Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 19, 2017”

19 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 18.19-32

    Tot acest capitol subliniază principiul responsabilităţii individuale
a fiecărui suflet (altfel spus, a fiecărei persoane) faţă de Dumnezeu. Şi repetăm încă o dată: voi nu puteţi fi mântuiţi prin credinţa părinţilor sau a bunicilor, nici pentru că frecventaţi o adunare a copiilor lui Dumnezeu. „Sufletul care păcătuieşte, acela
va muri” (v. 20). „Fiindcă plata păcatului este moartea (chiar dacă în Ezechiel este vorba numai de moartea trupului); dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru” (Romani 6.23). Dumnezeu a fost acuzat de nedreptate de către acest popor orb şi vinovat (ca de atâţia necredincioşi astăzi) care a ajuns chiar să spună: „Calea Domnului nu este dreaptă” (v. 25,29; 33.17,20). „Am Eu, în adevăr, vreo plăcere în moartea celui rău?” (v. 23), este Domnul forţat să întrebe. Ce întrebare! In dragostea Lui nemăsurată, „Dumnezeu, Mântuitorul nostru, … doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la Cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2.4; 2 Petru 3.9). Şi cele din urmă cuvinte ale acestui capitol sunt tot o chemare a harului adresată poporului Său… şi poate şi dumneavoastră: „De aceea, întoarceţi-vă şi veţi trăi!” (v. 32).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„Inima mea clocotește de un cuvânt bun; spun ce am compus despre Împăratul. Limba mea este pana unui scriitor iscusit. Tu ești mai frumos decât fiii oamenilor; harul este turnat pe buzele Tale: de aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat pentru totdeauna.” Psalmul 45.1,2

Cât de frumoasă este revărsarea spontană a inimii psalmistului! Cu siguranță, ea nu era cerută de lege, însă este rezultatul contemplării Împăratului. Acesta este, bineînțeles, Domnul Isus, deși El nu fusese revelat în acel timp. Putem fi siguri că Dumnezeu i-a oferit psalmistului o minunată viziune a gloriei lui Mesia, astfel încât inima sa a fost pătrunsă până în străfunduri. Astfel, această compoziție a fost a lui, în mod personal, lucru care ne arată că fiecare credincios din ziua de astăzi poate compune propria sa cântare de laudă pentru binecuvântatul Fiu al lui Dumnezeu. De fapt, o astfel de închinare spontană trebuie să se reverse din inima oricărui credincios, în special atunci când suntem adunați să ne aducem aminte de Domnul Isus la frângerea pâinii.

„Tu ești mai frumos decât fiii oamenilor” sunt cu siguranță cuvinte adevărate, însă știm că El este infinit mai frumos decât ei, mai presus de orice comparație. Mai degrabă, El stă în contrast cu fiii oamenilor, fiindcă este singurul cu adevărat frumos.

Harul este turnat pe buzele Lui și au avut dreptate cei care au spus că niciodată nu a vorbit cineva ca Omul acesta (Ioan 7.46). La fel, în Nazaret, „toți mărturiseau pentru El și se minunau de cuvintele de har care ieșeau din gura Lui” (Luca 4.22). Cu același har cu care vorbea a mers de bunăvoie la Golgota, ca să sufere pe cruce pentru păcatele noastre.

„De aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat pentru totdeauna.” Deși nu ni se spune aici în ce a constat această binecuvântare, știm că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți și L-a așezat în gloria eternă la dreapta Sa. Să-L lăudăm și noi din toată inima noastră!

L M Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.
Ioan 6.38

Nu voia Mea

Când citim Evanghelia după Ioan, pășim pe urmele Domnului și Mântuitorului nostru în caracterul Său de Fiu al lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos stă astfel în fața noastră din primele versete, în care putem admira slava Sa veșnică, până la ultimul capitol, în care se vestește gloria Lui ca Om înviat. În tot timpul lucrării Sale aici pe pământ, Domnul Și-a ascuns slava, Și-a ascuns chipul de Dumnezeu sub cel de rob. N-a căutat cinste de la oameni. L-a cinstit pe Tatăl care-L trimisese, nu pe Sine Însuși.

Toate lucrările Mântuitorului, cuvintele, învățăturile, privirile, faptele și gândurile Sale aveau un scop precis: acela de a face voia Tatălui ceresc. Domnul Isus știa foarte bine care avea să fie urmarea lucrării Sale, pentru că El lucra întotdeauna împreună cu Tatăl și pentru cinstirea Sa într-o deplină înțelegere a gândurilor Sale. Mântuitorul nu a fost nevoit niciodată să-Și retragă cuvântul, nu a trebuit să-Și corecteze gândirea. În El totul era desăvârșit. Râul vieții Sale curgea înainte, liniștit și fără abatere. Voința Lui era cu totul supusă Tatălui ceresc.

Pentru binele nostru vremelnic și veșnic suntem îndemnați să ne ațintim privirea credinței la Domnul și Mântuitorul nostru, la lucrarea harului Său și să ne încredem în El.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CE NE DUCE LA DESCURAJARE? (3)

„Nu vom putea să zidim zidul” (Neemia 4:10)

     Uitându-ne la istoria lui Neemia, vedem un al treilea motiv pentru care devenim descurajați… ai observat văicăreala iudeilor? „Nu vom putea să zidim zidul”. Ceea ce spun ei în esență sunt următoarele: „Suntem prea obosiți. Nu este posibil. E o nebunie să încercăm. Renunțăm!” Pentru că nu au reușit să ducă zidul la bun sfârșit pe cât de rapid și-au plănuit, încrederea lor a dispărut; i-a părăsit curajul și au devenit descurajați.

Așa că, al treilea motiv este: Eșecul.

Întrebare: cum faci față eșecului din viața ta? Te predai, abandonezi și dai o petrecere pentru a-ți plânge de milă? Spui tu oare: „Săracul de mine! Nu sunt în stare să duc această lucrare la bun sfârșit”!? Începi să te plângi: „E imposibil. Așa ceva nu se poate face. Am fost un nebun că am încercat măcar!”? Dai vina pe alții – „Toți m-au dezamăgit. Nu și-au făcut datoria!”?

Diferența dintre câștigători și învinși este că primii văd eșecul ca fiind o retragere temporară. Ei au învățat să privească dincolo de eșec, în timp ce învinșii văd eșecul ca fiind final și permanent. De fiecare dată când un câștigător este doborât la pământ, „se ridică” (Proverbe 24:16). Există un proverb care spune: „În confruntarea dintre un pârâiaș și o stâncă, pârâiașul iese mereu câștigător – nu prin putere, ci prin perseverență.” Credincioșia este cea mai dificilă atunci când este cea mai necesară.

După cum remarcă autorul John Mason: „Secretul succesului este să începi de la zero – și să continui să începi!” Așadar, când devii descurajat, încrede-te în această promisiune biblică: „Să nu vă părăsiţi deci încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.” (Evrei 10:35-36).

Fii curajos, ai răbdare, și vei reuși!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: