înclinațiilor firești ale omului, ca acesta să nu aducă închinare lui Dumnezeu care este binecuvântat în veci. În cuvântarea sa din Areopag, apostolul Pavel a spus: „Fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului”. Iar profetul Isaia a spus: „N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un dumnezeu care nu poate să-i mântuiască”.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

ROAGĂ-TE PENTRU PRICEPERE

„Dă robului Tău o inimă pricepută, ca să deosebească binele de rău” (1 Împărați 3:9)

     Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu l-a făcut pe regele Solomon cel mai bogat om din vremea sa? Iată răspunsul: „Dumnezeu a zis: „… fiindcă nu ceri pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii… ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îţi voi da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi nici un împărat ca tine.” (1 Împ. 3.11-13)

Înainte de a-i cere lui Dumnezeu succes material, cere-I înțelepciune și pricepere! Când ai aceste două calități, Dumnezeu îți poate încredința succes material întrucât știe că îl vei folosi pentru a face voia Lui și pentru a-L slăvi. Așadar, ce anume este priceperea? Este suma totală a cunoștințelor și a înțelepciunii! Este abilitatea de a interpreta viața așa cum o face Dumnezeu, de a vedea ce vede El într-o anumită persoană sau situație. Cu alte cuvinte, priceperea este abilitatea de a vedea prin ochii lui Dumnezeu, de a auzi prin urechile Lui, de a gândi prin mintea Lui și de a simți prin inima Lui.

Care este răspunsul la conflictele casnice? Priceperea!

Care este răspunsul la conflictele dintre părinți și adolescenți? Priceperea!

Care este răspunsul pentru conflictele în afaceri? Priceperea!

„Dobândește înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalţ-o, şi ea te va înălţa…” (Proverbe 4:7-8).

Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: roagă-te pentru pricepere!

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: