Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 11, 2017”

11 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 12.1-28

    In acelaşi fel în care purta Ieremia un jug pe umerii săi (Ieremia 28.10), şi Ezechiel este aici invitat să-şi facă un „bagaj de captiv”, având aceeaşi semnificaţie. Aceşti profeţi au fost prin aceasta ei înşişi „semne” care arătau ce voia Domnul să împlinească (v. 11). Copii ai lui Dumnezeu, întregul nostru comportament trebuie să fie o punere în lumină a ascultării noastre de Dumnezeu, a statutului pe care îl avem, de străini pe pământ, precum şi a apropiatei noastre plecări, … nu în captivitate, ci în patria noastră eternă! Ezechiel nu a fost scutit de întrebări legate de atitudinea sa neobişnuită (v. 9) – după Cum, cu siguranţă, nu vom fi nici noi scutiţi de îndată ce vom manifesta o credinţă mai autentică. De teama de a nu ne singulariza în cazul în care ne vom remarca printr-o despărţire fermă de lume, pierdem ocaziile de a da mărturie cu privire la speranţa pe care o avem (1 Petru 3.15).

    Profeţia neobişnuită din versetul 13 s-a împlinit ad-litte-ram. Zedechia, cu ochii scoşi, n-a putut vedea ţara captivităţii sale (comp. cu Ieremia 39.7).

    Versetele 26-28 ne fac cunoscute gândurile celor din casa lui Israel. Neîndrăznind să nege profeţia care îi condamna, ei Împing împlinirea acesteia spre vremuri mai îndepărtate.

    Şi astăzi, „robi răi” par să-I zică Domnului: «Vino cât mai târziu cu putinţă!».

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și Domnul a privit spre el și i-a zis: „Mergi cu această putere a ta și vei salva pe Israel din mâna lui Madian. Nu te-am trimis Eu?”. … Și Domnul i-a zis: „Eu voi fi negreșit cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om”.
Judecători 6.14,16

Aceste cuvinte fac parte din conversația purtată de Domnul cu un bărbat din seminția lui Manase, numit Ghedeon. Acesta a fost chemat să lupte cu madianiții și să-i învingă. Vedem însă cum Ghedeon caută tot felul de scuze, afirmând în esență că Dumnezeu alesese persoana nepotrivită pentru o astfel de misiune.

Scuzele lui par plauzibile: „Familia mea este cea mai săracă în Manase”; „Eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu”. Ghedeon credea că Dumnezeu nu putea face nimic, fiindcă el și familia lui erau neînsemnați. Ceea ce nu înțelegea era că Dumnezeu avea principiul de a folosi instrumente neînsemnate pentru a-Și împlini scopurile. Părerea umilă a lui Ghedeon despre sine era exact ceea ce Dumnezeu căuta (vedeți și 1 Corinteni 1.27-29; 2 Corinteni 12.9,10).

Mai există un principiu important în răspunsul Domnului către acest slujitor șovăielnic. Este un principiu adânc înrădăcinat în Cuvântul lui Dumnezeu, anume faptul că o misiune divină este întotdeauna însoțită de asigurarea prezenței divine. Domnul îi spune lui Ghedeon: „Mergi … Nu te-am trimis Eu?”. Aceasta este misiunea divină. În același timp însă, lui Ghedeon i se spune: „Eu voi fi negreșit cu tine„. Aceasta este prezența divină. Când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva pentru El, ne întărește prin prezența Sa. Vedem acest principiu atunci când Domnul l-a chemat pe Moise să scoată poporul din Egipt – „Eu te voi trimite” este legat de „Cu siguranță, Eu voi fi cu tine” (Exod 3.10,12). Domnul Isus Însuși folosește același principiu: „Mergeți și faceți ucenici” și „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28.19,20). Dacă răspundem chemării de a vesti evanghelia, Domnul Isus va fi cu noi!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
Proverbe 6.23

Exemplul unei mame

Afirmația că „în spatele unui om extraordinar stă o femeie extraordinară” s-a dovedit mereu adevărată. Acesta a fost cazul lui John Wesley. Susanna Wesley, mamă a 20 de copii, a vorbit într-o zi cu fiul ei John despre nevoia de mântuire, iar acesta i-a răspuns provocator: „Dar, mamă, cum ai putea fi fericită în cer, dacă ai ști că eu sunt în iad?”. Mama a avut prezență de spirit, răspunzându-i: „Fiule, dacă vei continua să-L respingi pe Hristos așa cum faci acum, eu voi fi cu totul de partea lui Dumnezeu la condamnarea ta pentru veșnicie”. Aceste cuvinte l-au lovit îndeajuns de adânc pe John, încât să nu aibă liniște până nu L-a primit pe Mântuitorul. După aceea Domnul l-a folosit într-un mod minunat în lucrarea de vestire a Evangheliei și multe suflete au ajuns să audă vestea bună a mântuirii.

„Cea mai bună metodă prin care un copil poate învăța despre Dumnezeu este să cunoască un creștin”, spunea cândva un cunoscut pedagog. Mama poate fi primul model al copilului ei. Și dacă mama este o femeie credincioasă, va îndrepta atenția copilului ei spre unicul Model de urmat: Hristos care a venit în lumea noastră căutând să facă tot timpul voia Tatălui ceresc. Dumnezeu să dăruiască tuturor mamelor înțelepciunea necesară de a-și conduce copiii spre Dătătorul vieții veșnice!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

TINE-TI MÂNIA ÎN FRÂU

„Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte” (Proverbe 29:11)

     Mânia este o manifestare posibilă, acceptată în noi de Creator, dar care poate și trebuie să fie slujitoarea și nu stăpâna ta! Așa că, temperează-te!

De fiecare dată când ești tentat să cedezi pornirilor tale, oprește-te și pune-ți două întrebări:

1) Oare chiar merită să fiu mânios pentru acest lucru? Aproape tot timpul avem acces doar parțial la informație. În plus, când vezi pe cineva în lumina calităților sale mai degrabă decât în cea a defectelor sale, de obicei reacționezi diferit!

2) Este oare aceasta cea mai bună cale, cel mai bun loc și moment în care să mă manifest așa? Sigur, nu-i ușor să-ți pui astfel de întrebări în toiul evenimentelor, însă pornirile tale pot fi îmblânzite, iar temperamentul tău poate fi format.

Biblia spune că una din roadele Duhului este „înfrânarea” (Galateni 5:23). Când cineva îți greșește, problema care se pune nu este dacă ești suficient de tare ca să faci ceva, ci dacă ești suficient de tare să nu faci vreun gest necugetat, sau ceva regretabil?

Se spune că doi frați s-au încăierat îngrozitor, iar mama lor a alergat la ei ca să-i despartă. Când i-a întrebat de ce au început să se bată, cel mare a spus: „El e de vină, că mi-a răspuns la lovituri!” Dacă ai probleme cu gestionarea mâniei, scrie și poartă cu tine următorul verset, și încearcă să-l citești înainte de a-ți pierde cumpătul: „Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile” (Proverbe 19:11).

Tu spui: „Dar e greu de pus în practică”! Da, și nu vei reuși cu siguranță din prima. Însă dacă te străduiești, vei reuși – Dumnezeu va fi slăvit și chiar și tu te vei simți mai bine!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: